30.09.2011

SŽ – Tovorni promet, d.o.o. vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov

Agencija RS za okolje je na vlogo SŽ – Tovorni promet, d.o.o. in na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 132/06, 41/07,64/08-ZViS-F, 63/09 in 40/11) in 4. odstavka 24. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), izdala potrdilo o vpisu SŽ, Tovorni promet, d.o.o. v evidenco prevoznikov odpadkov pri Agenciji RS za okolje pod evidenčno številko 1779.

Potrdilo vpisa v evidenco prevoznikov odpadkov s klasifikacijskimi številkami in nazivi odpadkov najdete tukaj.