06.10.2014

Slovenske železnice se pripravljajo na samostojne vožnje v Avstriji

Slovenske železnice več kot 90 odstotkov tovora prepeljejo v mednarodnem prometu. Za SŽ-Tovorni promet zato širitev transportnih poti in nenehno povečevanje dejavnosti na tujih trgih sodita med najpomembnejše strateške cilje.

Avstrijsko zvezno ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo je 21. januarja 2014 SŽ-Tovornemu prometu izdalo varnostno spričevalo B za prevoznika v Republiki Avstriji. Varnostno spričevalo je dokaz, da je SŽ-Tovorni promet vzpostavil svoj sistem varnega upravljanja in da izpolnjuje zahteve tehničnih specifikacij interoperabilnosti ter druge zahteve zakonodaje Evropske skupnosti in nacionalnih predpisov o varnosti železniškega prometa.

Na podlagi varnostnega spričevala je SŽ-Tovorni promet septembra s podjetjem OBB Infrastruktur sklenil pogodbe o dostopu do avstrijske železniške infrastrukture. Trenutno potekajo še zadnje dejavnosti za začetek samostojnih voženj vlakov SŽ-Tovornega prometa v Avstriji, ki jih pričakujemo v kratkem.

undefined