07.04.2016

SŽ-Tovorni promet s poslovnimi partnerji skrbi, da bo gozd ponovno zaživel

 


V podjetju SŽ-Tovorni promet pričakovanja uporabnikov naših storitev postavljamo na prvo mesto, saj se zavedamo, da so kakovostne in celovite prevozne storitve pomemben dejavnik uspeha številnih podjetij.

Pogosto pa pozabljamo, da je železniški promet tudi temelj trajnostnega razvoja. Transport je odgovoren za kar 28 odstotkov emisij ogljikovega dioksida, ki je eden od glavnih vzrokov za pojav »tople grede«. Več kot 80 odstotkov teh emisij povzroči cestni promet, železniški promet pa je do okolja bistveno bolj prijazen. Z vsako tono blaga, ki se namesto po cesti prepelje po železnici, se emisije ogljikovega dioksida znižajo za približno 8,1 kilograma na 100 kilometrov, pri enakem obsegu prometa pa vlak v zrak izpusti kar za 30-krat manj strupenih snovi kot cestna tovorna vozila.

Slovenijo je februarja 2014 prizadela huda vremenska ujma, ki je uničila ogromne površine gozda pa tudi železniško infrastrukturo na progi Pivka-Borovnica. V podjetju SŽ-Tovorni promet smo se zato odločili, da skupaj z našimi poslovnimi partnerji in v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije pripravimo akcijo pogozdovanja površin, ki jih je uničil žled. S sodelovanjem podjetja Slovenske železnice in naših poslovnih partnerjev smo zbrali sredstva, s katerimi bo na uničenih gozdnih površinah zraslo več kot 10.000 dreves.

Prva drevesa bomo zaposleni v Skupini Slovenske železnice in poslovni partnerji SŽ-Tovornega prometa posadili v soboto, 9. aprila v Prestranku.

SŽ-Tovorni promet se iskreno zahvaljuje vsem poslovnim partnerjem, ki so z nam z donacijo prispevali k nakupu dreves. S svojim nesebičnim prispevkom ste omogočili, da se bo v del uničenega gozda spet vrnilo življenje.

Pogozdovanje so omogočili:

Skupina Slovenske železnice

Poslovni partnerji SŽ–Tovornega prometa:
Fantoni
Inter-rail
Lesonit
Petrol
Gebrüder Weiss Rail Cargo
VTG Rail Logistics Austria
Luka Koper
Intereuropa-FLG
Steklarna Hrastnik
ABC Logistika
DB Schenker
Adria Kombi
Calcit
Primol
Slavko Žan
BLG Logistics