23.02.2010

Začetek poslovnega sodelovanja SŽ in DB Schenker Rail

Prvi koraki poslovnega sodelovanja bodo razvoj skupnih produktov in logistične infrastrukture

Mainz, 23. 02. 2010 – Včeraj sta se predsednik uprave DB Schenker Raila Alexander Hedderich ter generalni direktor Slovenskih železnic Goran Brankovič dogovorila o skupnem poslovnem sodelovanju in zagonu projektnih aktivnosti. Dogovor pomeni začetek uresničevanja zastavljenih strateških ciljev in krepitev dejavnosti tovornega prometa Slovenskih železnic.

DB Schenker Rail je največji evropski operater v železniškem tovornem prometu in kombiniranem transportu. Brankovič zato meni, da bo sodelovanje omogočilo hitrejše uveljavljanje Slovenskih železnic na mednarodnem trgu železniških storitev in izboljšanje transportnih storitev. Predvsem razvoj novih produktov, logističnega centra v Sloveniji in izkoriščanje skupnih proizvodnih potencialov bodo omogočili povečanje konkurenčnosti tovornega prometa na osi Nemčija – Slovenija – Turčija.

Direktor tovornega prometa Slovenskih železnic Robert Vuga je po sestanku povedal, da so poznavanje razmer, že uveljavljene storitve in dobri poslovni odnosi Slovenskih železnic z železniškimi podjetji v regiji prednosti, ki so jih prepoznali tudi nemški partnerji. V ospredju sodelovanja bodo zato konkretni komercialni projekti na 5. in 10. transportnem koridorju ter izboljšanje proizvodne organizacije tovornega prometa.