24.11.2014

Sestanek skupine G4 v Zagrebu

V Zagrebu je v petek, 21. novembra, potekal sestanek generalnih direktorjev skupine G4.
Skupina štirih (G4) je regionalna skupina Mednarodne železniške zveze UIC, ki so jo leta 1992 osnovale štiri srednjeevropske železnice ÖBB, SŽ, HŽ i MÁV s ciljem usklajenega razvoja železnic med Donavo in Jadranom.
G4 je prostovoljna regionalna skupina, ki si prizadeva za sodelovanje na področjih, ki so v skupnem interesu železnic z omenjenega področja. Štirim srednjeevropskim železnicam so so z leti pridružili še ŽFBH, madžarsko-avstrijsko podjetje GYSEV, slovaška železniška podjetja ZSR, ZSSK in ZSSK Cargo, madžarski MÁV-START, Rail Cargo Hungaria i Hungrail ter hrvaški HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz in HŽ Infrastruktura.

Slovenske železnice, ki so ustanovitvena članica združenja G4, sta v Zagrebu zastopala član poslovodstva SŽ, Milan Jelenc, in direktorica SŽ-Tovorni promet Melita Rozman Dacar s sodelavci.
Direktorica SŽ-Tovornega prometa je pristonim spregovorila o položaju v Evropi in v Sloveniji na področju železniških tovornih prevozov ter o možnostih nadaljnjega sodelovanja. Po njenih besedah bo za nadaljnjo rast železniških prevozov v Srednji in Jugovzhodni Evropi v prihodnje nujno še bolj usklajeno delovanje na trgu. Poudarila je tudi pomen TEN-T omrežja, ki je priložnost za postavitev skupnih standardov in izboljšanje storitev. Posebej je poudarila še nujnost ustreznih infrastrukturnih vlaganj na TEN-T omrežju in tudi pomen odpravljanja ozkih grl med državami EU in državami, ki še niso članice Evropske unije.

Poleg predstavitev stanja in načrtov v tovornem in potniškem prometu in infrastrukturi so se prisotni dotaknili tudi problematike uresničevanja nekaterih odredb Direktive 2012/34/EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega prostora. Sestanka sta se udeležila tudi izvršni direktor Skupnosti evropskih železnic (CER) Libor Lochman in predstavbik UIC-ja Nicholas Craven.
Lochman je prisotne informiral o novi sestavi Evropske komisije, o dogajanju, povezanem s 4. evropskim železniškim paketom, ter o problematiki mega tovornjakov in posameznih vagonskih pošiljk. Craven pa je prisotne obvestil o iniciativi Shift2Rail in o konferenci Združenih narodov o klimatskih spremembah (COP 21), ki bo potekala v Parizu konec naslednjega leta.

undefined
Direktorica SŽ-Tovorni promet, Melita Rozman Dacar, je spregovorila o pomenu tesnega sodelovanja na trgu za nadaljnji razvoj.