15.10.2015

Avstrijski dan v Kopru

Slovenske Železnice so danes sodelovale na avstrijskem gospodarskem dnevu, ki ga je pripravilo avstrijsko veleposlaništvo v Sloveniji. 24 predstavnikov avstrijskih podjetij, ki se večinoma ukvarjajo z logistiko ali pa so z njo ključno povezani, je izrazilo željo po srečanju s predstavniki Slovenskih železnic in Luke Koper. 

Zaradi specifičnega zanimanja avstrijskih podjetnikov sta svojo ponudbo, načrte in cilje predstavila podjetji SŽ-Tovorni promet in SŽ-Vleka in tehnika. Predstavniki avstrijskih podjetij so se zanimali predvsem za načrte in aktualne ponudbe podjetij, posebno pozornost pa so namenili tudi načrtom za razvoj infrastrukture in trenutnim investicijam na slovenskem železniškem omrežju. Poslovnemu srečanju v Kopru so sledili neformalni pogovori s predstavniki avstrijskih podjetij. 

Ogled tovorne postaje Koper

Avstrijsko 25 člansko delegacijo smo po ogledu Luke Koper sprejeli tudi na tovorni postaji Koper, kjer so jim predstavniki SŽ-Infrastruktura predstavili delovanje postaje, način transporta iz Luke ter specifiko proge med Divačo in Koprom.