Les, papir, kmetijstvo, ostalo

Železnica kot do okolja najbolj prijazen prevoznik omogoča hiter in kakovosten prevoz naravnih proizvodov.

Pri prevozih LPKO ponujamo prevozne storitve, ki so prilagojene individualnim potrebam posameznega uporabnika. Uspešno izrabljamo geografsko lego Slovenije in z racionalno izdelanim voznim redom zagotavljamo hiter in varen prevoz blaga.

Pomemben delež naših prevozov je prevoz lesa tako v notranjem kot v mednarodnem prometu. V notranjem prometu prevažamo hlodovino do domačih strank, kjer se uspešnost Slovenskih železnic kaže tudi v tem, da ima večina naših strank do železniških prog speljane svoje industrijske tire. V mednarodnem prometu pa vozimo hlodovino iz Vzhodne Evrope in držav nekdanje Jugoslavije za lesno predelovalno industrijo v Sloveniji in Italiji. Uspešno se vključujemo tudi v verigo direktnih mednarodnih vlakov za prevoz rezanega lesa in ivernih plošč, ki vozijo iz Zahodne Evrope in so namenjeni v gospodarska središča Južne Evrope (Grčija, Turčija, Hrvaška …) in v čezmorske države preko Luke Koper. 


Naše storitve so konkurenčne tudi pri prevozih papirja in celuloze v tranzitu, v uvozu in izvozu.

Smo pomemben člen v masovnem prevozu kmetijskih proizvodov na petem koridorju, zlasti pšenice iz vzhodnoevropskih in balkanskih držav.

Ponudba vagonov

Za prevoz teh vrst blaga so najprimernejši vagoni serij:

R, K, E, HT