Reference

V SŽ-Tovornem prometu si nenehno prizadevamo za izboljšanje kakovosti naših storitev. Stremljenje h kakovosti dokazujemo med drugim tudi s certifikati in standardi.

Certifikat zlate bonitetne odličnosti

SŽ-Tovorni promet je aprila 2020 prejel certifikat zlate bonitetne odličnosti, ki ga podeljuje uveljavljeno mednarodno podjetje Bisnode, ki deluje v 17 evropskih državah.

Zlata boniteta odličnosti je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje – med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

Zlata boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Zlata boniteta odličnosti dokazuje, da je SŽ-Tovorni promet najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Podjetja z zlato boniteto odličnostjo poslujejo z nadpovprečnimi rezultati ter izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje izredno nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjih dvanajstih mesecih.

 

ISO 9001:2015

Veljavnost sistema kakovosti ISO 9001 na SŽ-Tovorni promet uspešno podaljšujemo že vse od leta 1997. Veljavnost certifikata je do 22. januarja 2025.

ISO 14001:2015

Svojo skrb podjetje dokazuje s sistemom ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001. Veljavnost tega mednarodno priznanega standarda smo leta 2021 ponovno podaljšali, za obdobje do 22. januarja 2024.

ECM certifikat

SŽ-Tovorni promet je avgusta 2013 pridobil certifikat o usposobljenosti za izvajanje vzdrževanja tovornih vagonov v skladu z direktivo EU 445/2011 (ECM).
Družba je certificirana za izvajanje treh funkcij od štirih, ki jih predvidevata uredba in njena sprememba:

  • Funkcija upravljanja zajema nadzorovanje in usklajevanje vseh funkcij vzdrževanja, zagotavlja varno stanje in obratovanje tovornih vagonov v vseevropskem železniškem sistemu.
  • Funkcija razvoja vzdrževanja zajema upravljanje dokumentacije o vzdrževanju, vključuje konfiguracijo na podlagi projektnih in operativnih podatkov, vključno s pridobljenimi izkušnjami in izmenjavo izkušenj.
  • Funkcija upravljanja vzdrževanja, osnovna naloga je upravljanje celotnega voznega parka v smislu izločitev tovornega vagona zaradi postopkov vzdrževanja in njegovo ponovno vključitev v obratovanje.

Za 4. Funkcijo ECM: funkcija izvajanja vzdrževanja imamo certificiranega pogodbenega partnerja.

Vzdrževanje tovornih vagonov spremljajmo z informacijskim sistemom, kjer so zabeleženi vsi vzdrževalni posegi na vagonih in podatki o vgrajenih vitalnih sestavnih delih vagonov.

 

Varnostno spričevalo

Varnostno spričevalo B za prevoznika v Republiki Avstriji

Slovenske železnice več kot 90 odstotkov tovora prepeljejo v mednarodnem prometu. Za SŽ-Tovorni promet zato širitev transportnih poti in nenehno povečevanje dejavnosti na tujih trgih sodita med najpomembnejše strateške cilje.

Avstrijsko zvezno ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo je 21. januarja 2014 SŽ-Tovornemu prometu izdalo varnostno spričevalo B za prevoznika v Republiki Avstriji. Varnostno spričevalo je dokaz, da je SŽ-Tovorni promet vzpostavil svoj sistem varnega upravljanja in da izpolnjuje zahteve tehničnih specifikacij interoperabilnosti ter druge zahteve zakonodaje Evropske skupnosti in nacionalnih predpisov o varnosti železniškega prometa.

Na podlagi varnostnega spričevala je SŽ-Tovorni promet septembra s podjetjem OBB Infrastruktur sklenil pogodbe o dostopu do avstrijske železniške infrastrukture. Trenutno potekajo še zadnje dejavnosti za začetek samostojnih voženj vlakov SŽ-Tovornega prometa v Avstriji, ki jih pričakujemo v kratkem.

 

 

AEO - Status pooblaščenega gospodarskega subjekta

AEO

SŽ-Tovorni promet, d. o. o., je edini železniški prevoznik v Sloveniji, ki ima status pooblaščenega gospodarskega subjekta - AEO -, kar pomeni, da lahko opravlja poenostavljene carinske postopke. Tako lahko še hitreje prepeljemo pošiljke v mednarodnem prometu, ponujamo še boljše prevozne storitve, več logističnih storitev, skrajšane prevozne čase in stroške prevozov prek zunanjih meja EU.

Imetniki potrdil AEO imajo naslednje ugodnosti:

  • pooblaščeni gospodarski subjekti so po svetu spoznani kot varni in zanesljivi poslovni partnerji v mednarodni trgovini;
  • prejeli bodo nižjo stopnjo tveganja v sistemu za analizo tveganja;
  • fizični pregledi in pregledi dokumentov se pri njih izvajajo redkeje kot pri ostalih gospodarskih subjektih;
  • če bo določen fizični pregled, imajo prednost pred ostalimi; podpisi različnih sporazumov o medsebojnem priznavanju statusov AEO med EU in partnerskimi državami jim lahko omogočijo hitrejši postopek tudi v tretjih državah;
  • manjše zahteve glede podatkov v izstopnih in vstopnih skupnih deklaracijah za imetnike potrdila AEO – varstvo in varnost;
  • ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov.