15.12.2015

Slovenskim železnicam podaljšali certifikat kakovosti ISO 9001

Skupini Slovenskih železnic je certifikacijska hiša Bureau Veritas 14. decembra podaljšala veljavnost certifikata kakovosti ISO 9001. Slovenske železnice so nosilec certifikata ISO 9001 že 18 let in v s tem sodijo med podjetja v državi, ki imajo učinkovit sistem vodenja kakovosti vpeljan najdlje. Certifikat, s katerim se lahko pohvalijo vse družbe v skupini Slovenskih železnic, je podelil direktor certifikacijske hiše Bureau Veritas Tomaž Verbnik in pomeni potrditev prizadevanj vodstva ter vseh zaposlenih, da uporabnikom železniških storitev zagotavljajo najkakovostnejše storitve. Certifikat so na sedežu Slovenskih železnic v Ljubljani prejeli: direktorica SŽ-Tovorni promet Melita Rozman Dacar, direktor SŽ-Potniški promet mag. Boštjan Koren, direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc in direktor SŽ-Prometni institut dr. Peter Verlič. V imenu skupine Slovenske železnice pa je certifikat sprejel član poslovodstva - direktor, Milan Jelenc.

Z leve proti desni, direktor SŽ-Potniški promet mag. Boštjan Koren, direktorica SŽ-Tovorni promet Melita Rozman Dacar, direktor Bureau Veritas Tomaž Verbnik, član poslovodstva SŽ Milan Jelenc, direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc in direktor SŽ-Prometni Institut dr. Peter Verlič