17.11.2016

SŽ-Tovorni promet z novo tehnologije dviguje kakovost storitev za ključne kupce na višjo raven

V podjetju SŽ-Tovorni promet pričakovanja naših poslovnih partnerjev postavljamo na prvo mesto, saj se zavedamo, da so kakovostne celovite transportne storitve pomemben dejavnik njihovega uspešnega poslovanja. Cinkarna je že vsa leta eden od naših strateških partnerjev. Vse od leta 1976, ko je bil zgrajen industrijski tir, nas s Cinkarno povezuje izvrstno poslovno sodelovanje. Skupno pa nam je tudi nenehno prizadevanje za zmanjševanje vplivov našega delovanja na okolje.

Pomemben korak v izboljšanju storitev za Cinkarno kot za enega od ključnih poslovnih partnerjev je bila zagotovitev najsodobnejših vagonov s sistemom RockTainer. Zagotovitev novih vagonov in kontejnerjev je rezultat skupnega dela podjetij Innofreight, Cinkarna, Container in SŽ-Tovorni promet, ki so združila svoje moči in oblikovala celovito rešitev. Ta zajema vse faze od razvoja najnovejše tehnologije preko njene uvedbe v logistično storitev za ključnega kupca do vzdrževanja novih vagonov, ki ga bo opravljalo podjetje SŽ-Vleka in tehnika.

Novi vagoni in kontejnerji prinašajo številne prednosti in pomenijo višjo kakovost prevozov. Razkladanje tovora se z novimi vagoni opravi bistveno hitreje kot z do sedaj uporabljenimi vagoni. En vagon Sggrrs, na katerem sta 2 kontejnerja, ima večjo nosilnost kot 2 do sedaj uporabljana Tadds vagona. Z enim novim vagonom bomo lahko za Cinkarno prepeljali dobrih 14 odstotkov več tovora kot z dvema starima vagonoma, z enim vlakom pa kar 150 ton tovora več.

Z novimi vagoni bomo za isto količino tovora potrebovali 15 voženj manj, kar pomeni sprostitev vlakovnih poti za druge tovorne vlake, prav tako obe podjetji s to tehnologijo povečujeta skrb za okolje. Z uporabo najnovejše tehnologije nam je uspelo kakovost storitve za našega ključnega kupca dvigniti na novo raven. Pomembna prednost novih vagonov in kontejnerjev je njihova univerzalnost, saj so primerni za prevoz različnih vrst tovora. Kadar se ne bodo uporabljali za prevoze za Cinkarno, jih bomo lahko uporabljali tudi za prevoze za druge kupce.

Prevzem novih vagonov in kontejner je potekal v torek, 15. novembra, na območju Cinkarne. Udeležili so se ga direktor Cinkarne Tomaž Benčina, generalni direktor Innofreighta Peter Wanek-Pusset, direktor podjetja Container Garibaldi Ravnak in direktorica SŽ-Tovornega prometa Melita Rozman Dacar s sodelavci, ki so sodelovali v projektu. Tradicionalno dobro podjetje in zaupanje Cinkarne in SŽ-Tovornega prometa pa se je še bolj utrdilo s podpisom 5-letne pogodbe o sodelovanju.

Uvedba nove tehnologije je prvi korakov posodabljanja našega voznega parka pri ključnih prevozih, ki ga bomo v prihodnje še nadaljevali.