12.02.2019

Podpisana pogodba za nakup štirih premikalnih lokomotiv

Direktorica SŽ–Tovorni promet, d. o. o., mag. Melita Rozman Dacar, je danes podpisala pogodbo za nakup štirih premikalnih lokomotiv, ki bodo podjetju omogočile povečanje konkurenčnosti na zahtevnem prevoznem trgu in izboljšanje storitev, obenem pa so do okolja bolj prijazne in povzročajo manj hrupa.

V sklopu posodobitve voznega parka podjetja SŽ-Tovorni promet je bila danes podpisana pogodba za nakup štirih premikalnih lokomotiv (Effishunter 1000) proizvajalca CZ Loko. Nove lokomotive so za 25 % zmogljivejše, manj hrupne in dosegajo najsodobnejše okoljske standarde. Izdatno nižji bodo stroški vzdrževanja, večja bo zanesljivost, hkrati pa bo poraba goriva na opravljeno delo bistveno nižja.

 

Tehnični podatki premikalne lokomotive Effishunter 1000
Gre za štiriosno dizel električno lokomotivo z dvema podstavnima vozičkoma in dvema osema. Moč lokomotive je 895 kW, hitrost 100 km/h, vlečna sila 267 kN, masa 80 ton. Motor (C32) lokomotive je znamke Caterpiller in izpolnjuje EURO norme Stage IIIB. To pomeni tišje delovanje, manjšo porabo goriva in manjši izpust emisij.

 

SŽ-Tovorni promet na ranžirnih in razporednih postajah po vsej državi za sestavo in razstavo vlakov, dostavo in odvoz vagonov do in od uporabnikov, na ravninskih delih pa tudi za vleko lažjih tovornih vlakov uporablja 37 premikalnih lokomotiv.

 

Nabava štirih premikalnih lokomotiv je del celovite posodobitve voznega parka SŽ-Tovornega prometa. Leta 2017 in 2018 so nabavili 100 najsodobnejših vagonov serije Sggrrs za prevoz rude. V primerjavi s prejšnjimi vagoni se nanje lahko naloži za 20 odstotkov več tovora, kar pomeni večjo izkoriščenost in boljšo kakovost za kupce.

 

SŽ-Tovorni promet do leta 2025 načrtuje še nakup 20 sodobnih in zmogljivih električnih lokomotiv ter 400 tovornih vagonov. Hkrati že poteka posodobitev (remotorizacija) obstoječih premikalnih lokomotiv. Do leta 2021 bo celovito prenovljenih 12 premikalnih lokomotiv.

 

Podjetje SŽ-Tovorni promet, ki na leto prepelje okoli 21 milijonov ton tovora, bo štiri nove premikalne lokomotive uporabljalo na tovorni postaji Koper, ki je po obsegu dela najpomembnejša tovorna postaja na slovenskem železniškem omrežju. Dnevno se v Kopru naloži in razloži tudi do 1.200 vagonov. Zanesljivost in pravočasno opravljena storitev je tako izjemnega pomena za vse udeležence logističnega procesa.

 

Nove premikalne lokomotive bodo SŽ-Tovornemu prometu omogočile povečanje konkurenčnosti in kakovosti storitev na visoko konkurenčnem prevoznem trgu, obenem pa bodo pomenile pomemben korak naprej pri izpolnjevanju vse zahtevnejših okoljevarstvenih predpisov.