19.03.2021

Projekt obnove slovenskih gozdov po naravnih ujmah izbran med finaliste Nagrade za navdihujoče projekte podeželja 2021

Februarja 2014 je žledolom povzročil ogromno škodo v slovenskih gozdovih in za teden dni ustavil železniški tovorni promet na koprski progi.

Železniški promet je temelj trajnostnega razvoja in pomemben dejavnik skrbi za naše naravno okolje. Tega se zavedamo tudi v SŽ-Tovornem prometu. Slovenske železnice so zato v sodelovanju z Zavodom za gozdove aprila 2016 v gozdu v Prestranku pri Postojni organizirale akcijo pogozdovanja v žledolomu poškodovanih gozdnih površin. Več kot sedemdeset prostovoljcev je zasadilo okrog deset tisoč sadik bukve in smreke. Delovni akciji so se pridružili tudi poslovni partnerji, ki so v ta namen prispevali del finančnih sredstev za nakup sadik. Skupaj smo tako zbrali kar 13 tisoč evrov, ki so jih Slovenske železnice donirale Zavodu za gozdove Slovenije.

Projekt obnove slovenskih gozdov po naravnih ujmah Zavoda za gozdove Slovenije, katerega del je bila tudi akcij Slovenskih železnic, je bil izbran med finaliste Nagrade za navdihujoče projekte podeželja 2021. Slovenski projekt je bil izmed 125 prijavljenih projektov iz držav članic EU izbran v krog 20 finalistov (Rural Inspiration Awards 2021).

Do vključno 24. marca lahko na tej povezavi glasujete za naš projekt, ki se imenuje "Restoring forests damaged by natural disasters and improving the viability of forests - Slovenia".