Uacs

Uacs

Specialni vagoni, ki omogočajo praznjenje pod pritiskom ali gravitacijo.

Namenjeni so za prevoz:

  • tovora v prahu (sipki tovor),
  • cementa,
  • apna,
  • glinice.