20.01.2010

Pridobivanje novih poslov v tovornem prometu

Slovenske železnice opravijo 90 odstotkov prevozov tovora v mednarodnem prometu. Na najpomembnejših trgih potekajo intenzivne tržne dejavnosti za pridobivanje novih poslov, zato da bi ohranili oziroma povečali tržni delež in prihodke v tovornem prometu. Vodstvo Poslovne enote tovorni promet se je 19. januarja v Linzu, v Avstriji, dogovarjalo pri pomembnem poslovnem partnerju Voest Alpine. Predstavniki družbe Voest Alpine so poudarili, da so zelo zadovoljni z dosedanjim sodelovanjem in s storitvami Slovenskih železnic. Pogovarjali so se o načrtovanem povečanju proizvodnje, pričakovanjih družbe Voest Alpine glede prevozov po železnici ter možnostih povečanja prevozov in okrepitvi sodelovanja.