E-povpraševanje

Storitev e-povpraševanje omogoča posredovanje povpraševanja o možnostih prevoza v elektronski obliki. Aplikacija omogoča kontroliran zajem splošnih kontaktnih podatkov ter podrobnih podatkov o bodoči pošiljki.

Aplikacija je pripravljena je v dveh jezikih. Sestavljena je iz dveh delov. V prvem delu se v ustrezna polja vnesejo kontaktni podatki. Oznake pri poljih (*) pomenijo obveznost vnosa podatka oziroma opredelijo obveznost vnosa vsaj enega izmed označenih polj (**). V drugem delu se vnesejo podrobni podatki o bodoči pošiljki.

Ob napaki pri vnosu oziroma ob napačnih kombinacijah podatkov se na ekranu izpišejo ustrezni komentarji. Za pomoč pri vnosu je izdelana pomoč – ob premiku s kazalcem preko polja.

Za gibanje po aplikaciji je treba uporabljati posebej pripravljene gumbe. Navigacijski gumbi spletnih brsklalnikov ne delujejo.

Ob zaključku vnosa lahko pripravite PDF dokument povpraševanje, ki ga lahko shranite lokalno na vašem računalniku. Na PDF dokumentu so zbrani vnešeni podatki ter številka povpraševanja, kar bo identifikacijska številka ob naši korespondenci. Tako pripravljeno povpraševanje bo prispelo do naših sodelavcev, ki bodo v kar najkrajšem času odgovorili na vaše povpraševanje.

Izpolnite E-povpraševanje in nam ga pošljite.