23.10.2015

Sklep Vlade Republike Slovenije o prednostnih prevoznih storitvah

Vlada Republike Slovenije je na svoji 59. redni seji sprejela sklep, s katerim je določila seznam prednostnih prevoznih storitev v železniškem prometu ob aktualnem imigrantskem položaju v Sloveniji.

 

Sklep vlade

Priloga sklepu vlade