Splošni pogoji in tarifa SŽ

Dostopni so temeljni dokumenti, s katerimi se urejajo pogoji poslovanja med Slovenskimi železnicami in uporabniki storitev v tovornem prometu v notranjem prometu - pogoji, cenik, imenik postaj, vse za prevoze v notranjem prometu - ter v mednarodnem prometu - enotna pravila CIM.