22.01.2016

Obvestilo o stanju v prometu

 

 

Zaradi različnih razlogov v zadnjih mesecih na slovenskem železniškem omrežju prihaja do daljših zamud tovornih vlakov. SŽ-Tovorni promet in SŽ-Infrastruktura si skupaj z drugimi družbami v skupini Slovenske železnice prizadevata kar najbolj zmanjšati zaostanke in vzpostaviti normalno prevoznost.

Več informacij je navedenih v dopisih direktorjev SŽ-Tovornega prometa in SŽ-Infrastrukture.

Obvestilo poslovnim partnerjem SŽ-Tovornega prometa

Obvestilo SŽ-Infrastrukture