Klasični prevozi

Klasični železniški prevozi zajemajo prevoz vagonski pošiljk v mednarodnem in notranjem prometu. Naši vlaki so del evropske mreže tovornih vlakov, kjer tesno sodelujemo s številnimi tujimi prevozniki. Kot pomemben člen povezovanja transportnih tokov s svojimi poslovnimi partnerji oblikujemo vrsto celovitih logističnih storitev in mrežo posebnih produktov – vlakov, ki ponujajo hiter prevoz, zagotovljene vozne čase in povezovanje na trase evropskih vlakov.

Kaj zagotavljamo našim uporabnikom?

 • Zanesljivost, hitrost, varnost in točnost prevoza,
 • sproten pretok informacij, podprt s sodobnim informacijskim sistemom,
 • zagotovljen in konkurenčen čas prevoza,
 • skladiščenje blaga,
 • možnost dostave blaga do končnih uporabnikov,
 • prevoz tovora od vrat do vrat s celotno logistiko,
 • zadostno število tovornih vagonov za prevoz različnih vrst blaga,
 • nadzor prevozov in spremljanje pošiljk,
 • visoko kakovost prevozov,
 • preprosto poslovanje,
 • štetje in tehtanje pošiljk,
 • ogled in opravljanje meritev dimenzij tovora pred prevozom,
 • svetovanje uporabnikom glede naložitve blaga.