04.03.2013

Uspešno opravljena recertifikacijska presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001

Decembra lani smo zaposleni v SŽ-Tovorni promet, d. o. o., skupaj z drugimi družbami v skupini SŽ uspešno opravili recertifikacijsko presojo sistema vodenja kakovosti ISO 9001.
Sistem vodenja kakovosti ISO 9001 uvaja najboljše prakse, ki se uveljavljajo v mednarodnem okolju, je pa pomemben tako za naše podjetje kot tudi za uporabnike naših storitev. Prednosti za imetnika certifikata se izražajo predvsem v boljši preglednosti sistema vodenja in lažjem obvladovanju stroškov, za uporabnike transportnih storitev pa pomeni zagotovitev storitev v skladu z njihovimi pričakovanji.