01.03.2011

Konferenca združenja Cargo 10

V petek, 25. februarja, je v Beogradu potekala konferenca združenja Cargo 10. Na njej so generalni direktorji sodelujočih železnic ter predstavniki prometnih ministrstev govorili o nadaljnjem razvoju železniškega transporta na desetem vseevropskem koridorju. Ta povezuje Salzburg s Solunom, poteka pa skozi Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Makedonijo in Grčijo. Na konferenci sta sodelovala tudi generalni direktor Mednarodne železniške zveze UIC, Jean-Pierre Loubinoux, ter izvršni direktor Združenja evropskih železnic CER, dr. Johannes Ludewig.

Generalni direktor Slovenskih železnic Goran Brankovič je na konferenci predstavil pogled Slovenskih železnic na nadaljnji razvoj sodelovanja železnic ob desetem koridorju. Poudaril je, da se je zaradi nepovezanega delovanja nacionalnih železniških prevoznikov in njihove nekonkurenčnosti ter slabega stanja infrastrukture v preteklosti velika večina prometa preusmerila na obvozni 4. koridor, čeprav je ta daljši od 10. koridorja.

»Le s tesnim sodelovanjem vseh prevoznikov bomo lahko zagotovili kakovostno in konkurenčno storitev na celi prevozni poti med Srednjo in Jugovzhodno Evropo. Ob tem pa računamo tudi na podporo državnih organov. Ena od večjih ovir za hitrejši prevoz blaga na desetem koridorju je namreč prehod vlakov čez državne meje in s tem povezani dolgotrajni postopki,« je še poudaril Brankovič. Hkrati je povedal, da Cargo 10 že kaže rezultate, med katerimi je omenil skrajšane vozne čase in višjo kakovost prevozov. Tovorni vlaki za relacijo Paračin-Sežana tako danes potrebujejo manj kot 20 ur, kar je za kar 8 ur manj kot prej.

Udeleženci konference so kot ključna področja za nadaljnji razvoj izpostavili nujnost vlaganj v infrastrukturo, odpravljanje administrativnih ovir na mejah ter usklajeno nastopanje na trgu in dejavno promocijo Carga 10. Delo se bo nadaljevalo z operativnimi sestanki predstavnikov železnic, na katerih bodo določili konkretne letošnje projekte s področja marketinga, razvoja produktov, proizvodnje in promocije. Cargo 10 pa se bo predstavil tudi na logističnem sejmu Transport logistic maja v Münchnu.

Združenje Cargo 10 je bilo ustanovljeno na pobudo Slovenskih železnic aprila 2010. Ustanovitelji Carga 10 so Slovenske železnice, Hrvaške železnice in Železnice Srbije, članice združenja pa so še Železnice Federacije BIH in Železnice Republike Srbske. Interes za vključitev so pokazale tudi makedonske in bolgarske železnice. Ključni cilji Carga 10 so vzpostavitev skupnega delovanja na transportnem trgu, povečanje kakovosti storitev ter obvladovanje blagovnih tokov na 10. koridorju.