Nadzorni svet

Nadzorni svet

Nadzorni svet Slovenskih železnic ima devet članov. Po zakonodaji, ki ureja to področje, mandat članov traja štiri leta.

Njihov mandat je začel teči 12. septembra 2019.

Člani nadzornega sveta Slovenskih železnic:

 - Bojan Brank, predsednik
 - Aleksander Nagode, namestnik predsednika
 - Aleksander Mervar, član
 - Adam Vengušt, član
 - Igor Janez Zajec, član
 - Tanja Bolte, članica
 - Silvo Berdajs, član
 - Zlatko Ratej, član
 - Jože Pavšek, član

Revizijska komisija NS SŽ, d. o. o.:
 - Aleksander Mervar, predsednik
 - Aleksander Nagode, član
 - Tanja Bolte, članica
 - Silvo Berdajs, član 
 - Barbara Nose - zunanja članica revizijske komisije

Kadrovska komisija NS SŽ, d. o. o,
 - Adam Vengušt, predsednik
 - Igor Janez Zajec, član
 - Bojan Brank, član
 - Zlatko Ratej, član

Izjave o neodvisnosti

 - Bojan Brank
 - Aleksander Nagode
 - Aleksander Mervar
 - Adam Vengušt
 - Igor Janez Zajec
 - Tanja Bolte
 - Silvo Berdajs
 - Zlatko Ratej
 - Jože Pavšek
 - Barbara Nose