28.03.2018

Ovire v prometu zaradi nadgradnje javne železniške infrastrukture

Spoštovani poslovni partner!

Na slovenskih železniški infrastrukturi potekajo številna obsežna gradbena dela, ki povzročajo občutne ovire v poteku železniškega tovornega prometa.
V priloženih obvestilih SŽ-Infrastrukture in direktorice SŽ-Tovornega prometa so opisani razlogi za ovire, ki se pojavljajo.

Obvestilo SŽ-Infrastrukture o ovirah v prometu zaradi del na javni železniški infrastrukturi

Dopis direktorice SŽ-Tovornega prometa