02.04.2019

SŽ-Tovorni promet med prejemniki priznanja Brand leader award 2019 na konferenci Transport in logistika Jugovzhodne Evrope in donavske regije

Predstavniki SŽ-Tovornega prometa so sodelovali na mednarodni konferenci Transport in logistika Jugovzhodne Evrope in donavske regije, ki je potekala 27. marca v Beogradu. Na njej se je zbralo več kot 400 udeležencev iz Jugovzhodne Evrope in drugih evropskih držav pa tudi iz Turčije, Rusije, Kitajske in od drugod. Družba je prejela priznanje Brand leader award 2019, ki se že deset let podeljuje podjetjem in posameznikom, ki so s svojim delom prispevali k razvoju regije.

Mag. Melita Rozman Dacar, direktorica SŽ-Tovornega prometa, je na konferenci predstavila dejavnost podjetja, ki se je v zadnjih letih uveljavilo kot povezovalec, ki si prizadeva za izboljšanje sodelovanja med prevozniki v regiji za izboljšanje skupnih storitev. Kot primera dobre prakse je predstavila produkt Sava Express, ki povezuje Ljubljano in Beograd, z navezovanjem blagovnih tokov iz držav Zahodne in Srednje Evrope, ter produkt Breza, ki s povezavo Ljubljane in češkega Breclava zbližuje trge Slovenije, Italije, Hrvaške in BIH s Češko, Poljsko in Slovaško.

Direktorica SŽ-Tovornega prometa je v svoji predstavitvi kritično ocenila raven storitev železniških prevozov tovora na nekdanjem X. koridorju, ki še vedno potrebujejo precej izboljšav. Predstavila je tudi konkretne predloge za izboljšanje sodelovanje železniških prevoznikov ob omenjenem koridorju, ki morajo kupcem z usklajenim delom ponuditi konkurenčne in celovite storitve. Za to bodo prevozniki morali za posamezne poslovne segment razviti skupno poslovno strategijo in hkrati izboljšati operativno sodelovanje v vseh fazah prodajnega in proizvodnega procesa.

Kot posebno problematično področje je poudarila številne infrastrukturne in administrativne ovire. Zato bodo svoj delež k povečanju konkurenčnosti železniškega tovornega prometa morale prispevati tudi države ob X. koridorju. Te pa bi morale po njenih besedah tudi s subvencijami podpreti razvoj železniškega transporta, kot je že dolgoletna praksa v najbolj razvitih evropskih državah.

Predstavniki SŽ-Tovornega prometa in njegove hčerinske družbe SI-Cargo Logistics Beograd so sodelovali tudi na okrogli mizi o izgradnji železniških in cestnih koridorjev za napredek tovornega prometa. Hkrati je bila konferenca tudi priložnost za ločene sestanke s ključnimi kupci in partnerji v regiji.

Ob zaključku konference je SŽ-Tovorni promet prejel priznanje Brand leader award 2019, ki ga prejmejo najbolj vidna podjetja in posamezniki, ki s svojim delom in nenehnim razvojem postavljajo visoke tržne standarde in prispevajo k povečevanju gospodarskega potenciala in konkurenčnosti regije. Družba SŽ-Tovorni promet je priznanje prejela za postavljanje novih standardov operativne odličnosti in profesionalizma, celovite učinkovitosti, kakovosti in zanesljivosti na področju celovitih intermodalnih železniških prevoznih in logističnih storitev na prevozniškem trgu Jugovzhodne Evrope.

Mag. Melita Rozman Dacar je predstavila predloge za izboljšanje storitev železniških prevoznikov v regiji.

Podelitev priznanja Brand leader award 2019 SŽ-Tovornemu prometu.