07.06.2018

Obvestilo o napovedani opozorilni stavki

Spoštovani,

Sindikat železničarjev Slovenije je v posameznih dneh junija in julija napovedal opozorilno stavko v treh družbah skupine Slovenske železnice.

Več informacij o napovedani stavki lahko preberete v obvestilu direktorice SŽ-Tovornega prometa in generalnega direktorja Slovenskih železnic.

Obvestilo o napovedani stavki