21.10.2015

Ovire v prometu zaradi večjih gradbenih del v prihodnjih mesecih

Družba SŽ-Infrastruktura v prihodnjih mesecih načrtuje več obsežnejših infrastrukturnih projektov, ki bodo povzročili težave v odvijanju železniškega tovornega prometa. Dela pa bodo potekala tudi na omrežju Avstrijskih železnic.

Dopis direktorice SŽ-Tovornega prometa

Obvestilo SŽ-Infrastrukture