Naše prednosti

Smo integralni intermodalni ponudnik prevozov po Sloveniji in v tujini. 
S sodobnimi logističnimi centri v Ljubljani, Mariboru, Celju in v Kopru povezujemo blagovne tokove od Severozahodne in Srednje Evrope, v Jugovzhodno Evropo in vse do Turčije. Naše poti potekajo po V. in Vi. evropskem prometnem koridorju, ki se križata prav v Ljubljani.

Prednosti za naše uporabnike

Uporabnikom zagotavljamo celostno in celovito logistično storitev, tako v klasičnem prometu (prevoz vagonov, cistern, avtovlakov, prevoz nevarnih snovi …), kot tudi v kombiniranem prometu (prevoz kontejnerjev, zamenljivih zabojnikov, tovornjakov …). Uporabnikom zagotavljamo hiter, zanesljiv in kakovosten prevoz, hkrati pa konkurenčne cene na vsej prevozni poti, načrtovanje transporta, svetovanje o varnosti in nakladanju blaga ter prevoz pošiljk na zahtevani relaciji. 

Naše storitve lahko v slehernem trenutku prilagodimo zahtevam uporabnikov, katerim tudi svetujemo optimalne načine prevoza: za masovne prevoze so to kompletne vlakovne kompozicije, za manjše količine poiščemo najustreznejše racionalne rešitve prevoza posameznih vagonov, lahko pa jim ponudimo tudi prevoz od vrat do vrat.

Sodobni poslovni prijemi

Poskrbimo za nove vlakovne povezave, s svojimi poslovnimi partnerji lahko oblikujemo vrsto posebnih produktov, ki so vezani na hiter prevoz. Zagotavljamo vozne čase, in hkrati povezave na trase drugih evropskih vlakovnih poti. 

Prevoze in vse druge logistične storitve opravimo profesionalno, saj vseskozi stremimo za tem, da blago kakovostno, varno in pravočasno prepeljemo na zahtevano lokacijo. 

Razvijamo zmogljivosti, ki nas uvrščajo med pomembnejše regionalne integratorje logističnih storitev na V. in VI. evropskem prometnem koridorju, ki se križata v Sloveniji. Kot pomemben člen povezovanja transportnih tokov s svojimi poslovnimi partnerji oblikujemo vrsto celovitih logističnih storitev in mrežo posebnih produktov – vlakov, ki ponujajo hiter prevoz, zagotovljene vozne čase in povezovanje na trase evropskih vlakov.

Kaj zagotavljamo našim uporabnikom?

  • Zanesljivost, hitrost, varnost in točnost prevoza;
  • sproten pretok informacij, podprt s sodobnim informacijskim sistemom;
  • zagotovljen in konkurenčen čas prevoza;
  • skladiščenje blaga;
  • možnost dostave blaga do končnih uporabnikov;
  • prevoz tovora od vrat do vrat, s celotno logistiko;
  • zadostno število tovornih vagonov za prevoz različnih vrst blaga;
  • nadzor prevozov in spremljanje pošiljk;
  • visoko kakovost prevozov;
  • preprosto poslovanje.