29.03.2011

SŽ in Luka Koper za tesnejše sodelovanje

V Ljubljani sta se 25. marca sestala generalni direktor Slovenskih železnic Goran Brankovič in predsednik uprave Luke Koper Gregor Veselko s sodelavci.

Luko Koper in Slovenske železnice povezujejo skupni trgi in stranke ter skupni poslovni izzivi. V prometu z Luko Koper Slovenske železnice opravijo 55 odstotkov prevozov oziroma prepeljejo dve tretjini vsega tovora, ki izvira iz koprskega pristanišča ali je namenjen vanj.

Uporabniki logističnih storitev presojajo kakovost celotne storitve, in sicer storitve luškega pretovora in železniškega prevoza skupaj, zato je uspeh obeh podjetij odvisen od kakovosti njunega operativnega in komercialnega sodelovanja. Vodstvi Slovenskih železnic in Luke Koper sta se zavzeli za sodelovanje, ki bi izboljšalo njuno dolgoročno konkurenčnost. Podjetji bosta izmenjali informacije o razvojnih načrtih in usklajevali zmogljivosti, razvijali skupne projekte ter optimizirali in racionalizirali nekatere svoje dejavnosti.

Možnosti za izboljšanje so še pri pridobivanju novih tovorov, opravljanju prevoznih storitev in pri skupni promociji Slovenije kot logistične platforme za Srednjo in Jugovzhodno Evropo. Za večjo konkurenčnost bi bilo treba tudi poskrbeti, da se odpravijo ozka grla na železniški infrastrukturi in pri prekladalnih zmogljivostih.

SŽ - Luka Koper, 25. 3. 2011

Z leve: Član uprave Luke Koper Tomaž Martin Jamnik, predsednik uprave Luke Koper Gregor Veselko, generalni direktor Slovenskih železnic Goran Brankovič in direktor tovornega prometa Slovenskih železnic mag. Milan Jelenc.