11.10.2022

A path to recovery: the future of the global supply chain

V torek, 27. septembra, smo se udeležili konference Pot do okrevanja: prihodnost globalne dobavne verige v Beogradu. Na konferenci se je zbralo več kot 100 strokovnjakov in vodilnih v industriji iz širše regije. V odprtem dialogu so razpravljali o splošnem vplivu pandemije in najnovejših geopolitičnih dogodkov na svetovno logistiko, pri čemer so se osredotočili na svoj pogled na priložnosti, ki so pred nami in izhajajo iz novih predpisov in novih infrastruktur; od novih tehnoloških aplikacij do novega pristopa do človeških virov v sektorju.

Direktorica družbe SŽ-Tovorni promet Melita Rozman Dacar se je udeležila panelne razprave Infrastruktura: omrežje za novo dobavno verigo. Govorila je o izzivih, s katerimi se soočajo železniški prevozniki v regiji zaradi slabega stanja železniške infrastrukture in njene velike posodobitve, ki močno vpliva na izvajanje storitev. Opisala je tudi rešitve SŽ-Tovornega prometa za zagotavljanje čim večje kakovosti storitev kljub številnim zaporam prog. Upravljavce državne infrastrukture v sosednjih državah je pozvala, naj uskladijo svoja gradbena prizadevanja, da bi čim bolj skrajšali trajanje zapor na mednarodnih koridorjih. Poudarila je tudi, da bi lahko države veliko naredile za izboljšanje mednarodnih železniških tovornih tokov s takojšnjimi ukrepi, ki ne zahtevajo visokih sredstev, kot je podaljšanje delovnega časa carinskih in drugih služb.