18.02.2014

Informacija o stanju zagotavljanja storitev SŽ-TP

Aktualne informacije 18.02.2014

Proge, na katerih SŽ-Tovorni promet izvaja svoje storitve, so v večini normalno prevozne, z izjemo proge Ljubljana (Borovnica) – Sežana. Ta del proge je bil v času žledenja skoraj v popolnosti uničen, zaradi česar je bila proga tudi zaprta. Prejšnji teden (6.2.2014) je proga odprta, vendar le za izvedbo prevozov z dizel vleko. Elektro vleka po oceni še ne bo mogoča kar nekaj mesecev. Zaradi tega je bilo potrebno spremeniti tehnologijo dela, s katero smo zagotovili skoraj normalno pretočnost prej navedenega odseka, a kljub temu lahko prihaja do delnih zamud tovornih vlakov. Izvedba prevozov z dizel vleko pa nekoliko bolj tudi obremenjuje okolje s hrupom, za kar se okoliškim prebivalcem opravičujemo.

Večje težave pa nam povzroča situacija na železniškem omrežju sosednjih držav. Promet preko mejnega prehoda Šentilj z Avstrijo bo do predvidoma 23.02.201 mogoč v nočnem času, zaradi česar je promet omejen na manjše število vlakov. Promet preko mejnega prehoda Jesenice poteka, vendar pa se občasno pojavijo težave zaradi vremenskih razmer v Avstriji. S prevozniki na italijanski strani pa smo se dogovorili za zasedbo na postaji Villa Opicina tudi ob vikendih, ko postaja sicer ne obratuje, kar bo omogočilo prevoz večjega števila vlakov.

Nazaj na vse novice