18.05.2012

Direktorji železnic alianse Cargo 10 v Portorožu o prihodnjem sodelovanju

V Portorožu je v sredo in četrtek, 16. in 17. maja, potekal sestanek alianse Cargo 10, ki je bila vzpostavljena na pobudo Slovenskih železnic. Udeležili so se ga predstavniki vseh železnic članic alianse. Na sestanku so sodelovali generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, predsednik uprave Hrvaških železnic Rene Valčić, generalni direktor Železnic Republike Srbske Dragan Savanović, direktor Transporta Makedonskih železnic Oliver Derkovski, namestnik generalnega direktorja Železnic federacije BIH Vlado Budimir, direktor Prevozov Železnice Srbije Dragan Grujić ter predsednik uprave HŽ Carga Ivan Lešković. Glavna tema sestanka je možnost povečanja prevoza tovora na X. koridorju, saj se vse članice alianse spopadajo z zmanjševanjem prepeljanega tovora in z zmanjšanjem prihodkov ter s spremembo prometnih tokov in vrste blaga.

Udeleženci sestanka so se strinjali, da je vozni čas na X. koridorju zaradi slabega stanja infrastrukture predolg, pri čemer je IV. Koridor v prednosti. Ker tudi veliki evropski železniški prevozniki delujejo z milijonskimi izgubami, je perspektiva članic alianse še tesnejše povezovanje, ki bo prineslo povečanje obsega dela in bolj učinkovite prevoze.

Udeleženci sestanka so med drugim pregledali naloge, ki so bile opravljene od 23. aprila 2010, ko je bil v Opatiji podpisan sporazum o skupnem delovanju in nastopu na trgu, pa do začetka leta 2012, ko so se aliansi pridružile Makedonske železnice. V tem obdobju je bil pripravljen predlog mogočih novih produktov in skupnih ponudb za celo prevozno pot. Podpisan je bil sporazum o tehnični primopredaji vagonov na zaupanje in dodatni sporazum o uporabi tovornih vagonov za 2011 in 2012. Cilj obeh sporazumov je predvsem skrajšanje voznih časov. Članice alianse pa so med drugim tudi izdelale priročnik kakovosti ter delale na področjih zmanjševanja reklamacij, na pospeševanju obračuna prevoznih stroškov in na področju skrajšanja voznih časov.

Vse članice alianse so projektu izrazile polno podporo ter izrazile interes po nadaljnjem sodelovanju. Aliansa Cargo 10 bo v prihodnje svojo vlogo še širila. Kot naslednja članica se bodo aliansi pridružile Bolgarske železnice. Za članstvo so zaprosile tudi Grške železnice in udeleženci sestanka so njihovo članstvo soglasno potrdili. Širitev članstva pomeni dobro priložnost za okrepitev vpliva Carga 10 na večjem delu X. koridorja in približevanje trgom Bližnjega vzhoda.

Na pobudo generalnega direktorja SŽ Dušana Mesa bodo vse železnice do konca avgusta pripravile konkretne predloge novih skupnih storitev in produktov, s katerimi bi lahko sodelovanje znotraj alianse dvignili na višji nivo. Naslednji sestanek na ravni generalnih direktorjev bo potekal oktobra.