03.10.2014

Večje ovire v prometu do konca leta

Spoštovani poslovni partner!

Želimo vas obvestiti o večjih ovirah v prometu do konca leta 2014, ki bodo nastale zaradi večjih gradbenih del in vzdrževanja infrastrukture na omrežju Slovenskih železnic.

Proga Ljubljana–Sežana/Koper:

Ljubljana–Brezovica:

• Dne 5. 10. 2014 od 11. ure do 17. ure in od 23.30 do 4.10 dne 6. 10. 2014 bosta zaprta oba tira. Od 17. ure do 23.30 bo omogočen promet po enem tiru.

Divača–Koper:

• Dne 5. 10. 2014 od 7. ure do 6. 10. 2014 do 19. ure bo popolna zapora tira.
• Dne 27. 10. 2014 in 3. 11. 2014 načrtovane zapore od 9. do 15. ure ne bo.

Ilirska Bistrica–Šapjane/Rijeka:

• Neprekinjena zapora proge od 24. 10. 2014 od 14. ure do 31. 10. 2014 do 14. ure.

Proga Pragersko–Hodoš:

• Vikend zapore od sobote od 2. ure do ponedeljka do 24.00 bodo potekale do vključno 20. 10. 2014.
• Dne 25. 10. 2014 bo proga zaprta od 8.00 do 15.00, dne 26. 10. 2014 proga ne bo zaprta.
• Od 1. 11. 2014 do 2. 11. 2014 proga ne bo zaprta.
• Zapora od 8. 11. 2014 od 0.00 do 10. 11. 2014 do 5.00.
• Zapora od 15. 11. 2014 od 0.00 do 16. 11. 2014 do 24.00.
• Zapora od 22. 11. 2014 od 0.00 do 23. 11. 2014 do 24.00.
• Dne 29. 11. 2014 in 30. 11. 2014 bodo 8-urne dnevne zapore proge.
• Vikend zapor nato do predvidoma februarja 2015 ne bo.

Proga Zidani Most – Špilje:

• Neprekinjena zapora desnega tira Slovenska Bistrica–Pragersko, od 30. 10. 2014 od 8. ure do 13. 12. 2014 do 12. ure. Promet bo potekal po enem tiru dvotirne proge.