16.11.2018

Obvestilo upravljavca JŽI o ovirah v železniškem tovornem prometu

Zaradi večjih investicijskih in rednih vzdrževalnih del na območju javne železniške infrastrukture prihaja do večjih ovir pri izvajanju operativnega voznega reda.

Več informacij je navedenih v obvestilu upravljavca javne železniške infrastrukture.