05.02.2014

Obvestilo o prevoznosti prog po naravni katastrofi za prevoznike v tovornem prometu

Žledenje v zadnjih dneh je, prav tako kot na vseh infrastrukturnih objektih v Sloveniji, tudi na železniški infrastrukturi povzročilo ogromne poškodbe, kar se odraža pri izvajanju železniškega prometa, tako v potniškem, kot tudi v tovornem prometu.

Največje ovire so povzročene na naslednjih progah:
- Proga Ljubljana–Sežana, kjer je zaradi žledu in podrtih dreves na odseku Borovnica–Pivka v velikem obsegu uničena vozna mreža. Predvidevamo, da bomo najpzneje do petka, 7. februarja, vzpostavili prevoznost odseka za tovorne vlake z dizel vleko. Menjava lokomotiv bo možna na postajah Borovnica in Sežana.
- Proga Ljubljana–Jesenice je z upoštevanjem varnostnih omejitev od 4. februarja prevozna z dizel vleko. Elektro vleko bomo na odseku Ljubljana–Kranj vzpostavili predvidoma 5. februarja, na odseku od Kranja do Jesenic pa predvidoma do 10. februarja.
- Proga Pivka–Ilirska Bistrica bo z dizel vleko prevozna od petka, 7. februarja.
- Proga Maribor–Prevalje bo od Ruš do Prevalj prevozna predvidoma najpozneje 14. februarja.

SŽ-Infrastruktura vse prevoznike v tovornem prometu prosi, da vlakovne poti prilagodijo nastalim razmeram, upravljavec pa bo izpeljal vse postopke za čim hitrejšo ponovno uvedbo normalnega železniškega prometa.