24.08.2020

SŽ-Tovorni promet z logističnimi rešitvami pripravljen na obvoze v času zapore Karavanškega predora

V Sloveniji poteka nadgradnja železniške infrastrukture, ki nam bo omogočila, da bomo ponujali še boljše in bolj varne storitve. Njen del so tudi gradbena dela, ki se bodo septembra začela v Karavanškem predoru.

 

Železniški predor Karavanke pri Hrušici nad Jesenicami je 7.976 metrov dolg slovensko-avstrijski predor in predstavlja pomembno čezmejno povezavo na železniški progi München – Salzburg – Ljubljana – Solun. V njem poteka elektrificirana dvotirna železniška proga, ki ne ustreza sodobnim standardom. Na podlagi sporazuma med Slovenijo in Avstrijo se bo v začetku septembra začela obsežna nadgradnja predora. Z njo bodo v predoru Karavanke izboljšane varnostno–tehnične razmere, zagotovljeni bosta hitrost do 120 km/h in kategorija proge D4 (dovoljeni pritiski 22,5 t/os).

 

Zaradi obsežnih gradbenih del, ki bodo potekala v predoru Karavanke, bo železniški promet čez mejni prehod Jesenice prekinjen v naslednjih terminih:

 

  • Od 7. 9. 2020 do 4. 10. 2020 dnevne zapore od 7.00 do 19.00. Od 19.00 do 7.00 bo možna vožnja vlakov z dizel vleko
  • Od 5. 10. 2020 do 10. 7. 2021 popolna zapora proge

V družbi SŽ-Tovorni promet se zavedamo, da bo zapora predora Karavanke občutno vplivala ne le na delo prevoznikov, temveč tudi na uporabnike naših storitev, ki so za nas vedno na prvem mestu. Zato smo za čas zapore v sodelovanju z vsemi udeleženimi prevozniki pripravili organizacijo obvoznih voženj vlakov čez mejni prehod Špilje / Spielfeld Strass in delno čez Italijo – mejni prehod Opčine / Villa Opicina za smer Avstrija. Naš skupni cilj je zagotovitev optimalnega prometa tovornih vlakov v času zapore mejnega prehoda Jesenice.

 

Vožnja tovornih vlakov čez mejni prehod Špilje / Spielfeld Strass bo potekala s posebno organizacijo razporejanja lokomotiv, s katero se bomo izognili ozkemu grlu na postaji Špilje / Spielfeld Strass. Vzpostavljena bo skupna uporaba lokomotiv (zlasti med SŽ-Tovornim prometom in Rail Cargo Austria), ki bodo vozile tovorne vlake na relaciji Lipnica / Leibnitz – Maribor Tezno. Na postaji Špilje / Spielfeld Strass se bo zamenjalo samo osebje. To bo kar najbolj zmanjšalo zadrževanje vlakov na postaji Špilje / Spielfeld Stras in povečalo propustno zmogljivost proge. S prevozniki, ki nimajo lokomotiv, ki omogočajo vožnjo na javni železniški infrastrukturi v Sloveniji, pa smo se dogovorili za organizacijo voženj z lokomotivami SŽ-Tovornega prometa.

 

Do začetka zapore proge bo odsek proge Zidani Most – Špilje / Spielfeld Strass nadgrajen na kategorijo D4 z osnim pritiskom 22,5 ton, tako da bodo na tem odseku lahko vozile tudi večsistemske lokomotive vrste 541.

 

Naši prodajni predstavniki so vse poslovne partnerje vnaprej seznanili s spremembami zaradi zapore in z njimi poskušali najti skupne rešitve za njihove prevoze. Vsekakor vas bomo še naprej obveščali o vseh spremembah in se skupaj z vami dogovarjali o poteku prevozov. Hkrati vse kupce vabimo, da se z vsemi vprašanji in predlogi tudi sami kadar koli obrnete na naše sodelavce. Zavedamo se, da so zanesljivi prevozi pomemben dejavnik vašega poslovanja. Zato bomo ves čas zapore skupaj iskali optimalne storitve za vaše podjetje.