Javni razpisi

Družba Slovenske železnice, d. o. o., je na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list št. 128/06; 16/08, 19/10- ZJN-3) zavezana k javnemu naročanju blaga, storitev in gradenj.

 

      ROK 

Izvedba diagnostičnih meritev parametrov voznega omrežja na elektrificiranih progah JŽI na območju slovenskih železnic za leto 2019 in leto 2021 (izvedba dveh meritev)

JN001643/2019-W01

20.03.2019

10.04.2019

Rezervni deli za DLOK serije 664

JN001494/2019-W01

14.03.2019

12.04.2019

Dobava rezervnih delov za serijo 813

JN001616/2019-E01

19.03.2019

16.04.2019

Dobava vodnikov za vozno mrežo v obd. 2019 - 2021

JN001347/2019-E01

08.03.2019

12.04.2019

Vzdrževanje in prenova objektov na območju javne železniške infrastrukture 2019 - 2020

JN001346/2019-E01

08.03.2019

11.04.2019

Dobava kovinske opreme za vozno mrežo v obd. 2019 - 2021

Priloga:

Risbe kovinske opreme

JN001347/2019-E01

08.03.2019

11.04.2019

Nabava novega kontejnerskega oprijemala za mostno dvigalo na KT Ljubljana

JN001591/2019-W01

19.03.2019

17.04.2019

Ureditev transportnih površin v Centralnem skladišču Zalog

JN001477/2019-W01

14.03.2019

15.04.2019

Strojno brušenje tirnic na območju RS 2019

JN001379/2019-E01

11.03.2019

 

Menjava koles na lokomotivah serije 541

JN001182/2019-E01

01.03.2019

05.04.2019

Izvajanje prevoza pošiljk in povezanih storitev

JN001056/2019-E01

25.02.2019

08.04.2019

Nabava vijačnega materiala 2019/2020

JN001066/2019-W01

26.02.2019

12.03.2019

Nabava službene obleke

JN000840/2019-B01

14.2.2019

20.3.2019

Kabel stikala za ELOK 363

Priloge:

Načrti - Kabel stikala za ELOK 363

JN000821/2019-W01

14.2.2019

6.3.2019

Dobava drobno tirnega materiala

JN00743/2019-E01

11.2.2019

15.3.2019

Olja in masti SŽ-VIT 2019-2020

JN000738/2019-E01

11.2.2019

18.3.2019

Litoželezni zavornjaki in sintrane zavorne obloge za DMG 713

JN000740/2019-E01

11.2.2019

18.3.2019

Razklad in razvoz tirnic 2019

JN000684/2019-W01

7.2.2019

28.2.2019

Nabava vijačnih kompresorjev in sušilnih naprav

JN000615/2019-W01

5.2.2019

21.2.2019

Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje 01.05.2019 do 31.12.2020

JN000469/2019-B01

30.1.2019

05.03.2019

Odbojniki z elastomersko vzmetjo

JN000468/2019-E01

30.01.2019

05.03.2019

Vzpostavitev sistema e-hrambe in storitve hrambe gradiva v elektronski obliki ter spremljevalne storitve

JN000428/2019-B01

28.01.2019

04.03.2019

Informacijski sistem za avtomatizacijo in optimizacijo planiranja in razporejanja vlečnih vozil, osebja vlečnih vozil in vlakospremnega osebja

JN000427/2019-B01

28.01.2019

04.03.2019

Drogovi voznega omrežja

JN000143/2019-W01

14.01.2019

28.01.2019

Aplikacije za preverjanje poslovnih subjektov

JN000007/2019-W01

3.1.2019

15.1.2019

Kretnice in kretniški deli 2019

Priloga:

Naročilni listi

JN008679/2018-E01

19.12.2018

30.01.2019

Vzmet citroen sklopke TR6022831

JN008530/2018-W01

13.12.2018

14.01.2019

Splošno trgovsko blago za potrebe infrastrukture

JN008522/2018-W01

12.12.2018

16.01.2019

Jubilejne ure za leto 2019

JN008399/2018-W01

6.12.2018

 14.12.2018

Težka tovorna vozila z nizkimi emisijami

JN008410/2018-W01

6.12.2018

20.12.2018

Obnovitev licenc programske opreme IBM za storitveni center za leto 2019

JN008288/2018-W01

3.12.2018

10.12.2018

Priprava in barvanje površine železniških vozil, rezervnih delov in komponent

JN008268/2018-W01

30.11.2018

18.12.2018

Popravilo električnih strojev

Priloge:

Priloga 1

Priloga 2

JN007977/2018-E01

20.11.2018

21.12.2018

Nabava vijačnih kompresorjev in sušilnih naprav

JN007887/2018-W01

15.11.2018

06.12.2018

Qlik View in Qlik Sense – nadgradnja, migracija in širitev

JN007762/2018-W01

9.11.2018

23.11.2018

Nakup novih dizel lokomotiv za premik

JN007594/2018-E01

30.10.2018

30.11.2018

Obnova licenc Micro Focus

JN007450/2018-W01

25.10.2018

7.11.2018

Dobava opreme za nadgradnjo podatkovnega omrežja SŽ

JN007473/2018-W01

26.10.2018

12.11.2018

Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb skupine Slovenske železnice

Priloge:

Letno poročilo SŽ 2016

Annual Report SŽ 2016

Letno poročilo SŽ 2017

Annual Report SŽ 2017

JN007324/2018-W0

22.10.2018

14.11.2018

Rezervni deli za mehanske brzinomerje Hasler ter elektronskih brzinomerjev Teloc 1500

JN007128/2018-W01

12.10.2018

20.11.2018

Grafitne ščetke

Priloge Grafitne ščetke 2019-2020

JN006623/2018-W01

25.9.2018

9.11.2018

Rezervni deli za EMG ser. 310

JN006862/2018-W01

3.10.2018

29.10.2018

Projektiranje, izgradnja, dobava in namestitev merilne mize za preizkus delovanja pogonskih sklopov lokomotiv vrste ES64U4

JN006828/2018-W01

2.10.2018

17.10.2018

Funkcionalna posodobitev stabilne kompresorske postaje (SKN) za izvajanje zavornih preizkusov tipa A na vagonskih vlakih na postaji Ljubljana-Zalog

JN006712/2018-W01

28.9.2018

16.10.2018

Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju Ž.P Ljubljana

Elaborat - informacijskih oznak

Elaborat - gradbeni odpadki

Elaborat - varnostni načrt

Geodetski načrt

IZN-elektro ureditev

IZN-gradbene konstrukcije-SŽ-nadstrešek

IZN-SŽ-elektro nadstrešek

IZN-nadstrešek arhitektura

IZN-ZU-ureditev-Ljubljana

Vodilna mapa - SŽ - nadstrešek

Vodilna mapa - ZU - Ljubljana

JN006734/2018-W01

28.09.2018

12.10.2018 do 11:00

Grafitne drsalke za elektro lokomotive in elektromotorne vlake

Priloga 1 - sklop 1 - ščetka 363 vlečnega motorja TR 5017926

Priloga 2 - sklop 1 - foto ščetke 363 vlečnega motorja TR 5017926

Priloga 3 - sklop 2 - ščetka 363 motorja motorgeneratorja TR 5604403

Priloga 4 - sklop 2 - foto ščetke 363 motorja motorgeneratorja TR 5604403

Priloga 5 - sklop 3 - ščetka 363 generatorja in vzbujevalnika motorgeneratorja TR 5604394

Priloga 6 - sklop 3 - foto ščetke 363 generatorja in vzbujevalnika motorgeneratorja TR 5604394

Priloga 7 - sklop 4 foto ščetka VM 644 71727

Priloga 8 - sklop 4 foto ščetka GG 644 79642

Priloga 9 - sklop 4 foto ščetka VM 664 80122

JN006626/2018-W01 25.9.2018 8.11.2018
Nabava sintranih zavornih oblog za lokomotive serije 541 JN006659/2018-E01 25.9.2018 22.10.2018
Izdelava projektne dokumentacije (projekt za izvedbo – PZI) in izvedba del za »Ureditev infrastrukture na KT Ljubljana – calcit, cement«

Priloga C - Grafika 1

Priloga C - Grafika 2

Priloga C - Grafika 3

JN006558/2018-B01 21.9.2018 5.11.2018
Nakup in vzdrževanje novega kontejnerskega manipulatorja - prekladalca kontejnerjev za potrebe  KT Ljubljana JN006593/2018-E01 21.9.2018 26.10.2018
Tehnična podpora pri vzdrževanju električnih agregatov JN006496/2018-W01 19.9.2018 10.10.2018
Nabava terminalnega traktorja za odvoz / dovoz prikolic znotraj območja KT Ljubljana in servisiranje za obdobje 3 let JN006429/2018-W01 17.9.2018 17.10.2018
Rezervni deli za ELOK 541 JN006356/2018-E01 13.9.2018 22.11.2018

Rezervni deli za LOK 363

Načrti rezervnih delov za LOK 363

JN006357/2018-E01 13.9.2018 15.10.2018
Nabava Microsoft licenc JN006351/2018-B01 14.9.2018 19.10.2018
Dekorativno blago JN006237/2018-W01 10.9.2018 25.9.2018
Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2020 JN005972/2018-B01 8/29/2018 10/3/2018
SANACIJA PLAZU NA  ŽELEZNIŠKI PROGI R34 MARIBOR – PREVALJE – DRŽAVNA MEJA V KM 75 + 300/600 JN005826/2018-E01   28.09.2018 do 12:00

DOBAVA IN MONTAŽA LOVILNIH SISTEMOV ZA ZAŠČITO POBOČIJ PRED PADAJOČIM MATERIALOM IN SKALAMI NA POSTAJNEM ODSEKU ZAGORJE – SAVA OD KM 522+150 IN 522+400, NA PROGI ŠT. 10 D.M. – DOBOVA – LJUBLJANA

Elaborat PLS

JN005825/2018-E01   27.09.2018 do 13:00
Centralni sistem za varovanje delovišč  JN005722/2018-E01  20.8.2018 10.9.2018 

Popravilo osnih pogonov: stroj 0916; CMS št. 2750

Popravila osnih pogonov

JN005710/2018-W01 20.8.2018 4.9.2018
Posodobitev sistema HOA Planina in sistem HOA Neverke JN005651/2018-W01  14.8.2018  24.8.2018
Servis in remont vijačnih kompresorjev in sušilnih naprav JN005306/2018-W01 31.7.2018 16.8.2018
Zamenjava, dobava in montaža okoljsko manj obremenjujočih klimatskih naprav  JN005481/2018-W01  8.8.2018 3.9.2018 

Tržna transportna študija za koridor AWB (RFC 10)

JN005288/2018-W01

31.07.2018

14.08.2018

Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10 d.m.-Dobova-Ljubljana in na žel. progi R70 Jesenice-Sežana

Elaborat lokacija L1

Elaborat lokacija L3

Elaborat lokacija L4-L5

Elaborat pobočja Goriška

Elaborat lokacija L6

Elaborat lokacija L7

JN005322/2018-E01

31.07.2018

03.09.2018
Zamenjava dotrajanih tabel PIS na progi G.50 na postajah Borovnica, Logatec, Rakek in Pivka JN005050/2018-W01

23.07.2018

06.08.2018
Zdravstvena preventiva v termalnem zdravilišču JN004987/2018-B01

18.7.2018

20.8.2018
Silent bloki za LOK 363 JN004917/2018-W01

17.7.2018

2.8.2018
Dobava hidravličnih kretniških pogonov L700H JN004580/2018-W01

5.7.2018

24.7.2018
Nabava ambulantnih ključavnic za zavarovanje voznih poti na progah SŽ JN004561/2018-W01

5.7.2018

20.7.2018
Izdelava IZN projekta za »Ureditev parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije« JN004484/2018-W01

3.7.2018

25.7.2018
Vzdrževalna dela na voznem omrežju JN004422/2018-W01

29.6.2018

26.7.2018
Nabava terminalnega traktorja za odvoz/dovoz prikolic na območju KT Ljubljana JN004373/2018-W01

29.6.2018

24.7.2018
Popravilo modulov statičnega pretvornika potniških vagonov MIMARA (ABeelmet 6179) JN004208/2018-W01

22.6.2018

11.07.2018
Projektiranje, izgradnja, dobava in namestitev merilne mize za preizkus delovanja pogonskih sklopov lokomotiv vrste ES64U4 JN003831/2018-W01

11.6.2018

27.6.2018
Vzpostavitev in garancijsko vzdrževanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski in računalniški sistem na vlakih (projekt WiFi) JN003841/2018-E01

11.6.2018

20.7.2018
Nabava ležajev WJ in WJP za kolesne dvojice 2018-2019 JN003438/2018-W01

29.5.2018

14.6.2018
Uničenje - sežig ali sosežig starih impregniranih železniških pragov 2018-2020 JN003469/2018-E01

28.5.2018

06.07.2018
Dobava baliz JN003463/2018-W01

29.5.2018

13.06.2018
Nabava PB in Ni-CD akumulatorskih baterij 2018-2019 JN003448/2018-W01

29.5.2018

14.06.2018
Nakup dizelskih lokomotiv za premik JN003392/2018-E01

25.5.2018

26.6.2018
Nabava brezkontaktnih čip kartic JN003322/2018-W01

23.5.2018

12.6.2018
Spremljanje medijev JN002778/2018-W01

26.4.2018

15.5.2018
Nabava službene obutve JN002624/2018-W01

20.4.2018

9.5.2018
Dobava in montaža tovarniško obnovljenih pogonskih dizel motorjev Deutz-Xchange za železniška tirna vozila za posebne namene JN002547/2018-W01

16.4.2018

7.5.2018
Vzdrževanje strojne in programske opreme strežnikov in izvajanje storitev JN002389/2018-B01

3.4.2018

8.5.2018
Dobava in montaža antigrafitnih folij na vozna sredstva JN002423/2018-E01

3.4.2018

4.5.2018
Namizna računalniška oprema JN002424/2018-B01

3.4.2018

7.5.2018
Popravilo rezervnih delov EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov JN002411/2018-E01

3.4.2018

8.5.2018
Osebna in lahka tovorna vozila z nizkimi emisijami JN002181/2018-E01

29.3.2018

7.5.2018
Nabava originalnih rezervnih delov za osne pogone GM 170 E 269D in GM E 170 EHA 310D JN002192/2018-E01

30.3.2018

4.5.2018
Nabava ležajev WJ in WJP za kolesne dvojice 2018-2019 JN002132/2018-W01

29.3.2018

18.4.2018

Monoblok kolesa, kolesni obroči, osi in ležajna ohišja 

JN001944/2018-E01

26.3.2018

3.5.2018

Kovinska oprema za vozno mrežo

JN002012/2018-W01

28.3.2018

12.4.2018

Zamenjava dotrajanih tabel PIS na progi G.50 na postajah Borovnica, Logatec, Rakek in Pivka

JN001741/2018-W01

20.03.2018

05.04.2018

Rezervni deli za vzdrževanje zavore na ELOK ser. 363 in DLOK ser. 643

JN001699/2018-E01

19.03.2018

20.04.2018

Nabava zavornih diskov za EMG ser. 312, DMG ser. 713, ELOK ser. 541 in potniške vagone

JN001698/2018-E01

19.03.2018

.20.04.2018

Nabava elektroinštalacijskega materiala (207 pozicij)

JN001392/2018-W01

8.3.2018

27.3.2018

Protikorozijska zaščita in izvedba oznak drogov VM

JN001360/2018-W01

7.3.2018

28.3.2018

Paketi vzmeti za odbojno in vlečno napravo – tovorni vagoni

JN001144/2018-W01

27.2.2018

16.3.2018

Popravilo IGBT modulov serije 541

JN001122/2018-E01

26.2.2018

17.4.2018

Osebna varovalna oprema

JN001092/2018-E01

23.2.2018

10.4.2018

10.4.2018Kompozitni zavornjaki za ELOK 363

JN001068/2018-W01

23.2.2018

12.3.2018

Izvajanje storitev varilne koordinacije v centrih SŽ – VIT, d.o.o. v skladu s standardom SIST EN 15085

JN001076/2018-W01

23.2.2018

13.3.2018

Kretnice in kretniški deli 2018

Naročilni listi 1

Naročilni listi 2

Naročilni listi 3

Naročilni listi 4

Naročilni listi 5

Naročilni listi 6

JN000959/2018-E01

19.2.2018

28.3.2018
Izvedbeni načrt (IzN) »Zamenjava nosilne opreme v predorih na progi Divača – Koper« JN001022/2018-W01

22.2.2018

15.3.2018
Obnova drsnih ležajev za lokomotive ser. 363 JN000881/2018-E01

15.2.2018

19.3.2018
Vzdrževanje SAP sistema JN000893/2018-W01

15.2.2018

2.3.2018
Obnova vozne mreže na progi št. G64 na odseku proge Pivka - Ilirska Bistrica JN000748/2018-E01

8.2.2018

21.3.2018
Obnova Retel črpalk JN000828/2018-W01

13.2.2018

28.2.2018
Rezervni deli za vzdrževanje dizel motornih vlakov ser. 813 JN000728/2018-W01

7.2.2018

23.2.2018
Izvajanje del na javni železniški infrastrukturi 2018-2020 JN000633/2018-E01

2.2.2018

14.3.2018
Vzpostavitev dvojnega internetnega priključka z DDOS zaščito JN000602/2018-W01

02.02.2018

16.02.2018
Vzpostavitev in vzdrževanje integriranega poslovno informacijskega sistema za podporo transportno logistične dejavnosti v družbi SŽ – Tovorni promet, d.o.o. JN000583/2018-B01

30.01.2018

08.03.2018
Sanacija SV, TK in EE kablov in kabelske trase zaradi iztirjenja vagona na postaji Verd JN000626/2018-W01

02.02.2018

16.02.2018
Drobno tirni material JN000438/2018-E01

25.01.2018

27.02.2018
Dobava vodnikov vozne mreže JN000573/2018-W01

01.02.2018

22.02.2018
Omare za vagone Eaos JN000468/2018-E01

26.01.2018

05.03.2018
Vzmeti podstavnega vozička Y-25 22,5t JN000329/2018-W01

22.1.2018

6.2.2018
Vgradnja GSM-R naprav v vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o. JN000290/2018-E01

18.01.2018

28.02.2018
Uničenje - sežig ali sosežig starih impregniranih železniških pragov 2018 JN000140/2018-K01

11.01.2018

07.02.2018
Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del JN000028/2018-W01

4.1.2018

22.1.2018
Razklad in razvoz tirnic JN000011/2018-W01

3.1.2018

25.1.2018
Izvedba kemičnega zatiranja rastja na območju javne železniške infrastrukture RS za leto 2018-2019 JN010373/2017-E01

21.12.2017

29.1.2018
Osebno vozilo z nizkimi emisijami JN010363/2017-W01

21.12.2017

15.1.2018
Uvedba in vzdrževanje Cisco ISE (Identity Services Engine) JN010329/2017-W01

20.12.2017

11.1.2018
Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš JN010076/2017-B01

7.12.2017

11.1.2018
Sanacija plazu Trbonje na žel. progi R34 Maribor - Prevalje - državna meja v km 58+600/700 JN010089/2017-W01

8.12.2017

12.1.2018
Čiščenje cistern in sklop 2 odvoz in uničenje nenevarnih in nevarnih odpadkov JN010057/2017-W01

7.12.2017

17.1.2018
Jubilejne ure za leto 2018 JN010043/2017-W01

6.12.2017

19.12.2017
Popravilo rezervnih delov EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov JN009976/2017-E01

1.12.2017

11.1.2018
Podaljšanje licenc Clearswift Secure Email Gateway JN009967/2017-W01

1.12.2017

8.12.2017
Obnova licenc Micro Focus JN009933/2017-W01

30.11.2017

8.12.2018
Črna metalurgija JN009922/2017-W01

30.11.2017

15.12.2017
Nabava tiristorjev 2018-2019 JN009919/2017-W01

30.11.2017

13.12.2017
Nabava Microsoft licenc JN009871/2017-B01

28.11.2017

4.1.2018
Vzpostavitev in vzdrževanje DRC sistema ter zamenjava in vzdrževanje SAN diskovnega sistema JN009843/2017-B01

27.11.2017

4.1.2018

Obnovitev licenc programske opreme IBM za storitveni center za leto 2018

JN009612/2017-W01

16.11.2017

27.11.2017

Odstranitev azbesta z vagonov za prevoz tekočin

JN009546/2017-W01

14.11.2017

27.11.2017

Splošno trgovsko blago za potrebe vzdrževanja

JN009477/2017-W01

10.11.2017

23.11.2017

Kurilno olje ekstra lahko 2017-2019

JN009344/2017-E01

6.11.2017

4.12.2017

Osebno vozilo z nizkimi emisijami

JN009199/2017-W01

27.10.2017

8.11.2017

Nabava kompletov pritrditve tirnic sistema Pandrol za 60E1 za lesene pragove

JN008993/2017-W01

19.10.2017

6.11.2017

Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb skupine Slovenske železnice

JN008958/2017-W01

18.10.2017

9.11.2017

Spremljanje medijev

JN008959/2017-W01

18.10.2017

27.10.2017

Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav

JN008982/2017-W01

19.10.2017

7.11.2017

Dobava ločilcev za vozni vod

JN008919/2017-W01

17.10.2017

8.11.2017

Grafitne drsalke za elektro lokomotive in elektromotorne vlake

JN008787/2017-W01

11.10.2017

13.11.2017

Osebna varovalna oprema

JN008767/2017-E01

10.10.2017

15.11.2017

Zamenjava vodnikov voznega voda na odseku proge Ilirska Bistrica – d.m.

JN008737/2017-E01

9.10.2017

26.10.2017

Stikala VM za 3kV DC sistem s pripadajočimi elektromotornimi pogoni

JN008634/2017-W01

4.10.2017

18.10.2017

Grafitne ščetke 2017-2018

JN008584/2017-W01

3.10.2017

6.11.2017

Implementacija informacijske podpore za prevoze na delo na SAP ERP platformi

JN008567/2017-W01

2.10.2017

12,10.2017

Nabava tiristorjev 2018-2019

JN008480/2017-W01

28.9.2017

12.10.2017

Dobava ločilcev za vozni vod

JN008388/2017-W01

25.9.2017

11.10.2017

Nabava novih dizel lokomotiv za premik

JN008374/2017-B01

22.9.2017

6.11.2017

Protipožarna zaščita ž.p. g62 cep. Prešnica – Koper območje pp01 Podpeč

JN008288/2017-W01

20.9.2017

4.10.2017

Obnova hidravličnih menjalnikov VOITH

JN008249/2017-E01

19.9.2017

18.10.2017

Oprema za razširitev in nadgradnjo obstoječega podatkovnega omrežja SŽ

JN008233/2017-W01

18.9.2017

2.10.2017

Vzdrževanje sistema poslovnega obveščanja QlikView

JN008130/2017-W01

13.9.2017

27.9.2017

Omare za vagone Eas

JN/007969/2017-E01

05.09.2017

06.10.2017

Material za izvedbo vmesnega zavarovanja na projektu »Nadgradnja odseka železniške proge Poljčane – Slovenska Bistrica«

JN007756/2017-W01

25.8.2017

11.9.2017

Nabava barv in kitov za vzdrževanje železniških vozil SŽ-VIT 2017-2019

JN007761/2017-W01

25.8.2017

11.9.2017

Vzmet citroen sklopke TR6022831

JN007708/2017-W01

24.8.2017

12.92017

Dobava sponk vozne mreže

JN007612/2017-W01

18.8.2017

6.9.2017

Sanacija plazu Trbonje

JN007557/2017-W01

16.8.2017

29.8.2017

Ureditev poslovnih prostorov tovornega prometa v objektu D (kontejnerski objekt) na lokaciji kontejnerskega terminala, Ljubljana

JN007314/2017-W01

3.8.2017

20.9.2017

Popravilo končnikov EMG 312

JN007177/2017-E01

28.7.2017

28.8.2017

Nabava vložkov za čelne odbojnike z elastomerom za lokomotive

JN007130/2017-W01

27.7.2017

25.8.2017

Zdravstvena preventiva

JN006906/2017-W01

19.7.2017

3.8.2017

Adaptacija poslovnih prostorov tovornega prometa v objektih A, B in C na kontejnerskem terminal Ljubljana

Objekt A

Objekt B

Objekt C

Situacija

JN006874/2017-W01

18.7.2017

12.9.2017

Svetilke zunanje razsvetljave tirnih območij s sijalko in priključnim kablom

JN006861/2017-W01

18.7.2017

3.8.2017

Nakup novega osebnega vozila in novih lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami 

JN006848/2017-W01

18.7.2017

28.7.2017

Priprava in pleskanje površine na dizelmotornih garniturah

JN006267/2017-W01

26.6.2017

19.7.2017

Kabel stikala in segmenti za LOK 363

Priloga 1

Priloga 2

JN006474/2017-E01

4.7.2017

7.8.2017

Izdelava temeljev vozne mreže (na odseku elektrifikacije proge Pivka – Ilirska Bistrica)

JN006219/2017-W01

23.6.2017

19.7.2017

Nabava filtrov 2017-2019

JN006226/2017-W01

23.06.2017

10.07.2017

Podaljšanje veljavnosti licenc protivirusnega programa Panda Endpoint Protection Plus z nadgradnjo na Adaptive Defence 360 za obdobje treh let

JN006203/2017-W01

23.06.2017

06.07.2017

Dobava in montaža podajno zaščitnih sistemov za zaščito pred padajočim materialom in skalami na regionalni žel. progi št. 70, odsek Grahovo – Most na Soči

JN005980/2017-W01

15.6.2017

11.7.2017

Dobava in montaža podajno zaščitnih sistemov za zaščito pred padajočim materialom in skalami na glavni žel. progi št. 10, odsek Zagorje - Sava

JN005979/2017-W01

15.6.2017

11.7.2017

Zavorna oprema za tovorne vagone in dizel lokomotive

JN005851/2017-E01

9.6.2017

13.7.2017

Rezervni deli za ELOK 363 in 342

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

JN005708/2017-E01

6.6.2017

3.7.2017
Popravila elektronskih delov za železniške potniške vagone

JN005617/2017-W01

2.6.2017 20.6.2017
Zdravstvena preventiva JN005591/2017-W01 2.6.2017 21.6.2017
Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa  JN005633/2017-B01  1.6.2017 4.8.2017 
Dobava vrvi oz. žice za potrebe del na voznem omrežju-2017 JN005397/2017-W01 26.5.2017 13.6.2017
Silent bloki za LOK 363 JN005395/2017-E01 26.5.2017 27.6.2017
Nabava plinov 2017-2019 JN005088/2017-W01 17.5.2017 8.6.2017
Omare za vagone Eas JN004981/2017-E01 12.5.2017 16.6.2017
Sanacija jeklenega mostu v KM 20+018 odseka proge Bohinjska Bela - Bohinjska Bistrica, reg. žel. proga Jesenice - Sežana JN004812/2017/-W01 9.5.2017 30.5.2017
Zavorna oprema za DLOK sr. 643 JN004634/2017-E01 28.4.2017 1.6.2017
LEŽAJI SŽ-VIT 2017-2018 JN003816/2017-E01 20.4.2017 13.6.2017
Popravilo IGBT modilov serije 541 JN003636/2017-W01 20.4.2017 15.5.2017
Meritve železniških prog na območju RS 2017 - 2020 JN003358/2017-E01 14.4.2017 25.5.2017
Sanacija nasipa na odseku regionalne žel. proge Stranje - Grobelno JN003229/2017-W01 13.4.2017 17.5.2017
Izvedba protipožarne zaščite žel. proge št. 62 cep. Prešnica-Koper (torkretiranje 2017) JN003206/2017-W01 13.4.2017 8.5.2017
Osebna in lahka tovorna vozila z nizkimi emisijami JN003350/2017-E01 13.4.2017 19.5.2017
Strojevodski sedeži JN003085/2017-W01 11.4.2017 25.4.2017
Masti za mazanje kretnic 2017-2019 JN003153/2017-W01 12.4.2017 11.5.2017
Osebna varovalna oprema JN002853/2017-W01 06.04.2017 09.05.2017
Obnova voznega omrežja na progi št. 64, na odseku Pivka - Ilirska Bistrica JN002891/2017-W01 07.04.2017 14.04.2017
Razširitev strežniške infrastrukture JN002802/2017-W01 06.04.2017 25.04.2017
Protikorozijska zaščita in izvedba oznak drogov vozne mreže JN002830/2017-W01 6.4.2017 20.4.2017
Nabava Microsoft licenc JN002807/2017-W01 6.4.2017 13.4.2017
Nabava vložkov za čelne odbojnike z elastomerom za lokomotive JN002547/2017-W01 31.3.2017 14.4.2017
Drobnotirni material 2017 JN002525/2017-E01 30.3.2017 9.5.2017
Nabava rezervnih delov EMV 310 JN002091/2017-W01 21.3.2017 4.4.2017
Izvedba protipožarne zaščite žel. proge št. 62 cep. Prešnica-Koper (torkretiranje 2017) JN001962/2017-W01 16.3.2017 28.3.2017
Obnova amortizerjev na ELOK, EMG, DMG in vlečenih potniških vozilih JN001856/2017-E01 14.3.2017 13.4.2017
Zamenjava plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Žirovnica na progi št. 20 , Ljubljana - Jesenice JN001824/2017-W01 13.3.2017 29.3.2017
Izvedba diagnostičnih meritev  JN001687/2017-W01  07.03.2017  24.03.2017

Vzdrževalna dela na voznem omrežju

JN001678/2017-W01 06.03.2017 24.03.2017

Nabava borovih podnic

JN001388/2017-W01 24.2.2017 15.3.2017

Obnova vozne mreže na progi 50 na odseku proge Brezovica – Preserje

JN001305/2017-W01 22.2.2017 15.3.2017

Remotorizacija dizel električnih lokomotiv serije 642/643

JN001113/2017-E01 16.2.2017 31.3.2017

Obnova pogonskih kolesnih dvojic za EMG 310

JN001083/2017-W01 16.2.2017 6.3.2017

Nabava rezervnih delov zavorne opreme za vozila EMG 312 in potniške vagone

JN001007/2017-E01 14.2.2017 17.3.2017

Obnova vozne mreže na progi št. 64 na odseku proge Pivka – Ilirska Bistrica

JN000967/2017-W01 13.2.2017 27.2.2017

Nabava vzmeti za podstave vozičke Y-25 - 22,5t

JN000856/2017 - W01 7.2.2017 22.2.2017

Nabava vijačnega materiala

JN000936/2017 - W01 10.02.2017 23.02.2017

Izvedba kemičnega zatiranja rastja na območju javne železniške infrastrukture RS za leto 2017

JN000938/2017-W01 10.02.2017 23.02.2017

Monoblok kolesa, obroči in osi

Priloga 1

Priloga 2

JN000891/2017-E01 08.02.2017 14.03.2017

 Storitve mobilne telefonije in storitve prenosa podatkov ter nakup mobilnih aparatov

JN000747/2017-B01 1.2.2017 8.3.2017

Nadgradnja in storitve za diskovni sistem PURE STORAGE

JN000723/2017-W01 1.2.2017 13.2.2017

Material za izvedbo vmesnega zavarovanja na projektu "Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje"

JN000512/2017-W01 25.1.2017 9.2.2017

Rezervni deli osnih pogonov DMV serije 711

JN000627/2017-E01 30.1.2017 2.3.2017

Nabava tiristorjev 2017 SŽ-VIT

JN000599/2017-W01 27.1.2017 17.2.2017

Sanacija nasipa na odseku regionalne žel. proge Stranje - Grobelno

JN000460/2017-W01 24.1.2017 9.2.2017

Obnovitev naročnine in podpore za IBM programsko opremo za leto 2017

JN000243/2017-W01 16.1.2017 27.1.2017

Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij

JN007787/2016-B01 13.12.2016 17.1.2017

Nabava prehodnih mehov za EMV serije 312

JN000077/2017-W01 06.01.2017 31.01.2017

Rezervni deli za DLOK ser. 664

JN000047/2017-E01 5.1.2017 6.2.2017

Implementacija informacijske podpore za razvoj kadrov v modulu HCM na SAP ERP platformi

JN007989/2016-W01 23.12.2016 10.01.2017

 Kretnice in kretniški deli 2017

JN007984/2016-E01 22.12.2016 26.01.2017

Izdelava projektne dokumentacije načrt idejne zasnove (IDZ) za selitev dejavnosti Tovornega prometa iz Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega terminal Ljubljana Moste

JN007972/2016-W01 22.12.2016 16.01.2017

Dobava in montaža antigrafitnih folij na EMV serije 312. 

JN007892/2016-E01 19.12.2016 17.01.2017

Popravilo statičnih pretvornikov serije EVA75

JN007835/2016-W01 15.12.2016 11.01.2017

Ležaji za elektromotorne vlake serije 311

JN007827/2016-W01  15.12.2016 16.01.2017 

Izolirani stiki 2017 - 2020

JN007663/2016-E01 05.12.2016 12.01.2017

Implementacija integriranega poslovnega informacijskega sistema za štiri gospodarske družbe iz skupine SŽ na SAP ERP platformi

JN007544/2016-W01 29.11.2016 09.12.2016

Namizna računalniška oprema 2017

JN007462/2016-B01 24.11.2016 13.01.2017

Strojevodski sedeži za ser. 813

JN007436/2016_W01 24.11.2016 13.12.2016

Jubilejne ure 2017

JN007697/2016 - W01 7.12.2016 22.12.2016

Olja in masti SŽ-VIT 2016-2018

JN007457/2016-E01 24.11.2016 13.1.2017

Rezervni deli grelno hladilnih naprav Webasto

JN007305/2016-E01 17.11.2016 19.12.2016

Nabava tabličnih računalnikov, implementacija sistema za upravljanje mobilnih naprav in prenos podatkov za uvedbo elektronske voznoredne knjižice

JN007226/2016-E01 14.11.2016 21.12.2016

Zdravstveni pregledi izvršilnih in ne-izvršilnih železniških delavcev

JN007114/2016-B01 9.11.2016 19.12.2016

Dobava tirnic v obdobju 2017 – 2020

JN006834/2016-E01 26.10.2016 7.12.2016

Dobava železniških pragov v obdobju 2017 – 2020

JN006833/2016-E01 26.10.2016 6.12.2016

Nabava windstopper jaken

JN006733/2016-W01 26.10.2016 10.11.2016

Nabava blaga za vzdrževanje infrastrukture

JN006660/2016-W01 24.10.2016 8.11.2016

Osebna vozila z nizkimi emisijami

JN006680/2016-W01 25.10.2016 7.11.2016

Osebno vozilo z nizkimi emisijami

JN006650/2016-W01 24.10.2016 8.11.2016

Razširitev in nadgradnja obstoječega podatkovnega omrežja SŽ

JN006634/2016-W01 24.10.2016 7.11.2016

Uvedba in vzdrževanje informacijskega sistema za prodajo vozovnic (ticketing)

JN006391/2016-E01 19.10.2016 28.11.2016

Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb skupine Slovenske železnice

JN006323/2016-W01 14.10.2016 7.11.2016

Nabava licenc Microsoft Server 2016 CIS Datacenter

JN006331/2016-W01 14.10.2016 21.10.2016

Storitev popravila statičnih pretvornikov serije EVA75

JN006322/2016-W01 14.10.2016 28.10.2016

Zamenjava in vzdrževanje sistema diskovnega polja

JN006116/2016-B01 7.10.2016 11.11.2016

Dobava in montaža antigrafitne folije na elektromotorne vlake

JN006070/2016-W01 7.10.2016 24.10.2016

Dobava varilnega materiala 2017 – 2019

JN005965/2016-W01 4.10.2016 27.10.2016

Nabava pločevine

JN005919/2016 - W01 30.9.2016 20.10.2016

Nabava premoga za parno vleko 2016-2018

JN005908/2016-W01 30.9.2016 17.10.2016

Nabava zračnih blazin za elektromotorne vlake serije 312 2016-2017

JN005682/2016-W01 22.9.2016 5.10.2016

Obnova nepremičnin v lasti družb skupine SŽ, po sistemu ključ v roke

JN005563/2016-B01 16.9.2016 6.10.2016

Obnova Retel črpalk

JN005582/2016-W01 19.9.2016 7.10.2016

Implementacija informacijske podpore sistemov upravljanja s časom

JN005561/2016-W01 16.9.2016 30.9.2016

Dobava TK kablov in kabelskega materiala

JN005451/2016-W01 13.9.2016 27.9.2016

Izolatorji VM s sponkami za nosilno vrv

JN005513/2016-WO1 15.9.2016 3.10.2016

Kovinske nosilne konstrukcije VM

JN005429/2016-WO1 12.9.2016 28.9.2016

Nabava notranje opreme za potniške vagone

JN005426/2016-WO1 12.9.2016 28.9.2016

Cobol lilcence

JN005431/2016-W01 12.9.2016 27.9.2016

Glušniki za strojevodje

JN005081/2016-W01 31.8.2016 14.9.2016

Nabava odbojnikov za tovorne vagone

JN005139/2016 - E01 1.9.2016 6.10.2016

Ojnice dizel motorja 8217.32.036 Fiat

JN004802/2016-W01 23.8.2016 7.9.2016

Nabava pogonskih zobnikov za diesel lokomotive serije 643/642 2016-2017

JN004777/2016-W01 22.8.2016 8.9.2016

Vgradnja GSM-R naprav v vozna sredstva SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

Dopolnilo

JN004739/2016-E01 18.8.2016 3.10.2016

Osebno vozilo z nizkimi emisijami

JN004597/2016-W01 12.8.2016 25.8.2016

Servis in remont kompresorjev ter sušilnih naprav na železniških vozilih

JN004571/2016-W01 11.8.2016 29.8.2016

 
Dobava, polaganje in zaključitev progovnega TK kabla na železniški progi Jesenice – Sežana

JN004333/2016-W01 1.8.2016 17.8.2016

Rezervni deli za dizel motorne vlake ser. 813

JN004258/2016-E01 29.7.2016 30.8.2016

Obnova magnetnih tirnih kontaktov

JN004080/2016-W01 25.7.2016 5.8.2016

IGBT moduli

JN004005/2016-E01 22.7.2016 23.8.2016

Obnova drsnih ležajev za lokomotive ser. 363

JN003987/2016-E01 22.7.2016 24.8.2016

Polaganje in zaključitev telekomunikacijskega kabla TK59 5x4x0.8M na odseku železniške proge Ruše-Dravograd od km 14+000 do km 63+400

JN003747/2016-W01 14.7.2016 27.7.2016

Poligonacijske ročice in objemke

JN003561/2016-W01 8.7.2016 10.8.2016

Nabava Pb in NI-Cd akumulatorskih baterij 2016-2017

JN003496/2016-W01 7.7.2016 1.8.2016

Črna metalurgija

JN003427/2016-E01 6.7.2016 26.7.2016

Licence QlikView

JN003354/2016-W01 4.7.2016 26.7.2016

Nabava grafitnih drsalk za elektro lokomotive in elektromotorne vlake

JN003259/2016-W01 30.6.2016 21.7.2016

Popravila električnih strojev za železniška vozila

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

JN003185/2016-E01 29.6.2016 26.7.2016

Dobava električne energije

JN003107/2016-E01 24.6.2016 2.8.2016

Ureditve poslovnih prostorov v objektih Masarykova 15, Ljubljana

Skupne situacije

Objekt A

Objekta B in C

Objekta B in C - elektro

Priloga C - dodatek A

Priloga C - dodatek B

Objekt D

Objekta E in F

Elaborati

Skupni strelovod

Dostop do objektov

JN002845/2016-E01 20.6.2016 26.7.2016
Vzdrževanje elektronskega dokumentarnega sistema BusinessConnect (BC) JN002838/2016-W01 20.6.2016 30.6.2016  
Nabava, obnovitev in nadgradnja licenc ter vzdrževanje požarnega zidu Check Point JN002824/2016-W01 20.6.2016 30.6.2016  
Nabava rezervnih delov za lokomotive serije 363 2016-2017 JN002554/2016-W01 14.6.2016 27.6.2016
Nabava pogonskih zobnikov za diesel lokomotive 643/642 2016-2017 JN002553/2016-W01 14.6.2016 27.6.2016
Menjava sistema FMX JN002280/2016 7.6.2016. 23.6.2016.
Dobava sponk vozne mreže JN002279/2016 7.6.2016. 23.6.2016.
Nabava Microsoft licenc programske opreme JN002179/2016-W01 3.6.2016 20.6.2016
Implementacija poslovnega informacijskega sistema podjetij SŽ - Infrastruktura, d.o.o. in SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. (del implementacije, ki se nanaša na SAP ERP platformo) JN001580/2016-W01 20.5.2016 30.5.2016
Dobava bakrene vrvi in žice ter jeklene pocinkane vrvi NMV2313/2016 31.3.2016 14.4.2016
Svetovanje pri postavitvi modela strateškega partnerstva NMV2284/2016 31.3.2016 12.4.2016
Rezervni deli – substituti za DLOK  664 NMV2146/2016 31.3.2016 18.4.2016
Montažna dela na VM NMV2069/2016 30.3.2016 12.4.2016
Protikorozijska zaščita drogov in izvedba oznak na drogovih vozne mreže NMV2102/2016 30.3.2016 12.4.2016
Obnova drsnih ležajev za lokomotive ser. 363 NMV2074/2016 30.3.2016 13.4.2016
Storitev popravila osnih pogonov za DMV 711 NMV2084/2016 30.3.2016 14.4.2016
IGBT moduli NMV2092/2016 30.3.2016 15.4.2016
Nabava odbojnikov, vzmeti za odbojne in vlečne naprave in delov za vlečne naprave NMV2095/2016 30.3.2016 19.4.2016
Stroji za nakladanje in manipulacijo NMV1951/2016 25.3.2016 11.4.2016
Mazalna olja in maziva NMV1702/2016 18.3.2016 11.4.2016

Deli lokomotiv ali vrtljivih podstavkov

NMV1693/2016 18.3.2016 6.4.2016

Nabava rezervnih delov za vzdrževanje električnih vlakov serije 310

JN1599/2016 16.3.2016 8.4.2016

Drogovi vozne mreže in pritrdilni material

NMV1639/2016 17.3.2016 31.3.2016

Pisarniška oprema SŽ

NMV1619/2016 16.3.2016 30.3.2016

Popravilo hitrostnih menjalnikov VOITH T320r

NMV1467/2016 10.3.2016 25.3.2016

Sanacija streh na objektih SŽ-Tovorni promet, d.o.o. v Sežani

NMV1413/2016 8.3.2016 31.3.2016

Kretniški deli 2016

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

JN1511/2016 3.3.2016 19.4.2016

Revizija zavornih elementov na ELOK 541

JN1509/2016 4.3.2016 13.4.2016

Motorna vozila za posebne namene

JN1437/2016 1.3.2016 22.4.2016

Dobava hidravličnih kretniških pogonov L 700 H

NMV872/2016 15.2.2016  7.3.2016

Drobno tirni material 2016

JN1012/2016 12.2.2016

24.3.2016

Nabava pisarniškega papirja za fotokopiranje in tiskanje

NMV744/2016 10.2.2016

18.2.2016

Obnova podbijalnih agregatov za stroj Plasser&Theuer št. 09-16CSM, Nr.2750

NMV811/2016 11.2.2016

22.2.2016

Črna metalurgija

JN820/2016 4.2.2016

15.3.2016

Popravilo lokomotive 541-010

Priloga 1

Priloga 2

JN870/2016 5.2.2016

18.3.2015

Litoželezni zavornjaki

JN510/2016 22.1.2016

2.3.2016

Namizna računalniška oprema 2016

JN75/2016 6.1.2016

16.2.2016

Jubilejne ure za leto 2016

NMV8197/2015 24.12.2015

18.1.2016

Nabava agregatov klime strojevodske kabine za ser. 813 

NMV8178/2015 24.12.2015

14.1.2015

Ležajna ohišja, monoblok kolesa, kolesni obroči in osi

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

JN8878/2015 18.12.2015

1.2.2016

Uvedba poslovno informacijskega sistema v družbi SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., na platformi SAP ERP NMV8052/2015 17.12.2015

14.1.2016

Nabava pisarniškega papirja za fotokopiranje in tiskanje NMV7965/2015 14.12.2015

23.12.2015

Nabava silent blokov za ELOK ser. 363 NMV7835/2015 7.12.2015

21.12.2015

Kretnice 2016  JN8595/2015 7.12.2015

19.1.2016

 
Rezervni deli za zavorno opremo Öerlicon JN8519/2015

3.12.2015

8.1.2016
Rezervni deli za DLOK ser. 664 NMV7412/2015

20.11.2015

7.12.2015
Uničenje - sežig ali sosežig impregniranih železniških pragov 2015/2016  NMV6908/2015

27.10.2015

1.12.2005
Popravila elektronskih delov za železniške potniške vagone NMV6847/2015

27.10.2015

12.11.2015
Strojno brušenje tirnic na območju Republike Slovenije (2015) JN7240/2015

16.10.2015

 
Obnova nepremičnin v lasti skupine SŽ na ključ JN7134/2015

13.10.2015

2.11.2015

Kurilno olje JN7123/2015

12.10.2015

26.11.2015

Splošno trgovsko blago za potrebe vzdrževanja infrastrukture NMV6215/2015

30.9.2015

15.10.2015

Sanacija mostnega dvigala NMV6327/2015

6.10.2015

27.10.2015

Rezervni deli za zavorno opremo Öerlicon JN6877/2015

2.10.2015

2.11.2015

Stroji za privijanje in odvijanje tirnic, vrtanje pragov in naprava za prečni prenos tirnic NMV6306/2015

6.10.2015

21.10.2015

Implementacija SAP modula HCM (human capital management) z obračunom plač NMV5941/2015

18.9.2015

30.9.2015

Notranji interier za DMV 813/814 JN6460/2015

18.9.2015

2.11.2015

Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za podporo vzdrževanja in upravljanja točkovnih, linijskih in voznih sredstev SŽ (EAM - enterprise asset management) JN6441/2015

17.9.2015

28.10.2015

Obnova in vzdrževanje sistema diskovnega polja NMV5864/2015

16.9.2015

30.9.2015

Nabava Microsoft CAL in Office licenc JN6287/2015

11.9.2015

22.10.2015

Izdelava projektne dokumentacije za obnovo vozne mreže na postaji Ilirska bistrica NMV5241/2015

21.8.2015

8.9.2015

Črna metalurgija NMV5279/2015

24.8.2015

16.9.2015

Protikorozijska zaščita drogov VM NMV5242/2015

21.8.2015

16.9.2015

Montažna in demontažna dela na VM NMV5240/2015

21.8.2015

15.9.2015

Les - podnice in vezane plošče NMV5245/2015

21.8.2015

10.9.2015

Nabava sponk vozne mreže NMV5094/2015

17.8.2015

2.9.2015

Dobava kovinske nosilne opreme VM za potrebe RV - PRILOGA 1 spodaj NMV5046/2015

14.8.2015

2.9.2015

 
Nabavo prekladalca kontejnerjev za potrebe Kontejnerskega terminala Celje NMV5015/2015

13.8.2015

15.9.2015

 
Nabava službene obleke NMV4962/2015

11.8.2015

27.8.2015

 
Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2015 - 2018 JN5406/2015

7.8.2015

27.9.2015

 
Popravila električnih rotacijskih strojev za dizel lokomotive NMV4880/2015

6.8.2015

3.9.2015

 
Vijačni material 2015-2016 NMV4786/2015

3.8.2015

26.8.2015

 
Filtri olja goriva in zraka 2015-2016 NMV4787/2015

3.8.2015

27.8.2015

 
Rezervni deli za menjalnike, pogone, zračne in vodne električne sisteme za DMV ser. 813 NMV4111/2015

7.7.2015

6.8.2015

 
Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav NMV4051/2015

3.7.2015

20.7.2015

 
Elektronsko mehanske komponente ELOK ser. 363 (Priloga k razpisu je objavljena spodaj)) NMV3870/2015

24.6.2015

10.7.2015

 
Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš JN4153/2015

19.6.2015

5.8.2015

 
Barve in kiti SŽ-VIT 2015-2016 NMV3765/2015

16.6.2015

14.7.2015

 
Zamenjava samonosilnega optičnega kabla (SOK) na odseku železniške proge Borovnica - Postojna NMV3425/2015

9.6.2015

2.7.2015

 
Dobava 450 ton premoga za parno vleko NMV3382/2015

8.6.2015

22.6.2015

 
Orodja za demontažo/montažo (toplo naprešanje) kolesnih obročev, monoblok koles in ležajev NMV3316/2015

4.6.2015

19.6.2015

 
Ležaji 2015-2016. JN3697/2015

4.6.2015

20.7.2015

 
Ločilci in izolirne palice za vozni vod NMV2880/2015

22.5.2015

9.6.2015

 
Osebna varovalna oprema - usnje NMV2717/2015

18.5.2015

16.6.2015

 
Ambulatne ključavnice in omarice za shranjevanje NMV2701/2015

15.5.2015

1.6.2015

 
Popis in optimizacija poslovnih procesov podpornih služb v družbi Slovenske železnice, d.o.o. NMV2622/2015

13.5.2015¸

28.5.2015

 
Namizna računalniška oprema JN2664/2015

28.4.2015

5.6.2015

 

 

Priloge k javnim razpisom

PRILOGA 1 - naročilo NMV5046 - Dobava kovinske nosilne opreme VM za potrebe RV

Vrsta, količina in kakovost opreme (zip)

PRILOGA 2 - naročilo NMV3870 - Elektronsko mehanske komponente ELOK ser. 363

Načrti - Elektromehanske komponenete ELOK serija 363 (zip)

Objave o aktualnih javnih razpisih Slovenskih železnic, d. o. o., si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

 

Objava seznama podatkov določenih evidenčnih naročil naročnikov SŽ-Potniški promet, d.o.o.

Objava seznama podatkov določenih evidenčnih naročil naročnikov SŽ-VIT, d.o.o.

Seznam zajema evidenčna naročila, ki so bila oddana po 1.4.2016 oz. z uveljavitvijo ZJN-3, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21.člena ZJN-3 in od katerih dalje se mora izvesti postopek javnega naročanja kot ga določa ZJN-3.

 

 

l