22.09.2011

Obvestilo poslovnim partnerjem o ustanovitvi družbe SŽ – Tovorni promet, d. o. o.

Okrožno sodišče v Ljubljani je na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o družbi Slovenske železnice (Uradni list Republike Slovenije št. 106/2010) in sprejetega delitvenega načrta, 1. septembra 2011 v sodni register vpisalo delitev družbe Slovenske železnice, d. o. o., in ustanovitev treh novih družb, in sicer:

  • SŽ – Tovorni promet, d. o. o.
  • SŽ – Potniški promet, d. o. o., in
  • SŽ – Infrastruktura, d. o. o.

Nove družbe so z dnem vpisa pridobile pravno samostojnost in so kot univerzalni pravni naslednik z vsemi pravicami in obveznostmi vstopile v vsa dosedanja pravna razmerja.

Podatki o družbi SŽ – Tovorni promet, d. o. o.

Skrajšani naziv družbe: SŽ – Tovorni promet, d. o. o.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
Osnovni kapital: 36.860.941,92 EUR
Matična številka: 6017231000
Davčna številka: 84667044
Identifikacijska številka za DDV: SI84667044

Transakcijski računi

Družba SŽ – Tovorni promet, d. o. o., posluje preko naslednjih treh novih transakcijskih računov:

Naziv banke: Nova Ljubljanska banka, d. d.
Naslov banke: Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Številka TRR v obliki IBAN-a: SI5602923-0259545756
Koda SWIFT oz. BIC: LJBASI2X

Naziv banke: Banka Koper, d. d.
Naslov banke: Pristaniška ulica 14, 6000 Koper
Številka TRR v obliki IBAN-a: SI5610100-0049970515
Koda SWIFT oz. BIC: BAKOSI2X

Naziv banke: UniCredit Banka Slovenije, d. d.
Naslov banke: Šmartinska 140, 1000 Ljubljana
Številka TRR v obliki IBAN-a: SI5629000-0050329568
Koda SWIFT oz. BIC: BACXSI22

Poslovne stranke naprošamo, da pri poslovanju z družbo SŽ – Tovorni promet, d. o. o., uporabljajo isto banko kot doslej ter novi transakcijski račun.