Javni razpisi

Družba Slovenske železnice, d. o. o., je na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list št. 12/06; 16/08, 19/10- ZJN-3) zavezana k javnemu naročanju blaga, storitev in gradenj.

 

       

Revizijsko popravilo glavnega stikala DC za ELOK 541

JN004041/2021-W01 16.06.2021

05.07.2021

Nabava tovornega vozila s prekucnim kesonom in dvigalom z nizkimi emisijami

JN004023/2021-W01 16.06.2021

12.07.2021

Sanacija palisadnih sten na žel. progi G10, odsek Hrastnik  – Sava

JN003841/2021-W01 09.06.2021

25.06.2021

Javni natečaj za AVTOBUSNO POSTAJO LJUBLJANA (GRADNJA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO)

JN003823/2021-I01 08.06.2021

16.09.2021

Zamenjava samonosilnega TK kabla položenega v zemlji TF33CP5x4x1.2 s kablom TK59 5x4x0,8 M na progi R34 na odseku Dravograd - Holmec - d.m.

JN003615/2021-W01 02.06.2021

18.06.2021

Sanacija armirano betonskega mostu v km 56+389, na progi št. 34 Maribor-Prevalje-d.m.

Priloge: https://p.sz.si/7sldj | geslo: 570532

JN003364/2021-W01 25.05.2021

11.06.2021

Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management)

JN003324/2021-B01 21.05.2021

24.06.2021 

Zamenjava tabličnih računalnikov, vzdrževanje opreme in storitev prenosa podatkov za delovanje eVK

JN003160/2021-W01 18.05.2021

31.05.2021

Sanacija plazu Rogovila v km 86+200/400 (Mirna Peč) na progi št. 80 d.m. - Metlika - Ljubljana

Priloga: https://p.sz.si/nmwgj geslo: 346444

JN003254/2021-W01 20.05.2021 10.06.2021

Projektiranje, izdelava IzN VM . Zalog tovorna

JN0003249/2021-W01 20.05.2021 08.06.2021

Razvoj, implementacija in vzdrževanje poslovnega informacijskega sistema za izvajanje transportno logističnih storitev v družbi SŽ – Tovorni promet, d.o.o.

JN003185/2021-B01 18.05.2021 21.06.2021

Sanacija podporne konstrukcije jeklenega mostu v km 1+000, na progi št. 81 Sevnica-Trebnje

Priloge: https://p.sz.si/l5jh2 

JN003164/2021-W01 18.05.2021 04.06.2021

Sanacija jeklene mostne konstrukcije v km 96+623  na progi št. 70 Jesenice – Nova Gorica - Sežana

JN003101/2021-W01 14.05.2021 31.05.2021

Rezervni deli za ser. 813

JN003003/2021-E01 11.05.2021 07.06.2021

Nabava službene obleke

JN002672/2021-E01  26.04.2021 02.06.2021

Zavorna oprema 2021-2022

Prilogi: 

Tehnični pogoji

Risba

JN002686/2021-E01 27.4.2021 24.05.2021

Ureditev platoja kontejnerskega terminala na tovorni postaji Celje Čret na progi št. 30 Zidani most – Šentilj – d. m.

Priloga: Elaborat 

JN002445/2021-W01 20.04.2021 25.05.2021

Najem 2 električnih lokomotiv za 24 mesecev

JN002190/2021-E01 09.04.2021  20.05.2021

Dobava prehodnih tirnic 2021

JN002122/2021-W01 08.04.2021 03.05.2021

Dvojni internetni priključek z DDos zaščito

JN001976/2021-W01 01.04.2021 22.04.2021

Zamenjava samonosilnega TK kabla na progi R34 na odseku Dravograd - Holmec - d.m.

JN001873/2021-W01 29.03.2021 21.04.2021

Sanacija podporne konstrukcije jeklenega mostu v km 1+000, na progi št. 81 Sevnica-Trebnje

Priloge: https://p.sz.si/9ytnu 

JN001888/2021-W01 30.03.2021 16.04.2021

Gradnja objekta za potrebe vzdrževanja železniških vozil na železniški postaji Koper tovorna

Priloge: PZI 2021 Elaborati in popisi in PZI Načrti - https://p.sz.si/wnqmj 

JN001831/2021-W01 26.03.2021 03.05.2021

Dobava AdBlue tekočine in najem samostojnih mobilnih polnilnih postaj

JN001759/2021-W01 24.03.2021 15.04.2021

Zavarovanje premoženja javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje od 01.05.2021 do 31.12.2022

JN001520/2021-B01 15.03.2021 15.04.2021

Popravila električnih strojev

Priloge k tehničnim zahtevam

JN001517/2021-E01 15.03.2021 16.04.2021

Kasperski licenca Endpoint Detection and Response Optimum in licenca Sandbox

JN001342/2021-W01 09.03.2021 19.03.2021

Obnova pralnice Ljubljana

Priloge Obnova pralnice Ljubljana

JN001375/2021-W01 10.03.2021 02.04.2021

Dobava in montaža antigrafitne folije

JN001274/2021-W01 05.03.2021 26.03.2021

Dobava drobnotirnega materiala 2021

JN001270/2021-E01 04.03.2021 06.04.2021

Nabava okoljsko manj obremenjujočega papirnato higienskega in drugega materiala

JN001087/2021-B01 25.02.2021 29.03.2021

Popravilo statičnih pretvornikov EVA75

JN001072/2021-W01 25.02.2021 19.03.2021

Zamenjava ali vgradnja klima naprav v prostorih družbe SŽ-Infrastruktura d.o.o. za obdobje 3 let

JN001042/2021-W01  24.02.2021 15.03.2021

Dobava prehodnih tirnic 2021

JN001008/2021-W01 23.02.2021 17.03.2021

Definiranje politike transfernih cen z implementacijo

JN000969/2021-W01 22.02.2021 12.03.2021

Izolirani stiki 2021-2023

JN000922/2021-E01 18.02.2021 31.03.2021

Kabel stikala za ELOK 363

Priloge: https://p.sz.si/kmzpz

geslo: 610190

JN000911/2021-W01 18.02.2021 05.03.2021

Splošno trgovsko blago za potrebe vzdrževanja infrastrukture

JN000904/2021-W01 18.02.2021 08.03.2021

Kretniški deli 2021

Priloga 1 - Kretniški deli  

Naročilni listi - poz.109 LJ

Naročilni listi - poz. 1- 25 LJ 

Naročilni listi - poz. 26 - 59 96, 97 PO 

Naročilni listi poz. 60-65,98-105,110-124 MB

Naročilni listi poz. 66-95 CE

JN000768/2021-E01 11.02.2021 23.03.2021

Vgradnja ETCS naprav v vozila SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

JN000813/2021-E01 12.02.2021 22.03.2021

Nabava materiala, opreme in storitev za vgradnjo izvlečne stopnice za EMG ser. 312

JN000668/2021-E01 08.02.2021 12.03.2021

Izvajanje del na javni železniški infrastrukturi 2021 - 2023

JN000621/2021-E01 02.02.2021 18.03.2021

Varilni nadzor

JN000676/2021-W01 09.02.2021 25.02.2021

Monoblok kolesa za ELOK ser. 363

JN000547/2021-E01 02.02.2021 08.03.2021

Dobava železniških pragov 2021 – 2022

JN000466/2021-E01 28.01.2021 22.03.2021

Popravilo elektronskih komponent

JN000418/2021-E01 26.01.2021 23.02.2021

Razklad in razvoz novih tirnic 2021

JN000223/2021-W01 18.01.2021 09.02.2021

Kompozitni zavornjaki za ELOK ser. 363

JN000153/2021-W01 14.01.2021 29.01.2021

odaljšanje licenc in vzdrževanje Clearswift Secure Email Gateway za obdobje treh (3) let ter izvedba nadgradnje obstoječega Clearswift sistema na zadnjo stabilno verzijo

JN000044/2021-W01 07.01.2021 18.01.2021

Kretnice 2021

JN008079/2020-E01 30.12.2020 02.02.2021

Izvajanje vzdrževalnih del na stavbah, ki so del železniške infrastrukture v lasti RS za obdobje 2021 – 2023

JN008045/2020-E01 28.12.2020 10.02.2021

Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb Slovenskih železnic

JN007956/2020-W01 23.12.2020 12.02.2021
Uvedba samopostrežnih prodajnih mest za prodajo vozovnic JN007913/2020-E01 21.12.2020 05.02.2021

Podaljšanje vzdrževanja obstoječih ter dokup in vzdrževanje dodatnih licenc IBM in HCL

JN007849/2020-B01 17.12.2020 21.01.2021

Obnova pralnice Ljubljana in vzdrževanje za obdobje 5 let

Tehnična dokumentacija

JN007785/2020-W01 15.12.2020 22.01.2021

Najem in nakup licenc Microsoft

JN007449/2020-B01 27.11.2020 05.01.2021

Filtri

JN007652/2020-W01 09.12.2020 24.12.2020

Nabava zaščitnih mask

JN007157/2020-B01 16.11.2020 21.12.2020

Ščetke VM in MG

JN007542/2020-K01 11.12.2020 08.01.2021

Silen bloki za ELOK 363

JN007558/2020-W01 04.12.2020 18.12.2020

Generalno popravilo stružnice Rafamet UBB-112-2

JN007240/2020-W01 19.11.2020 10.12.2020

Nakup treh mini bagerjev goseničarjev

JN007237/2020-W01 19.11.2020 27.11.2020

Zavorni diski za potniške vagone in DMG 713

JN007206/2020-W01 18.11.2020 04.12.2020

Zamenjava virtualizacijske platforme in razširitev zasebnega oblaka SŽ

JN007154/2020-B01 16.11.2020 18.12.2020

Nabava osebne varovalne opreme

JN007119/2020-E01  13.11.2020 18.12.2020

Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb Slovenskih železnic

JN007044/2020-W01 12.11.2020 26.11.2020

Zavarovanje premoženja javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2022

JN006652/2020-B01 23.10.2020 30.11.2020

Razvoj, implementacija poslovnega in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje transportno logističnih storitev v gospodarski družbi SŽ  Tovorni promet, d.o.o.

JN006487/2020-B01 19.10.2020 20.11.2020

Tiristorji GTO za EMD 312

JN006481/2020-W01 19.10.2020 05.11.2020

Zamenjava ali vgradnja klima naprav v tehničnih prostorih SV, TK naprav in v komandnih prostorih ENP, prometnih uradih in poslovnih prostorih družbe SŽ-Infrastruktura d.o.o. višjega razreda učinkovitosti za obdobje treh let

JN006276/2020-W01 12.10.2020 26.10.2020

Zamenjava tabličnih računalnikov, vzdrževanje opreme in storitev prenosa podatkov za delovanje eVK

JN006180/2020-W01 07.10.2020 21.10.2020

Obnova Micro Focus

JN006099/2020-W01 05.10.2020 20.10.2020

Najem mehanizacije

JN006071/2020-W01 02.10.2020 19.10.2020

Sanacija delovnega platoja na KT Ljubljana

Priloga: Tehnična dokumentacija

JN005970/2020-E01 28.09.2020 02.11.2020

Grafitne drsalke

JN005795/2020-K03 29.09.2020 07.10.2020

Remonti in servisi kompresorjev in sušilnih naprav

JN005822/2020-W01 22.09.2020 08.10.2020

Sanacija premostitvenih objektov železniške proge št. 30 Zidani Most – Šentilj – d.m. v km 543+906 in v km 544+744 za zagotovitev kategorije D4 na odseku proge Grobelno - Ponikva

JN005832/2020-W01 22.09.2020 06.10.2020

Popravilo VN modulov ser. 541

JN005816/2020-B01 21.09.2020 23.10.2020

Nadomestni cestni prevozi potnikov

JN005303/2020-E01 25.08.2020 30.09.2020

Dela na stabilnih napravah električne vleke – vozna mreža (2021-2022)

JN005409/2020-E01 31.08.2020 09.10.2020

Vgradnja ozemljitvenih stikal v ENP Črnotiče in ENP Rižana

JN005289/2020-W01 10.08.2020 15.09.2020

Dobava novih tirnic 2021 - 2024

JN005115/2020-E01 13.08.2020 07.10.2020

Rezervni deli za DLOK 642/643

JN005117/2020-E01 13.08.2020 14.09.2020

Kretniški deli 2020 - 2a

JN004999/2020-W01 10.08.2020 03.09.2020

Revizija in popravilo dvopotnih vozil Unimog

JN004940/2020-W01 06.08.2020 24.08.2020

Nabava zaščitnih mask

JN004630/2020-W01 22.07.2020 10.08.2020

Nabava razkužil za dezinfekcijo rok

JN004629/2020-W01 22.07.2020 14.08.2020

Nabava drobno tirne mehanizacije 2020

JN004667/2020-W01 23.07.2020 13.08.2020

Sanacija talnih površin za potrebe izvajanja kontejnerskega prometa na lokaciji Celje Čret

Priloge k razpisu

JN004587/2020-W01 20.07.2020 17.08.2020
Definiranje kazalnikov poslovanja JN004441/2020-W01 14.07.2020 03.08.2020
Nabava osebne varovalne opreme JN004246/2020-E01 03.07.2020 10.08.2020
Izvedba kemičnega zatiranja rastja na območju javne železniške infrastrukture RS za jesen 2020 JN004137/2020-W01 30.06.2020 15.07.2020
Zamenjava dotrajanih konstrukcij glavnih in kontrolnih signalov JN004016/2020-W01 23.06.2020 14.07.2020
Hibridno osebno vozilo z nizkimi emisijami JN003927/2020-W01 19.06.2020 30.06.2020
Podaljšanje in dokup licenc za programsko opremo Kaspersky za obdobje treh let JN003887/2020-W01 18.06.2020 08.07.2020
Vzdrževanje vozne mreže v objektu SŽ - VIT JN003726/2020-W01 12.06.2020 08.07.2020
 Obnova osnih pogonov železniškega tirnega vozila za posebne namene Plasser&Theurer za urejanje gramozne grede JN003657/2020-W01  10.06.2020  29.06.2020

Posodobitev sistema zavarovanj računalniških sistemov Slovenskih železnic

JN003540/2020-B01  04.06.2020 09.07.2020

Obnova rezervnih delov za ELOK ser. 541

JN003047/2020-E01 15.05.2020 15.06.2020

Nabava rolic ST za stacionarne terminale, rolic MT za mobilne terminale in obrazcev za mednarodne vozovnice

JN002991/2020-W01 14.05.2020 01.06.2020

Posek vegetacije (dreves) na območju SGD Maribor, Celje in Ljubljana za 2020

JN003346/2020-W01 28.05.2020 23.06.2020

Nabava elektroinštalacijskega materiala za obdobje dveh let

JN003158/2020-W01 21.05.2020 10.06.2020

Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje

JN002948/2020-W01 13.05.2020 28.05.2020

Storitve mobilne telefonije in storitve prenosa podatkov ter nakup mobilnih aparatov

JN002888/2020-B01 11.5.2020 17.06.2020

Nabava premičnih kovinskih arhivskih regalov za objekt »VIT«, Zaloška 219

JN002808/2020-W01 07.05.2020 29.05.2020

Podaljšanje in nabava novih Microsoft licenc

JN002827/2020-W01 08.05.2020 28.05.2020

Izvedba meritev železniških prog na območju Republike Slovenije (2020-2023)

JN002636/2020-E01 27.04.2020 10.06.2020

Zamenjava elektro mehanskih kretniških pogonov z elektro hidravličnimi trifaznimi pogoni s pritrdilno garnituro

Priloga - Slike kretniških pogonov

JN002574/2020-E01 23.04.2020 27.05.2020

Razvoz in razklad starodobnih tirnic 2020

JN002536/2020-W01 22.04.2020 20.05.2020

Rezervni deli za ELOK ser. 541

JN002444/2020-E01 17.04.2020 22.05.2020

Zamenjava samonosilnega TK kabla položenega v zemlji na žel.pr. št. 31 Celje Velenje, km 35.651 -37.542 in zamenjava zračnega progovnega kabla na žel.pr. št. 80: d.m. - Metlika Ljubljana

JN002334/2020-W01 10.04.2020 30.04.2020

Hibridno osebno vozilo z nizkimi emisijami

JN002225/2020-W01 07.04.2020 24.04.2020

Obnova Retel črpalk

JN002134/2020-W01 02.04.2020 20.04.2020

Obnova drsnih ležajev za ELOK ser. 363

JN002269/2020-W01 08.04.2020 06.05.2020

Strojno brušenje tirnic na območju Republike Slovenije (2020)

JN002100/2020-W01 01.04.2020 30.04.2020

Zamenjava UPS, usmernika ter AKU baterij na postajah Hodoš, Dankovci, Lipovci, Ljutomer in Ivanjkovci na progi št. 41 Ormož-Hodoš-d.m.

JN002027/2020-W01 27.03.2020 15.04.2020

Nabava monoblokov in diskov za EMV serije 310

JN001818/2020-E01 18.03.2020 28.04.2020

Garniture tesnil zavornega cilindra za ELOK ser. 541

JN001796/2020-W01 18.03.2020 15.04.2020

Rezervni deli za ELOK 363

Priloge na povezavi:

https://p.sz.si/ilody 
geslo: 831036

JN001820/2020-E01 18.03.2020 08.05.2020

Sanacija sidranja na podvozu »Dunajska cesta« v km 566+200, na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m.

Priloga: IZN_117_19_Sanacija_sidranja

JN001804/2020-W01 18.03.2020 16.04.2020

Vzdrževanje kontejnerskih prekladalcev Kalmar za obdobje treh let

JN001668/2020-W01 12.03.2020 31.03.2020

Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih

JN001627/2020-B01 11.03.2020 15.04.2020

Razklad in razvoz novih tirnic 2020

JN001304/2020-W01 03.03.2020 17.03.2020

Vzdrževanje dvigal in dvižnih ploščadi na drezinah

JN001482/2020-W01 06.03.2020 23.03.2020

Drobno tirni material 2020

JN001445/2020-E01 05.03.2020 21.04.2020

Kretniški deli 2020

Priloge:

Naročilni listi poz. 1-26_LJ
Naročilni listi poz. 27-41_PO
Naročilni listi poz. 42-48_MB
Naročilni listi poz. 49-62_CE
Naročilni listi poz. 63-65_SGD
Naročilni listi poz. 66-69_SGD

JN001397/2020-E01  04.03.2020 21.04.2020 

AKU baterije 2020-2021

JN001278/2020-W01

02.03.2020

17.03.2020

Kretnica 60E1 - 200 - 7,5

JN000720/2020-W01

07.02.2020

24.02.2020

16 tonske dvigalke za vzdrževanje železniških vozil

JN000728/2020-W01

07.02.2020

18.03.2020

Barve 2020-2022

JN000676/2020-W01

05.02.2020

24.02.2020

Najem večnamenskih naprav za storitve tiskanja, kopiranja in skeniranja

JN000583/2020-W01

03.02.2020

24.02.2020

Splošno trgovsko blago za potrebe vzdrževanja infrastrukture

JN000638/2020-W01

04.02.2020

25.02.2020

Dobava kurilnega olja

JN000434/2020-B01

27.1.2020

2.3.2020

Najem večnamenskih naprav za storitve tiskanja, kopiranja in skeniranja

JN000583/2020-W01

3.02.2020

24.02.2020

Sanacija streh z odstranitvijo azbestne kritine na objektih SŽ-VIT, d.o.o. Center Dobova

JN000514/2020-W01

30.01.2020

28.02.2020

Nabava novega kontejnerskega oprijemala za mostno dvigalo na KT Ljubljana

JN000472/2020-W01

29.01.2020

24.02.2020 do 9:00 ure

Podaljšanje in dokup licenc za programsko opremo Kaspersky za obdobje treh let

JN000161/2020-W01

14.01.2020

23.01.2020

Ležaji 2020 - 2021

JN000020/2020-W01

06.01.2020

21.01.2020

LL in K zavornjaki ter sintrane zavorne obloge

JN008892/2019-E01

23.12.2019

31.1.2020

SAP licence 

JN008834/2019-B01

20.12.2019

23.01.2020

Zavarovanje premoženja družb Slovenskih železnic

JN008835/2019-B01

20.12.2019

24.01.2020

Izvedba kemičnega zatiranja rastja na območju javne železniške infrastrukture RS za leto 2020

JN008716/2019-W01

17.12.2019

07.01.2019

Silent bloki za ser. 363

JN008754/2019-W01

18.12.2019

14.01.2020

Črna metalurgija 2020-2021

JN008447/2019-W01

04.12.2019

23.12.2019

Jubilejne ure za leto 2020

JN008398/2019-W01

03.12.2019

16.12.2019

Študija za izboljšanje zmogljivosti in ozkih grl na Alpsko – Zahodno Balkanskem železniškem tovornem koridorju AWB RFC

JN008397/2019-W01

03.12.2019

19.12.2019

Vložki in obroči odbojnika ELOK ser. 541

JN008406/2019-W01

03.12.2019

20.12.2019

Popravilo citroen sklopke in stranskega karterja

Priloga:

JN008438/2019-W01

04.12.2019

23.12.2019

Nadgradnja obstoječe aplikacije IBM Control Desk for Service Providers, HCL BigFix LifeCycle in HCL BigFix Inventory

JN008443/2019-W01

04.12.2019

20.12.2019

Vzmet citroen sklopke ser. 363

JN008241/2019-W01

26.11.2019

13.12.2019

Vzpostavitev visoko razpoložljivega Oracle sistema

JN008249/2019-W01

26.11.2019

11.12.2019

Podaljšanje naročnine in podpore obstoječih ter nakup novih licenc IBM in HCL za leto 2020

JN008252/2019-W01

26.11.2019

04.12.2019

Tehnična podpora pri vzdrževanju podatkovnega omrežja SŽ in JŽI

JN008071/2019-W01

19.11.2019

06.12.2019

Dobava električne energije

JN008008/2019-E01

15.11.2019

23.12.2019

Nakup in vzdrževanje novega prekladalca kontejnerjev – kontejnerskega manipulatorja za potrebe KT Celje Čret

JN007887/2019-E01

13.11.2019

16.12.2019

Obnova licenc Micro Focus

JN007681/2019-W01

4.11.2019

15.11.2019

Implementacija programske rešitve SAP RE-FX za podporo IFRS 16 

JN007113/2019-W01

11.10.2019

25.10.2019

Nabava drobno tirne mehanizacije

JN007123/2019-W01

11.10.2019

24.10.2019

Revizijsko popravilo glavnega stikala DC na ELOK 541

JN007129/2019-W01

110.10.2019

04.11.2019

Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb Slovenskih železnic 

JN007027/2019-W01

09.10.2019

05.11.2019

Vzdrževanje licenc in aplikacij poslovnega obveščanja na Qlik programski platformi

JN002532/2019-B01

09.10.2019

22.10.2019

Dobava varilnega materiala 2020-2022

JN007025/2019-W01

09.10.2019

28.10.2019

Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije

Priloge

JN007005/2019-E01

04.10.2019

13.11.2019

Obnova pogonskih kolesnih dvojic EMG 310

JN006803/2019-W01

01.10.2019

15.10.2019

Osebna vozila z nizkimi emisijami

JN006787/2019-W01

30.09.2019

14.10.2019

Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš

JN006587/2019-B01

20.09.2019

30.10.2019

Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) – gradbeno obrtniška in inštalacijska dela«

Priloge po sklopih 

JN006507/2019-W01

19.09.2019

14.10.2019

Zamenjava mehanskih signalov s svetlobnimi (ROSP)

JN006458/2019-W01

17.9.2019

01.10.2019

Vzpostavitev visoko razpoložljivega Oracle sistema

JN006424/2019-W01

16.9.2019

07.10.2019

Posodobitev in vzdrževanje sistema požarne pregrade Check Point

JN006373/2019-B01

12.09.2019

16.10.2019

Servisni podesti za vlake

JN006370/2019-W01

12.09.2019

03.10.2019

Programska rešitev za povezovanje tveganj nasprotja interesov in indikatorjev korupcijskih tveganj

JN006283/2019-W01

09.09.2019

03.10.2019

Vzdrževanje in prenova objektov na območju JŽI 2019 - 2020

Priloge so dosegljive na: https://p.sz.si/1gcn8 | geslo: 672288

JN001346/2019-W01

05.09.2019

19.09.2019

Recertifikacija jeklenk za sistem aktivne požarne zaščite

JN006214/2019-W01

05.09.2019

20.09.2019

Vrednotenje delovnih mest, prenova plačnega sistema in priprava kadrovskega načrta v skupini SŽ

JN006008/2019-B01

27.08.2019

07.10.2019

Izdelava idejne zasnove za umestitev garažne hiše na žel. postajah ŽP Litija in ŽP Ivančna Gorica

JN005993/2019-W01

27.08.2019

13.09.2019

Nabava službenih čevljev

JN005480/2019-W01

01.08.2019

10.09.2019

Popravilo elektronskih kartic serije 310

JN005799/2019-W01

14.08.2019

06.09.2019

Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) – Ureditev parkirišča

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

JN005746/2019-W01  

Rok za postavljanje vprašanj: 29.08.2019 do 11:00

Rok za oddajo ponudb: 06.09.2019 do 10:00

Obnova amortizerjev JN005720/2019-W01

12.08.2019

05.09.2019

Vzdrževanje elektronskega dokumentnega sistema BusinessConnect (BC)

JN005658/2019-W01

08.08.2019

29.08.2019

Rabljeno osebno vozilo z nizkimi emisijami

JN005682/2019-W01

09.08.2019

21.08.2019

Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) – Nakup okoljsko manj obremenjujočega pohištva za pisarne

Priloga 1

Priloga 2

JN005680/2019-W01

09.08.2019

Rok za postavljanje vprašanj: 19.08.2019

Rok za oddajo ponudbe: 29.08.2019
do 10:00

Sanacija sidranja na podvozu »Dunajska cesta« v km 566+200, na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m

Priloga 1

Priloga 2

JN005644/2019-W01

07.08.2019

30.08.2019

Vzdrževanje dvigal in dvižnih ploščadi na drezinah

JN005159/2019-W01

19.07.2019

03.09.2019 do 12:00

Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10, odsek Zagorje – Sava od km 521+990 do km 522+200 ter na žel. progi R70, odsek Podbrdo - Grahovo v km 38+456 do km 38+670

JN005549/2019-W01

05.08.2019

22.08.2019

Interier serije 813-814

JN005515/2019-W01

02.08.2019

02.09.2019 do 12:00.

Dobava električne energije

JN004931/2019-E01

11.07.2019

21.08.2019

Nabava drobno tirne mehanizacije 2019

JN005293/2019-W01

24.07.2019

12.08.2019

Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) – gradbeno obrtniška in inštalacijska dela«

Priloge

JN005038/2019-W01

Rok za postavljanje vprašanj: 02.08.2019, do 11.00

19.08.2019, do 10.00

Namizna računalniška oprema

JN004407/2019-B01

24.06.2019

06.08.2019

Nabava vijačnega materiala 2019/2021

JN004336/2019-W01

21.06.2019

23.07.2019

Nabava Microsoft licenc

JN004310/2019-B01

20.06.2019

29.07.2019

Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije v letu 2019

Priloge

JN004265/2019-E01

19.06.2019

25.07.2019

Sanacija podvoza na BS p. Postojna, km 633 + 200 na progi št. 50 Ljubljana – Sežana – d. m.«

Priloga:

Elaborat sanacije mostu 633+200

Načrti sanacije mostu 633+200

Splošni okoljevarstveni pogoji za pogodbenike družb skupine SŽ

Popis sanacija podvoza na BS p. Postojna

JN004222/2019-W01

19.06.2019

3.07.2019

Implementacija informacijskega sistema za upravljanje učinkovitosti poslovanja JN004031/2019-B01

12.06.2019

17.07.2019

Širitev kapacitet obstoječih diskovnih sistemov IBM V7000F JN003974/2019-W01

11.06.2019

02.07.2019
Programsko orodje za spremljanje in upravljanje tveganj JN003872/2019-W01

07.06.2019

19.06.2019
Rezervni deli ser. 310 JN003929/2019-W01

10.06.2019

26.06.2019

Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10, odsek Zagorje – Sava od km 521+990 do km 522+200 ter na žel. progi R70, odsek Podbrdo – Hudajužna v km 38+456 do km 38+670

Priloga:

Elaborat  1

Elaborat  2

JN003868/2019-W01

07.06.2019

02.07.2019

Definiranje kazalnikov poslovanja
JN003714/2019-W01

04.06.2019

18.06.2019
Rezervni deli za Webasto JN003715/2019-W01

04.06.2019

19.06.2019
Bunde zimske za strojevodje JN003480/2019-W01

28.05.2019

19.06.2019
Študija Analiza gradbene mehanizacije za vzdrževanje železniške infrastrukture, opredelitev potreb s predlogom ureditve, upravljanja in gospodarjenja JN003249/2019-W01

21.05.2019

07.06.2019
Nabava vijačnih kompresorjev in sušilnih naprav JN002813/2019-W01

06.05.2019

20.05.2019
Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021 JN002753/2019-B01

29.04.2019

05.06.2019

Nabava ležajev SŽ-VIT 2019-2021   

JN002526/2019-E01

19.04.2019

30.05.2019

Strojna obdelava in popravilo delov za dizel motor 713

JN002509/2019-W01

19.4.2019

17.05.2019

Nadomestni cestni prevozi potnikov

JN002425/2019-E01

17.04.2019

27.05.2019

Vrednotenje delovnih mest, prenova plačnega sistema in priprava kadrovskega načrta v družbah Slovenskih železnic

JN002341/2019-B01

15.04.2019

24.05.2019

Rezervni deli za vzdrževanje dizel motorjev serije 713

JN002372/2019-W01

16.04.2019

07.05.2019

Razvoz in razklad starorabnih tirnic 2019

JN002267/2019-W01

12.04.2019

06.05.2019

Izdelava projektne dokumentacije izvedbeni načrt (IzN) za projekt Zamenjava nosilnih konstrukcij vozne mreže na p.o. Zagorje – Sava

Priloga:

Zamenjava nosilnih konstrukcij voznega omrežja

JN002131/2019-W01

09.04.2019

08.05.2019

Osebna in lahka gospodarska vozila z nizkimi emisijami

JN002280/2019-W01

12.04.2019

06.05.2019

Podaljšanje veljavnosti Microsoft licenc za obdobje treh let

JN002078/2019-W01

08.04.2019

23.04.2019

Dobava materialov, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo za obd. 2019-2021

JN002029/2019-W01

04.04.2019

14.05.2019

Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za upravljanje identitet in dostopov do IT virov (IAM – Identity and Access Management)

JN001998/2019-B01

03.04.2019

20.05.2019

Monoblok kolesa, osi in ležajna ohišja

JN001690/2019-E01

21.03.2019

24.4.2019

Izvedba diagnostičnih meritev parametrov voznega omrežja na elektrificiranih progah JŽI na območju slovenskih železnic za leto 2019 in leto 2021 (izvedba dveh meritev)

JN001643/2019-W01

20.03.2019

10.04.2019

Rezervni deli za DLOK serije 664

JN001494/2019-W01

14.03.2019

12.04.2019

Dobava rezervnih delov za serijo 813

JN001616/2019-E01

19.03.2019

6.05.2019

Dobava vodnikov za vozno mrežo v obd. 2019 - 2021

JN001347/2019-E01

08.03.2019

12.04.2019

Vzdrževanje in prenova objektov na območju javne železniške infrastrukture 2019 - 2020

JN001346/2019-E01

08.03.2019

11.04.2019

Dobava kovinske opreme za vozno mrežo v obd. 2019 - 2021

Priloga:

Risbe kovinske opreme

JN001347/2019-E01

08.03.2019

11.04.2019

Nabava novega kontejnerskega oprijemala za mostno dvigalo na KT Ljubljana

JN001591/2019-W01

19.03.2019

17.04.2019

Ureditev transportnih površin v Centralnem skladišču Zalog

JN001477/2019-W01

14.03.2019

15.04.2019

Strojno brušenje tirnic na območju RS 2019

JN001379/2019-E01

11.03.2019

 26.4.2019

Menjava koles na lokomotivah serije 541

JN001182/2019-E01

01.03.2019

05.04.2019

Izvajanje prevoza pošiljk in povezanih storitev

JN001056/2019-E01

25.02.2019

08.04.2019

Nabava vijačnega materiala 2019/2020

JN001066/2019-W01

26.02.2019

12.03.2019

Nabava službene obleke

JN000840/2019-B01

14.2.2019

20.3.2019

Kabel stikala za ELOK 363

Priloge:

Načrti - Kabel stikala za ELOK 363

JN000821/2019-W01

14.2.2019

6.3.2019

Dobava drobno tirnega materiala

JN00743/2019-E01

11.2.2019

15.3.2019

Olja in masti SŽ-VIT 2019-2020

JN000738/2019-E01

11.2.2019

18.3.2019

Litoželezni zavornjaki in sintrane zavorne obloge za DMG 713

JN000740/2019-E01

11.2.2019

18.3.2019

Razklad in razvoz tirnic 2019

JN000684/2019-W01

7.2.2019

28.2.2019

Nabava vijačnih kompresorjev in sušilnih naprav

JN000615/2019-W01

5.2.2019

21.2.2019

Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje 01.05.2019 do 31.12.2020

JN000469/2019-B01

30.1.2019

05.03.2019

Odbojniki z elastomersko vzmetjo

JN000468/2019-E01

30.01.2019

05.03.2019

Vzpostavitev sistema e-hrambe in storitve hrambe gradiva v elektronski obliki ter spremljevalne storitve

JN000428/2019-B01

28.01.2019

04.03.2019

Informacijski sistem za avtomatizacijo in optimizacijo planiranja in razporejanja vlečnih vozil, osebja vlečnih vozil in vlakospremnega osebja

JN000427/2019-B01

28.01.2019

04.03.2019

Drogovi voznega omrežja

JN000143/2019-W01

14.01.2019

28.01.2019

Aplikacije za preverjanje poslovnih subjektov

JN000007/2019-W01

3.1.2019

15.1.2019

Kretnice in kretniški deli 2019

Priloga:

Naročilni listi

JN008679/2018-E01

19.12.2018

30.01.2019

Vzmet citroen sklopke TR6022831

JN008530/2018-W01

13.12.2018

14.01.2019

Splošno trgovsko blago za potrebe infrastrukture

JN008522/2018-W01

12.12.2018

16.01.2019

Jubilejne ure za leto 2019

JN008399/2018-W01

6.12.2018

 14.12.2018

Težka tovorna vozila z nizkimi emisijami

JN008410/2018-W01

6.12.2018

20.12.2018

Obnovitev licenc programske opreme IBM za storitveni center za leto 2019

JN008288/2018-W01

3.12.2018

10.12.2018

Priprava in barvanje površine železniških vozil, rezervnih delov in komponent

JN008268/2018-W01

30.11.2018

18.12.2018

Popravilo električnih strojev

Priloge:

Priloga 1

Priloga 2

JN007977/2018-E01

20.11.2018

21.12.2018

Nabava vijačnih kompresorjev in sušilnih naprav

JN007887/2018-W01

15.11.2018

06.12.2018

Qlik View in Qlik Sense – nadgradnja, migracija in širitev

JN007762/2018-W01

9.11.2018

23.11.2018

Nakup novih dizel lokomotiv za premik

JN007594/2018-E01

30.10.2018

30.11.2018

Obnova licenc Micro Focus

JN007450/2018-W01

25.10.2018

7.11.2018

Dobava opreme za nadgradnjo podatkovnega omrežja SŽ

JN007473/2018-W01

26.10.2018

12.11.2018

Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb skupine Slovenske železnice

Priloge:

Letno poročilo SŽ 2016

Annual Report SŽ 2016

Letno poročilo SŽ 2017

Annual Report SŽ 2017

JN007324/2018-W0

22.10.2018

14.11.2018

Rezervni deli za mehanske brzinomerje Hasler ter elektronskih brzinomerjev Teloc 1500

JN007128/2018-W01

12.10.2018

20.11.2018

Grafitne ščetke

Priloge Grafitne ščetke 2019-2020

JN006623/2018-W01

25.9.2018

9.11.2018

Rezervni deli za EMG ser. 310

JN006862/2018-W01

3.10.2018

29.10.2018

Projektiranje, izgradnja, dobava in namestitev merilne mize za preizkus delovanja pogonskih sklopov lokomotiv vrste ES64U4

JN006828/2018-W01

2.10.2018

17.10.2018

Funkcionalna posodobitev stabilne kompresorske postaje (SKN) za izvajanje zavornih preizkusov tipa A na vagonskih vlakih na postaji Ljubljana-Zalog

JN006712/2018-W01

28.9.2018

16.10.2018

Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju Ž.P Ljubljana

Elaborat - informacijskih oznak

Elaborat - gradbeni odpadki

Elaborat - varnostni načrt

Geodetski načrt

IZN-elektro ureditev

IZN-gradbene konstrukcije-SŽ-nadstrešek

IZN-SŽ-elektro nadstrešek

IZN-nadstrešek arhitektura

IZN-ZU-ureditev-Ljubljana

Vodilna mapa - SŽ - nadstrešek

Vodilna mapa - ZU - Ljubljana

JN006734/2018-W01

28.09.2018

12.10.2018 do 11:00

Grafitne drsalke za elektro lokomotive in elektromotorne vlake

Priloga 1 - sklop 1 - ščetka 363 vlečnega motorja TR 5017926

Priloga 2 - sklop 1 - foto ščetke 363 vlečnega motorja TR 5017926

Priloga 3 - sklop 2 - ščetka 363 motorja motorgeneratorja TR 5604403

Priloga 4 - sklop 2 - foto ščetke 363 motorja motorgeneratorja TR 5604403

Priloga 5 - sklop 3 - ščetka 363 generatorja in vzbujevalnika motorgeneratorja TR 5604394

Priloga 6 - sklop 3 - foto ščetke 363 generatorja in vzbujevalnika motorgeneratorja TR 5604394

Priloga 7 - sklop 4 foto ščetka VM 644 71727

Priloga 8 - sklop 4 foto ščetka GG 644 79642

Priloga 9 - sklop 4 foto ščetka VM 664 80122

JN006626/2018-W01 25.9.2018 8.11.2018
Nabava sintranih zavornih oblog za lokomotive serije 541 JN006659/2018-E01 25.9.2018 22.10.2018
Izdelava projektne dokumentacije (projekt za izvedbo – PZI) in izvedba del za »Ureditev infrastrukture na KT Ljubljana – calcit, cement«

Priloga C - Grafika 1

Priloga C - Grafika 2

Priloga C - Grafika 3

JN006558/2018-B01 21.9.2018 5.11.2018
Nakup in vzdrževanje novega kontejnerskega manipulatorja - prekladalca kontejnerjev za potrebe  KT Ljubljana JN006593/2018-E01 21.9.2018 26.10.2018
Tehnična podpora pri vzdrževanju električnih agregatov JN006496/2018-W01 19.9.2018 10.10.2018
Nabava terminalnega traktorja za odvoz / dovoz prikolic znotraj območja KT Ljubljana in servisiranje za obdobje 3 let JN006429/2018-W01 17.9.2018 17.10.2018
Rezervni deli za ELOK 541 JN006356/2018-E01 13.9.2018 22.11.2018

Rezervni deli za LOK 363

Načrti rezervnih delov za LOK 363

JN006357/2018-E01 13.9.2018 15.10.2018
Nabava Microsoft licenc JN006351/2018-B01 14.9.2018 19.10.2018
Dekorativno blago JN006237/2018-W01 10.9.2018 25.9.2018
Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2020 JN005972/2018-B01 8/29/2018 10/3/2018
SANACIJA PLAZU NA  ŽELEZNIŠKI PROGI R34 MARIBOR – PREVALJE – DRŽAVNA MEJA V KM 75 + 300/600 JN005826/2018-E01   28.09.2018 do 12:00

DOBAVA IN MONTAŽA LOVILNIH SISTEMOV ZA ZAŠČITO POBOČIJ PRED PADAJOČIM MATERIALOM IN SKALAMI NA POSTAJNEM ODSEKU ZAGORJE – SAVA OD KM 522+150 IN 522+400, NA PROGI ŠT. 10 D.M. – DOBOVA – LJUBLJANA

Elaborat PLS

JN005825/2018-E01   27.09.2018 do 13:00
Centralni sistem za varovanje delovišč  JN005722/2018-E01  20.8.2018 10.9.2018 

Popravilo osnih pogonov: stroj 0916; CMS št. 2750

Popravila osnih pogonov

JN005710/2018-W01 20.8.2018 4.9.2018
Posodobitev sistema HOA Planina in sistem HOA Neverke JN005651/2018-W01  14.8.2018  24.8.2018
Servis in remont vijačnih kompresorjev in sušilnih naprav JN005306/2018-W01 31.7.2018 16.8.2018
Zamenjava, dobava in montaža okoljsko manj obremenjujočih klimatskih naprav  JN005481/2018-W01  8.8.2018 3.9.2018 

Tržna transportna študija za koridor AWB (RFC 10)

JN005288/2018-W01

31.07.2018

14.08.2018

Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10 d.m.-Dobova-Ljubljana in na žel. progi R70 Jesenice-Sežana

Elaborat lokacija L1

Elaborat lokacija L3

Elaborat lokacija L4-L5

Elaborat pobočja Goriška

Elaborat lokacija L6

Elaborat lokacija L7

JN005322/2018-E01

31.07.2018

03.09.2018
Zamenjava dotrajanih tabel PIS na progi G.50 na postajah Borovnica, Logatec, Rakek in Pivka JN005050/2018-W01

23.07.2018

06.08.2018
Zdravstvena preventiva v termalnem zdravilišču JN004987/2018-B01

18.7.2018

20.8.2018
Silent bloki za LOK 363 JN004917/2018-W01

17.7.2018

2.8.2018
Dobava hidravličnih kretniških pogonov L700H JN004580/2018-W01

5.7.2018

24.7.2018
Nabava ambulantnih ključavnic za zavarovanje voznih poti na progah SŽ JN004561/2018-W01

5.7.2018

20.7.2018
Izdelava IZN projekta za »Ureditev parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije« JN004484/2018-W01

3.7.2018

25.7.2018
Vzdrževalna dela na voznem omrežju JN004422/2018-W01

29.6.2018

26.7.2018
Nabava terminalnega traktorja za odvoz/dovoz prikolic na območju KT Ljubljana JN004373/2018-W01

29.6.2018

24.7.2018
Popravilo modulov statičnega pretvornika potniških vagonov MIMARA (ABeelmet 6179) JN004208/2018-W01

22.6.2018

11.07.2018
Projektiranje, izgradnja, dobava in namestitev merilne mize za preizkus delovanja pogonskih sklopov lokomotiv vrste ES64U4 JN003831/2018-W01

11.6.2018

27.6.2018
Vzpostavitev in garancijsko vzdrževanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski in računalniški sistem na vlakih (projekt WiFi) JN003841/2018-E01

11.6.2018

20.7.2018
Nabava ležajev WJ in WJP za kolesne dvojice 2018-2019 JN003438/2018-W01

29.5.2018

14.6.2018
Uničenje - sežig ali sosežig starih impregniranih železniških pragov 2018-2020 JN003469/2018-E01

28.5.2018

06.07.2018
Dobava baliz JN003463/2018-W01

29.5.2018

13.06.2018
Nabava PB in Ni-CD akumulatorskih baterij 2018-2019 JN003448/2018-W01

29.5.2018

14.06.2018
Nakup dizelskih lokomotiv za premik JN003392/2018-E01

25.5.2018

26.6.2018
Nabava brezkontaktnih čip kartic JN003322/2018-W01

23.5.2018

12.6.2018
Spremljanje medijev JN002778/2018-W01

26.4.2018

15.5.2018
Nabava službene obutve JN002624/2018-W01

20.4.2018

9.5.2018
Dobava in montaža tovarniško obnovljenih pogonskih dizel motorjev Deutz-Xchange za železniška tirna vozila za posebne namene JN002547/2018-W01

16.4.2018

7.5.2018
Vzdrževanje strojne in programske opreme strežnikov in izvajanje storitev JN002389/2018-B01

3.4.2018

8.5.2018
Dobava in montaža antigrafitnih folij na vozna sredstva JN002423/2018-E01

3.4.2018

4.5.2018
Namizna računalniška oprema JN002424/2018-B01

3.4.2018

7.5.2018
Popravilo rezervnih delov EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov JN002411/2018-E01

3.4.2018

8.5.2018
Osebna in lahka tovorna vozila z nizkimi emisijami JN002181/2018-E01

29.3.2018

7.5.2018
Nabava originalnih rezervnih delov za osne pogone GM 170 E 269D in GM E 170 EHA 310D JN002192/2018-E01

30.3.2018

4.5.2018
Nabava ležajev WJ in WJP za kolesne dvojice 2018-2019 JN002132/2018-W01

29.3.2018

18.4.2018

Monoblok kolesa, kolesni obroči, osi in ležajna ohišja 

JN001944/2018-E01

26.3.2018

3.5.2018

Kovinska oprema za vozno mrežo

JN002012/2018-W01

28.3.2018

12.4.2018

Zamenjava dotrajanih tabel PIS na progi G.50 na postajah Borovnica, Logatec, Rakek in Pivka

JN001741/2018-W01

20.03.2018

05.04.2018

Rezervni deli za vzdrževanje zavore na ELOK ser. 363 in DLOK ser. 643

JN001699/2018-E01

19.03.2018

20.04.2018

Nabava zavornih diskov za EMG ser. 312, DMG ser. 713, ELOK ser. 541 in potniške vagone

JN001698/2018-E01

19.03.2018

.20.04.2018

Nabava elektroinštalacijskega materiala (207 pozicij)

JN001392/2018-W01

8.3.2018

27.3.2018

Protikorozijska zaščita in izvedba oznak drogov VM

JN001360/2018-W01

7.3.2018

28.3.2018

Paketi vzmeti za odbojno in vlečno napravo – tovorni vagoni

JN001144/2018-W01

27.2.2018

16.3.2018

Popravilo IGBT modulov serije 541

JN001122/2018-E01

26.2.2018

17.4.2018

Osebna varovalna oprema

JN001092/2018-E01

23.2.2018

10.4.2018

10.4.2018Kompozitni zavornjaki za ELOK 363

JN001068/2018-W01

23.2.2018

12.3.2018

Izvajanje storitev varilne koordinacije v centrih SŽ – VIT, d.o.o. v skladu s standardom SIST EN 15085

JN001076/2018-W01

23.2.2018

13.3.2018

Kretnice in kretniški deli 2018

Naročilni listi 1

Naročilni listi 2

Naročilni listi 3

Naročilni listi 4

Naročilni listi 5

Naročilni listi 6

JN000959/2018-E01

19.2.2018

28.3.2018
Izvedbeni načrt (IzN) »Zamenjava nosilne opreme v predorih na progi Divača – Koper« JN001022/2018-W01

22.2.2018

15.3.2018
Obnova drsnih ležajev za lokomotive ser. 363 JN000881/2018-E01

15.2.2018

19.3.2018
Vzdrževanje SAP sistema JN000893/2018-W01

15.2.2018

2.3.2018
Obnova vozne mreže na progi št. G64 na odseku proge Pivka - Ilirska Bistrica JN000748/2018-E01

8.2.2018

21.3.2018
Obnova Retel črpalk JN000828/2018-W01

13.2.2018

28.2.2018
Rezervni deli za vzdrževanje dizel motornih vlakov ser. 813 JN000728/2018-W01

7.2.2018

23.2.2018
Izvajanje del na javni železniški infrastrukturi 2018-2020 JN000633/2018-E01

2.2.2018

14.3.2018
Vzpostavitev dvojnega internetnega priključka z DDOS zaščito JN000602/2018-W01

02.02.2018

16.02.2018
Vzpostavitev in vzdrževanje integriranega poslovno informacijskega sistema za podporo transportno logistične dejavnosti v družbi SŽ – Tovorni promet, d.o.o. JN000583/2018-B01

30.01.2018

08.03.2018
Sanacija SV, TK in EE kablov in kabelske trase zaradi iztirjenja vagona na postaji Verd JN000626/2018-W01

02.02.2018

16.02.2018
Drobno tirni material JN000438/2018-E01

25.01.2018

27.02.2018
Dobava vodnikov vozne mreže JN000573/2018-W01

01.02.2018

22.02.2018
Omare za vagone Eaos JN000468/2018-E01

26.01.2018

05.03.2018
Vzmeti podstavnega vozička Y-25 22,5t JN000329/2018-W01

22.1.2018

6.2.2018
Vgradnja GSM-R naprav v vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o. JN000290/2018-E01

18.01.2018

28.02.2018
Uničenje - sežig ali sosežig starih impregniranih železniških pragov 2018 JN000140/2018-K01

11.01.2018

07.02.2018
Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del JN000028/2018-W01

4.1.2018

22.1.2018
Razklad in razvoz tirnic JN000011/2018-W01

3.1.2018

25.1.2018
Izvedba kemičnega zatiranja rastja na območju javne železniške infrastrukture RS za leto 2018-2019 JN010373/2017-E01

21.12.2017

29.1.2018
Osebno vozilo z nizkimi emisijami JN010363/2017-W01

21.12.2017

15.1.2018
Uvedba in vzdrževanje Cisco ISE (Identity Services Engine) JN010329/2017-W01

20.12.2017

11.1.2018
Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš JN010076/2017-B01

7.12.2017

11.1.2018
Sanacija plazu Trbonje na žel. progi R34 Maribor - Prevalje - državna meja v km 58+600/700 JN010089/2017-W01

8.12.2017

12.1.2018
Čiščenje cistern in sklop 2 odvoz in uničenje nenevarnih in nevarnih odpadkov JN010057/2017-W01

7.12.2017

17.1.2018
Jubilejne ure za leto 2018 JN010043/2017-W01

6.12.2017

19.12.2017
Popravilo rezervnih delov EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov JN009976/2017-E01

1.12.2017

11.1.2018
Podaljšanje licenc Clearswift Secure Email Gateway JN009967/2017-W01

1.12.2017

8.12.2017
Obnova licenc Micro Focus JN009933/2017-W01

30.11.2017

8.12.2018
Črna metalurgija JN009922/2017-W01

30.11.2017

15.12.2017
Nabava tiristorjev 2018-2019 JN009919/2017-W01

30.11.2017

13.12.2017
Nabava Microsoft licenc JN009871/2017-B01

28.11.2017

4.1.2018
Vzpostavitev in vzdrževanje DRC sistema ter zamenjava in vzdrževanje SAN diskovnega sistema JN009843/2017-B01

27.11.2017

4.1.2018

Obnovitev licenc programske opreme IBM za storitveni center za leto 2018

JN009612/2017-W01

16.11.2017

27.11.2017

Odstranitev azbesta z vagonov za prevoz tekočin

JN009546/2017-W01

14.11.2017

27.11.2017

Splošno trgovsko blago za potrebe vzdrževanja

JN009477/2017-W01

10.11.2017

23.11.2017

Kurilno olje ekstra lahko 2017-2019

JN009344/2017-E01

6.11.2017

4.12.2017

Osebno vozilo z nizkimi emisijami

JN009199/2017-W01

27.10.2017

8.11.2017

Nabava kompletov pritrditve tirnic sistema Pandrol za 60E1 za lesene pragove

JN008993/2017-W01

19.10.2017

6.11.2017

Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb skupine Slovenske železnice

JN008958/2017-W01

18.10.2017

9.11.2017

Spremljanje medijev

JN008959/2017-W01

18.10.2017

27.10.2017

Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav

JN008982/2017-W01

19.10.2017

7.11.2017

Dobava ločilcev za vozni vod

JN008919/2017-W01

17.10.2017

8.11.2017

Grafitne drsalke za elektro lokomotive in elektromotorne vlake

JN008787/2017-W01

11.10.2017

13.11.2017

Osebna varovalna oprema

JN008767/2017-E01

10.10.2017

15.11.2017

Zamenjava vodnikov voznega voda na odseku proge Ilirska Bistrica – d.m.

JN008737/2017-E01

9.10.2017

26.10.2017

Stikala VM za 3kV DC sistem s pripadajočimi elektromotornimi pogoni

JN008634/2017-W01

4.10.2017

18.10.2017

Grafitne ščetke 2017-2018

JN008584/2017-W01

3.10.2017

6.11.2017

Implementacija informacijske podpore za prevoze na delo na SAP ERP platformi

JN008567/2017-W01

2.10.2017

12,10.2017

Nabava tiristorjev 2018-2019

JN008480/2017-W01

28.9.2017

12.10.2017

Dobava ločilcev za vozni vod

JN008388/2017-W01

25.9.2017

11.10.2017

Nabava novih dizel lokomotiv za premik

JN008374/2017-B01

22.9.2017

6.11.2017

Protipožarna zaščita ž.p. g62 cep. Prešnica – Koper območje pp01 Podpeč

JN008288/2017-W01

20.9.2017

4.10.2017

Obnova hidravličnih menjalnikov VOITH

JN008249/2017-E01

19.9.2017

18.10.2017

Oprema za razširitev in nadgradnjo obstoječega podatkovnega omrežja SŽ

JN008233/2017-W01

18.9.2017

2.10.2017

Vzdrževanje sistema poslovnega obveščanja QlikView

JN008130/2017-W01

13.9.2017

27.9.2017

Omare za vagone Eas

JN/007969/2017-E01

05.09.2017

06.10.2017

Material za izvedbo vmesnega zavarovanja na projektu »Nadgradnja odseka železniške proge Poljčane – Slovenska Bistrica«

JN007756/2017-W01

25.8.2017

11.9.2017

Nabava barv in kitov za vzdrževanje železniških vozil SŽ-VIT 2017-2019

JN007761/2017-W01

25.8.2017

11.9.2017

Vzmet citroen sklopke TR6022831

JN007708/2017-W01

24.8.2017

12.92017

Dobava sponk vozne mreže

JN007612/2017-W01

18.8.2017

6.9.2017

Sanacija plazu Trbonje

JN007557/2017-W01

16.8.2017

29.8.2017

Ureditev poslovnih prostorov tovornega prometa v objektu D (kontejnerski objekt) na lokaciji kontejnerskega terminala, Ljubljana

JN007314/2017-W01

3.8.2017

20.9.2017

Popravilo končnikov EMG 312

JN007177/2017-E01

28.7.2017

28.8.2017

Nabava vložkov za čelne odbojnike z elastomerom za lokomotive

JN007130/2017-W01

27.7.2017

25.8.2017

Zdravstvena preventiva

JN006906/2017-W01

19.7.2017

3.8.2017

Adaptacija poslovnih prostorov tovornega prometa v objektih A, B in C na kontejnerskem terminal Ljubljana

Objekt A

Objekt B

Objekt C

Situacija

JN006874/2017-W01

18.7.2017

12.9.2017

Svetilke zunanje razsvetljave tirnih območij s sijalko in priključnim kablom

JN006861/2017-W01

18.7.2017

3.8.2017

Nakup novega osebnega vozila in novih lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami 

JN006848/2017-W01

18.7.2017

28.7.2017

Priprava in pleskanje površine na dizelmotornih garniturah

JN006267/2017-W01

26.6.2017

19.7.2017

Kabel stikala in segmenti za LOK 363

Priloga 1

Priloga 2

JN006474/2017-E01

4.7.2017

7.8.2017

Izdelava temeljev vozne mreže (na odseku elektrifikacije proge Pivka – Ilirska Bistrica)

JN006219/2017-W01

23.6.2017

19.7.2017

Nabava filtrov 2017-2019

JN006226/2017-W01

23.06.2017

10.07.2017

Podaljšanje veljavnosti licenc protivirusnega programa Panda Endpoint Protection Plus z nadgradnjo na Adaptive Defence 360 za obdobje treh let

JN006203/2017-W01

23.06.2017

06.07.2017

Dobava in montaža podajno zaščitnih sistemov za zaščito pred padajočim materialom in skalami na regionalni žel. progi št. 70, odsek Grahovo – Most na Soči

JN005980/2017-W01

15.6.2017

11.7.2017

Dobava in montaža podajno zaščitnih sistemov za zaščito pred padajočim materialom in skalami na glavni žel. progi št. 10, odsek Zagorje - Sava

JN005979/2017-W01

15.6.2017

11.7.2017

Zavorna oprema za tovorne vagone in dizel lokomotive

JN005851/2017-E01

9.6.2017

13.7.2017

Rezervni deli za ELOK 363 in 342

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

JN005708/2017-E01

6.6.2017

3.7.2017
Popravila elektronskih delov za železniške potniške vagone

JN005617/2017-W01

2.6.2017 20.6.2017
Zdravstvena preventiva JN005591/2017-W01 2.6.2017 21.6.2017
Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa  JN005633/2017-B01  1.6.2017 4.8.2017 
Dobava vrvi oz. žice za potrebe del na voznem omrežju-2017 JN005397/2017-W01 26.5.2017 13.6.2017
Silent bloki za LOK 363 JN005395/2017-E01 26.5.2017 27.6.2017
Nabava plinov 2017-2019 JN005088/2017-W01 17.5.2017 8.6.2017
Omare za vagone Eas JN004981/2017-E01 12.5.2017 16.6.2017
Sanacija jeklenega mostu v KM 20+018 odseka proge Bohinjska Bela - Bohinjska Bistrica, reg. žel. proga Jesenice - Sežana JN004812/2017/-W01 9.5.2017 30.5.2017
Zavorna oprema za DLOK sr. 643 JN004634/2017-E01 28.4.2017 1.6.2017
LEŽAJI SŽ-VIT 2017-2018 JN003816/2017-E01 20.4.2017 13.6.2017
Popravilo IGBT modilov serije 541 JN003636/2017-W01 20.4.2017 15.5.2017
Meritve železniških prog na območju RS 2017 - 2020 JN003358/2017-E01 14.4.2017 25.5.2017
Sanacija nasipa na odseku regionalne žel. proge Stranje - Grobelno JN003229/2017-W01 13.4.2017 17.5.2017
Izvedba protipožarne zaščite žel. proge št. 62 cep. Prešnica-Koper (torkretiranje 2017) JN003206/2017-W01 13.4.2017 8.5.2017
Osebna in lahka tovorna vozila z nizkimi emisijami JN003350/2017-E01 13.4.2017 19.5.2017
Strojevodski sedeži JN003085/2017-W01 11.4.2017 25.4.2017
Masti za mazanje kretnic 2017-2019 JN003153/2017-W01 12.4.2017 11.5.2017
Osebna varovalna oprema JN002853/2017-W01 06.04.2017 09.05.2017
Obnova voznega omrežja na progi št. 64, na odseku Pivka - Ilirska Bistrica JN002891/2017-W01 07.04.2017 14.04.2017
Razširitev strežniške infrastrukture JN002802/2017-W01 06.04.2017 25.04.2017
Protikorozijska zaščita in izvedba oznak drogov vozne mreže JN002830/2017-W01 6.4.2017 20.4.2017
Nabava Microsoft licenc JN002807/2017-W01 6.4.2017 13.4.2017
Nabava vložkov za čelne odbojnike z elastomerom za lokomotive JN002547/2017-W01 31.3.2017 14.4.2017
Drobnotirni material 2017 JN002525/2017-E01 30.3.2017 9.5.2017
Nabava rezervnih delov EMV 310 JN002091/2017-W01 21.3.2017 4.4.2017
Izvedba protipožarne zaščite žel. proge št. 62 cep. Prešnica-Koper (torkretiranje 2017) JN001962/2017-W01 16.3.2017 28.3.2017
Obnova amortizerjev na ELOK, EMG, DMG in vlečenih potniških vozilih JN001856/2017-E01 14.3.2017 13.4.2017
Zamenjava plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Žirovnica na progi št. 20 , Ljubljana - Jesenice JN001824/2017-W01 13.3.2017 29.3.2017
Izvedba diagnostičnih meritev  JN001687/2017-W01  07.03.2017  24.03.2017

Vzdrževalna dela na voznem omrežju

JN001678/2017-W01 06.03.2017 24.03.2017

Nabava borovih podnic

JN001388/2017-W01 24.2.2017 15.3.2017

Obnova vozne mreže na progi 50 na odseku proge Brezovica – Preserje

JN001305/2017-W01 22.2.2017 15.3.2017

Remotorizacija dizel električnih lokomotiv serije 642/643

JN001113/2017-E01 16.2.2017 31.3.2017

Obnova pogonskih kolesnih dvojic za EMG 310

JN001083/2017-W01 16.2.2017 6.3.2017

Nabava rezervnih delov zavorne opreme za vozila EMG 312 in potniške vagone

JN001007/2017-E01 14.2.2017 17.3.2017

Obnova vozne mreže na progi št. 64 na odseku proge Pivka – Ilirska Bistrica

JN000967/2017-W01 13.2.2017 27.2.2017

Nabava vzmeti za podstave vozičke Y-25 - 22,5t

JN000856/2017 - W01 7.2.2017 22.2.2017

Nabava vijačnega materiala

JN000936/2017 - W01 10.02.2017 23.02.2017

Izvedba kemičnega zatiranja rastja na območju javne železniške infrastrukture RS za leto 2017

JN000938/2017-W01 10.02.2017 23.02.2017

Monoblok kolesa, obroči in osi

Priloga 1

Priloga 2

JN000891/2017-E01 08.02.2017 14.03.2017

 Storitve mobilne telefonije in storitve prenosa podatkov ter nakup mobilnih aparatov

JN000747/2017-B01 1.2.2017 8.3.2017

Nadgradnja in storitve za diskovni sistem PURE STORAGE

JN000723/2017-W01 1.2.2017 13.2.2017

Material za izvedbo vmesnega zavarovanja na projektu "Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje"

JN000512/2017-W01 25.1.2017 9.2.2017

Rezervni deli osnih pogonov DMV serije 711

JN000627/2017-E01 30.1.2017 2.3.2017

Nabava tiristorjev 2017 SŽ-VIT

JN000599/2017-W01 27.1.2017 17.2.2017

Sanacija nasipa na odseku regionalne žel. proge Stranje - Grobelno

JN000460/2017-W01 24.1.2017 9.2.2017

Obnovitev naročnine in podpore za IBM programsko opremo za leto 2017

JN000243/2017-W01 16.1.2017 27.1.2017

Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij

JN007787/2016-B01 13.12.2016 17.1.2017

Nabava prehodnih mehov za EMV serije 312

JN000077/2017-W01 06.01.2017 31.01.2017

Rezervni deli za DLOK ser. 664

JN000047/2017-E01 5.1.2017 6.2.2017

Implementacija informacijske podpore za razvoj kadrov v modulu HCM na SAP ERP platformi

JN007989/2016-W01 23.12.2016 10.01.2017

 Kretnice in kretniški deli 2017

JN007984/2016-E01 22.12.2016 26.01.2017

Izdelava projektne dokumentacije načrt idejne zasnove (IDZ) za selitev dejavnosti Tovornega prometa iz Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega terminal Ljubljana Moste

JN007972/2016-W01 22.12.2016 16.01.2017

Dobava in montaža antigrafitnih folij na EMV serije 312. 

JN007892/2016-E01 19.12.2016 17.01.2017

Popravilo statičnih pretvornikov serije EVA75

JN007835/2016-W01 15.12.2016 11.01.2017

Ležaji za elektromotorne vlake serije 311

JN007827/2016-W01  15.12.2016 16.01.2017 

Izolirani stiki 2017 - 2020

JN007663/2016-E01 05.12.2016 12.01.2017

Implementacija integriranega poslovnega informacijskega sistema za štiri gospodarske družbe iz skupine SŽ na SAP ERP platformi

JN007544/2016-W01 29.11.2016 09.12.2016

Namizna računalniška oprema 2017

JN007462/2016-B01 24.11.2016 13.01.2017

Strojevodski sedeži za ser. 813

JN007436/2016_W01 24.11.2016 13.12.2016

Jubilejne ure 2017

JN007697/2016 - W01 7.12.2016 22.12.2016

Olja in masti SŽ-VIT 2016-2018

JN007457/2016-E01 24.11.2016 13.1.2017

Rezervni deli grelno hladilnih naprav Webasto

JN007305/2016-E01 17.11.2016 19.12.2016

Nabava tabličnih računalnikov, implementacija sistema za upravljanje mobilnih naprav in prenos podatkov za uvedbo elektronske voznoredne knjižice

JN007226/2016-E01 14.11.2016 21.12.2016

Zdravstveni pregledi izvršilnih in ne-izvršilnih železniških delavcev

JN007114/2016-B01 9.11.2016 19.12.2016

Dobava tirnic v obdobju 2017 – 2020

JN006834/2016-E01 26.10.2016 7.12.2016

Dobava železniških pragov v obdobju 2017 – 2020

JN006833/2016-E01 26.10.2016 6.12.2016

Nabava windstopper jaken

JN006733/2016-W01 26.10.2016 10.11.2016

Nabava blaga za vzdrževanje infrastrukture

JN006660/2016-W01 24.10.2016 8.11.2016

Osebna vozila z nizkimi emisijami

JN006680/2016-W01 25.10.2016 7.11.2016

Osebno vozilo z nizkimi emisijami

JN006650/2016-W01 24.10.2016 8.11.2016

Razširitev in nadgradnja obstoječega podatkovnega omrežja SŽ

JN006634/2016-W01 24.10.2016 7.11.2016

Uvedba in vzdrževanje informacijskega sistema za prodajo vozovnic (ticketing)

JN006391/2016-E01 19.10.2016 28.11.2016

Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb skupine Slovenske železnice

JN006323/2016-W01 14.10.2016 7.11.2016

Nabava licenc Microsoft Server 2016 CIS Datacenter

JN006331/2016-W01 14.10.2016 21.10.2016

Storitev popravila statičnih pretvornikov serije EVA75

JN006322/2016-W01 14.10.2016 28.10.2016

Zamenjava in vzdrževanje sistema diskovnega polja

JN006116/2016-B01 7.10.2016 11.11.2016

Dobava in montaža antigrafitne folije na elektromotorne vlake

JN006070/2016-W01 7.10.2016 24.10.2016

Dobava varilnega materiala 2017 – 2019

JN005965/2016-W01 4.10.2016 27.10.2016

Nabava pločevine

JN005919/2016 - W01 30.9.2016 20.10.2016

Nabava premoga za parno vleko 2016-2018

JN005908/2016-W01 30.9.2016 17.10.2016

Nabava zračnih blazin za elektromotorne vlake serije 312 2016-2017

JN005682/2016-W01 22.9.2016 5.10.2016

Obnova nepremičnin v lasti družb skupine SŽ, po sistemu ključ v roke

JN005563/2016-B01 16.9.2016 6.10.2016

Obnova Retel črpalk

JN005582/2016-W01 19.9.2016 7.10.2016

Implementacija informacijske podpore sistemov upravljanja s časom

JN005561/2016-W01 16.9.2016 30.9.2016

Dobava TK kablov in kabelskega materiala

JN005451/2016-W01 13.9.2016 27.9.2016

Izolatorji VM s sponkami za nosilno vrv

JN005513/2016-WO1 15.9.2016 3.10.2016

Kovinske nosilne konstrukcije VM

JN005429/2016-WO1 12.9.2016 28.9.2016

Nabava notranje opreme za potniške vagone

JN005426/2016-WO1 12.9.2016 28.9.2016

Cobol lilcence

JN005431/2016-W01 12.9.2016 27.9.2016

Glušniki za strojevodje

JN005081/2016-W01 31.8.2016 14.9.2016

Nabava odbojnikov za tovorne vagone

JN005139/2016 - E01 1.9.2016 6.10.2016

Ojnice dizel motorja 8217.32.036 Fiat

JN004802/2016-W01 23.8.2016 7.9.2016

Nabava pogonskih zobnikov za diesel lokomotive serije 643/642 2016-2017

JN004777/2016-W01 22.8.2016 8.9.2016

Vgradnja GSM-R naprav v vozna sredstva SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

Dopolnilo

JN004739/2016-E01 18.8.2016 3.10.2016

Osebno vozilo z nizkimi emisijami

JN004597/2016-W01 12.8.2016 25.8.2016

Servis in remont kompresorjev ter sušilnih naprav na železniških vozilih

JN004571/2016-W01 11.8.2016 29.8.2016

 
Dobava, polaganje in zaključitev progovnega TK kabla na železniški progi Jesenice – Sežana

JN004333/2016-W01 1.8.2016 17.8.2016

Rezervni deli za dizel motorne vlake ser. 813

JN004258/2016-E01 29.7.2016 30.8.2016

Obnova magnetnih tirnih kontaktov

JN004080/2016-W01 25.7.2016 5.8.2016

IGBT moduli

JN004005/2016-E01 22.7.2016 23.8.2016

Obnova drsnih ležajev za lokomotive ser. 363

JN003987/2016-E01 22.7.2016 24.8.2016

Polaganje in zaključitev telekomunikacijskega kabla TK59 5x4x0.8M na odseku železniške proge Ruše-Dravograd od km 14+000 do km 63+400

JN003747/2016-W01 14.7.2016 27.7.2016

Poligonacijske ročice in objemke

JN003561/2016-W01 8.7.2016 10.8.2016

Nabava Pb in NI-Cd akumulatorskih baterij 2016-2017

JN003496/2016-W01 7.7.2016 1.8.2016

Črna metalurgija

JN003427/2016-E01 6.7.2016 26.7.2016

Licence QlikView

JN003354/2016-W01 4.7.2016 26.7.2016

Nabava grafitnih drsalk za elektro lokomotive in elektromotorne vlake

JN003259/2016-W01 30.6.2016 21.7.2016

Popravila električnih strojev za železniška vozila

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

JN003185/2016-E01 29.6.2016 26.7.2016

Dobava električne energije

JN003107/2016-E01 24.6.2016 2.8.2016

Ureditve poslovnih prostorov v objektih Masarykova 15, Ljubljana

Skupne situacije

Objekt A

Objekta B in C

Objekta B in C - elektro

Priloga C - dodatek A

Priloga C - dodatek B

Objekt D

Objekta E in F

Elaborati

Skupni strelovod

Dostop do objektov

JN002845/2016-E01 20.6.2016 26.7.2016
Vzdrževanje elektronskega dokumentarnega sistema BusinessConnect (BC) JN002838/2016-W01 20.6.2016 30.6.2016  
Nabava, obnovitev in nadgradnja licenc ter vzdrževanje požarnega zidu Check Point JN002824/2016-W01 20.6.2016 30.6.2016  
Nabava rezervnih delov za lokomotive serije 363 2016-2017 JN002554/2016-W01 14.6.2016 27.6.2016
Nabava pogonskih zobnikov za diesel lokomotive 643/642 2016-2017 JN002553/2016-W01 14.6.2016 27.6.2016
Menjava sistema FMX JN002280/2016 7.6.2016. 23.6.2016.
Dobava sponk vozne mreže JN002279/2016 7.6.2016. 23.6.2016.
Nabava Microsoft licenc programske opreme JN002179/2016-W01 3.6.2016 20.6.2016
Implementacija poslovnega informacijskega sistema podjetij SŽ - Infrastruktura, d.o.o. in SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. (del implementacije, ki se nanaša na SAP ERP platformo) JN001580/2016-W01 20.5.2016 30.5.2016
Dobava bakrene vrvi in žice ter jeklene pocinkane vrvi NMV2313/2016 31.3.2016 14.4.2016
Svetovanje pri postavitvi modela strateškega partnerstva NMV2284/2016 31.3.2016 12.4.2016
Rezervni deli – substituti za DLOK  664 NMV2146/2016 31.3.2016 18.4.2016
Montažna dela na VM NMV2069/2016 30.3.2016 12.4.2016
Protikorozijska zaščita drogov in izvedba oznak na drogovih vozne mreže NMV2102/2016 30.3.2016 12.4.2016
Obnova drsnih ležajev za lokomotive ser. 363 NMV2074/2016 30.3.2016 13.4.2016
Storitev popravila osnih pogonov za DMV 711 NMV2084/2016 30.3.2016 14.4.2016
IGBT moduli NMV2092/2016 30.3.2016 15.4.2016
Nabava odbojnikov, vzmeti za odbojne in vlečne naprave in delov za vlečne naprave NMV2095/2016 30.3.2016 19.4.2016
Stroji za nakladanje in manipulacijo NMV1951/2016 25.3.2016 11.4.2016
Mazalna olja in maziva NMV1702/2016 18.3.2016 11.4.2016

Deli lokomotiv ali vrtljivih podstavkov

NMV1693/2016 18.3.2016 6.4.2016

Nabava rezervnih delov za vzdrževanje električnih vlakov serije 310

JN1599/2016 16.3.2016 8.4.2016

Drogovi vozne mreže in pritrdilni material

NMV1639/2016 17.3.2016 31.3.2016

Pisarniška oprema SŽ

NMV1619/2016 16.3.2016 30.3.2016

Popravilo hitrostnih menjalnikov VOITH T320r

NMV1467/2016 10.3.2016 25.3.2016

Sanacija streh na objektih SŽ-Tovorni promet, d.o.o. v Sežani

NMV1413/2016 8.3.2016 31.3.2016

Kretniški deli 2016

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

JN1511/2016 3.3.2016 19.4.2016

Revizija zavornih elementov na ELOK 541

JN1509/2016 4.3.2016 13.4.2016

Motorna vozila za posebne namene

JN1437/2016 1.3.2016 22.4.2016

Dobava hidravličnih kretniških pogonov L 700 H

NMV872/2016 15.2.2016  7.3.2016

Drobno tirni material 2016

JN1012/2016 12.2.2016

24.3.2016

Nabava pisarniškega papirja za fotokopiranje in tiskanje

NMV744/2016 10.2.2016

18.2.2016

Obnova podbijalnih agregatov za stroj Plasser&Theuer št. 09-16CSM, Nr.2750

NMV811/2016 11.2.2016

22.2.2016

Črna metalurgija

JN820/2016 4.2.2016

15.3.2016

Popravilo lokomotive 541-010

Priloga 1

Priloga 2

JN870/2016 5.2.2016

18.3.2015

Litoželezni zavornjaki

JN510/2016 22.1.2016

2.3.2016

Namizna računalniška oprema 2016

JN75/2016 6.1.2016

16.2.2016

Jubilejne ure za leto 2016

NMV8197/2015 24.12.2015

18.1.2016

Nabava agregatov klime strojevodske kabine za ser. 813 

NMV8178/2015 24.12.2015

14.1.2015

Ležajna ohišja, monoblok kolesa, kolesni obroči in osi

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

JN8878/2015 18.12.2015

1.2.2016

Uvedba poslovno informacijskega sistema v družbi SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., na platformi SAP ERP NMV8052/2015 17.12.2015

14.1.2016

Nabava pisarniškega papirja za fotokopiranje in tiskanje NMV7965/2015 14.12.2015

23.12.2015

Nabava silent blokov za ELOK ser. 363 NMV7835/2015 7.12.2015

21.12.2015

Kretnice 2016  JN8595/2015 7.12.2015

19.1.2016

 
Rezervni deli za zavorno opremo Öerlicon JN8519/2015

3.12.2015

8.1.2016
Rezervni deli za DLOK ser. 664 NMV7412/2015

20.11.2015

7.12.2015
Uničenje - sežig ali sosežig impregniranih železniških pragov 2015/2016  NMV6908/2015

27.10.2015

1.12.2005
Popravila elektronskih delov za železniške potniške vagone NMV6847/2015

27.10.2015

12.11.2015
Strojno brušenje tirnic na območju Republike Slovenije (2015) JN7240/2015

16.10.2015

 
Obnova nepremičnin v lasti skupine SŽ na ključ JN7134/2015

13.10.2015

2.11.2015

Kurilno olje JN7123/2015

12.10.2015

26.11.2015

Splošno trgovsko blago za potrebe vzdrževanja infrastrukture NMV6215/2015

30.9.2015

15.10.2015

Sanacija mostnega dvigala NMV6327/2015

6.10.2015

27.10.2015

Rezervni deli za zavorno opremo Öerlicon JN6877/2015

2.10.2015

2.11.2015

Stroji za privijanje in odvijanje tirnic, vrtanje pragov in naprava za prečni prenos tirnic NMV6306/2015

6.10.2015

21.10.2015

Implementacija SAP modula HCM (human capital management) z obračunom plač NMV5941/2015

18.9.2015

30.9.2015

Notranji interier za DMV 813/814 JN6460/2015

18.9.2015

2.11.2015

Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za podporo vzdrževanja in upravljanja točkovnih, linijskih in voznih sredstev SŽ (EAM - enterprise asset management) JN6441/2015

17.9.2015

28.10.2015

Obnova in vzdrževanje sistema diskovnega polja NMV5864/2015

16.9.2015

30.9.2015

Nabava Microsoft CAL in Office licenc JN6287/2015

11.9.2015

22.10.2015

Izdelava projektne dokumentacije za obnovo vozne mreže na postaji Ilirska bistrica NMV5241/2015

21.8.2015

8.9.2015

Črna metalurgija NMV5279/2015

24.8.2015

16.9.2015

Protikorozijska zaščita drogov VM NMV5242/2015

21.8.2015

16.9.2015

Montažna in demontažna dela na VM NMV5240/2015

21.8.2015

15.9.2015

Les - podnice in vezane plošče NMV5245/2015

21.8.2015

10.9.2015

Nabava sponk vozne mreže NMV5094/2015

17.8.2015

2.9.2015

Dobava kovinske nosilne opreme VM za potrebe RV - PRILOGA 1 spodaj NMV5046/2015

14.8.2015

2.9.2015

 
Nabavo prekladalca kontejnerjev za potrebe Kontejnerskega terminala Celje NMV5015/2015

13.8.2015

15.9.2015

 
Nabava službene obleke NMV4962/2015

11.8.2015

27.8.2015

 
Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2015 - 2018 JN5406/2015

7.8.2015

27.9.2015

 
Popravila električnih rotacijskih strojev za dizel lokomotive NMV4880/2015

6.8.2015

3.9.2015

 
Vijačni material 2015-2016 NMV4786/2015

3.8.2015

26.8.2015

 
Filtri olja goriva in zraka 2015-2016 NMV4787/2015

3.8.2015

27.8.2015

 
Rezervni deli za menjalnike, pogone, zračne in vodne električne sisteme za DMV ser. 813 NMV4111/2015

7.7.2015

6.8.2015

 
Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav NMV4051/2015

3.7.2015

20.7.2015

 
Elektronsko mehanske komponente ELOK ser. 363 (Priloga k razpisu je objavljena spodaj)) NMV3870/2015

24.6.2015

10.7.2015

 
Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš JN4153/2015

19.6.2015

5.8.2015

 
Barve in kiti SŽ-VIT 2015-2016 NMV3765/2015

16.6.2015

14.7.2015

 
Zamenjava samonosilnega optičnega kabla (SOK) na odseku železniške proge Borovnica - Postojna NMV3425/2015

9.6.2015

2.7.2015

 
Dobava 450 ton premoga za parno vleko NMV3382/2015

8.6.2015

22.6.2015

 
Orodja za demontažo/montažo (toplo naprešanje) kolesnih obročev, monoblok koles in ležajev NMV3316/2015

4.6.2015

19.6.2015

 
Ležaji 2015-2016. JN3697/2015

4.6.2015

20.7.2015

 
Ločilci in izolirne palice za vozni vod NMV2880/2015

22.5.2015

9.6.2015

 
Osebna varovalna oprema - usnje NMV2717/2015

18.5.2015

16.6.2015

 
Ambulatne ključavnice in omarice za shranjevanje NMV2701/2015

15.5.2015

1.6.2015

 
Popis in optimizacija poslovnih procesov podpornih služb v družbi Slovenske železnice, d.o.o. NMV2622/2015

13.5.2015¸

28.5.2015

 
Namizna računalniška oprema JN2664/2015

28.4.2015

5.6.2015

 

 

Priloge k javnim razpisom

PRILOGA 1 - naročilo NMV5046 - Dobava kovinske nosilne opreme VM za potrebe RV

Vrsta, količina in kakovost opreme (zip)

PRILOGA 2 - naročilo NMV3870 - Elektronsko mehanske komponente ELOK ser. 363

Načrti - Elektromehanske komponenete ELOK serija 363 (zip)

Objave o aktualnih javnih razpisih Slovenskih železnic, d. o. o., si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

 

Objava seznama podatkov določenih evidenčnih naročil naročnikov SŽ-Potniški promet, d.o.o.

Objava seznama podatkov določenih evidenčnih naročil naročnikov SŽ-VIT, d.o.o.

Seznam zajema evidenčna naročila, ki so bila oddana po 1.4.2016 oz. z uveljavitvijo ZJN-3, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21.člena ZJN-3 in od katerih dalje se mora izvesti postopek javnega naročanja kot ga določa ZJN-3.

 

 

l