Laags

Laags

Vagonsko enoto sestavljata dva vagona ploščnika s posamičnimi osmi. Namenjen je za prevoz kontejnerjev.