Tadds

Tadds

Premična streha omogoča nakladanje z vrha, raztovarjajo se gravitacijsko.

Namenjeni so predvsem za prevoz blaga, ki mora biti zaščiteno pred vremenskimi vplivi:

  • pesek,
  • žito.