29.03.2013

Podpisali dogovor o medsebojnem sodelovanju s Carinsko upravo pri boju proti goljufijam in uporabi podatkov

Generalni direktor Carinske uprave RS Rajko Skubic in direktorica Slovenske železnice - Tovorni promet, d. o. o., mag. Melita Rozman Dacar sta 20. marca podpisala dva dogovora o medsebojnem sodelovanju: v boju proti goljufijam ter pri izmenjavi in uporabi podatkov.

undefined

Slovenske železnice – Tovorni promet, d.o.o. bodo v primeru suma carinske goljufije carini posredovale določene podatke, povezane s tovorom. Carina si bo prizadevala, da bi bil obseg carinskih kontrol kljub potrebnemu povečanju carinskega nadzora kar najmanj moteč za Slovenske železnice – Tovorni promet, d.o.o. Organizirala bo tudi seminarje in predavanja. Dogovora nadomeščata do zdaj veljavna dogovora, ki ju je Carinska uprava RS sklenila s Slovenskimi železnicami v letih 2002 in 2003.

undefined