Spremenjeni dokumenti

Spremembe v poslovnem okolju vplivajo tudi na naše poslovanje, kar se odraža v spremembah naših predpisov. V spodnji preglednici so prikazani predpisi, ki se bodo spremenili. Če ni predvidenih sprememb pri nobenem predpisu, je prikazan seznam predpisov (sedmih), ki so se spremenili.