18.02.2014

Informacija o stanju zagotavljanja storitev SŽ-TP

Aktualne informacije 18.02.2014

Proge, na katerih SŽ-Tovorni promet izvaja svoje storitve, so v večini normalno prevozne, z izjemo proge Ljubljana (Borovnica) – Sežana. Ta del proge je bil v času žledenja skoraj v popolnosti uničen, zaradi česar je bila proga tudi zaprta. Prejšnji teden (6.2.2014) je proga odprta, vendar le za izvedbo prevozov z dizel vleko. Elektro vleka po oceni še ne bo mogoča kar nekaj mesecev. Zaradi tega je bilo potrebno spremeniti tehnologijo dela, s katero smo zagotovili skoraj normalno pretočnost prej navedenega odseka, a kljub temu lahko prihaja do delnih zamud tovornih vlakov. Izvedba prevozov z dizel vleko pa nekoliko bolj tudi obremenjuje okolje s hrupom, za kar se okoliškim prebivalcem opravičujemo.

Večje težave pa nam povzroča situacija na železniškem omrežju sosednjih držav. Promet preko mejnega prehoda Šentilj z Avstrijo bo do predvidoma 23.02.201 mogoč v nočnem času, zaradi česar je promet omejen na manjše število vlakov. Promet preko mejnega prehoda Jesenice poteka, vendar pa se občasno pojavijo težave zaradi vremenskih razmer v Avstriji. S prevozniki na italijanski strani pa smo se dogovorili za zasedbo na postaji Villa Opicina tudi ob vikendih, ko postaja sicer ne obratuje, kar bo omogočilo prevoz večjega števila vlakov.