01.09.2011

Slovenske železnice pridobile status AEO

Slovenske železnice so pridobile status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in bodo lahko odslej v tovornem prometu opravljale poenostavljene carinske postopke. Potrdilo AEO jim je po večmesečnem preverjanju in ocenjevanju izdal Carinski urad Ljubljana. Slovenske železnice so edini železniški prevoznik v Sloveniji, ki je pridobil to potrdilo.

Direktor tovornega prometa mag. Milan Jelenc je poudaril, da so Slovenske železnice zanesljiv, varen in kakovosten prevoznik, z novim statusom pa bodo lahko še hitreje prepeljale pošiljke v mednarodnem prometu. Povedal je še, da prepeljejo približno sedemnajst odstotkov vsega tovora v kopenskem prometu v Sloveniji in da bodo lahko z novim potrdilom ponudile še boljše prevozne storitve, več logističnih storitev, skrajšale prevozne čase in znižale stroške prevozov prek zunanjih meja EU.

Potrdilo AEO je mag. Jelencu izročila direktorica carinskega urada Ljubljana Barbara Gregorič, ki je Slovenskim železnicam čestitala za uspešno opravljeno preverjanje in izrazila zadovoljstvo, da so dosegle vse zahtevane kriterije. Med drugim je pohvalila tudi visoko raven varnosti informacijske tehnologije.

undefined

Mag. Milan Jelenc, direktor tovornega prometa Slovenskih železnic, in direktorica carinskega urada Ljubljana Barbara Gregorič.