Sponzorstva in donacije

Donacije

Donatorstvo je podaritev denarnih ali materialnih sredstev ali druga ustrezna oblika pomoči, od katere donator ne pričakuje povratnih koristi. V Skupini SŽ donatorska sredstva namenjamo zlasti društvom v okviru Skupine SŽ, prostovoljnim gasilskim društvom, ki se nahajajo v neposredni bližini železniške infrastrukture, reševalnim, policijskim in varnostim službam ter veteranskim organizacijam in humanitarnim projektom.

Donacije obravnavamo 4 krat letno in sicer, 

  • 15.01.
  • 15.03.
  • 15.06.
  • 15.09.

Obravnavajo se vloge prispele do vključno 3 dni pred navedenimi roki.  

Vloga za donacijo

Sponzorstva

Sponzorstvo je podpiranje delovanja, prireditve, projekta z denarnimi prispevki ali materialnimi sredstvi, od katerih sponzor zahteva povratne koristi v vnaprej dogovorjenem obsegu. V skupini SŽ sponzorska sredstva namenjamo zlasti nacionalnim športnim zvezam, organizatorjem kulturnih prireditvam, ki so odmevna na območju Evropske Unije, športnim klubom, ki dosegajo vrhunske rezultate na državnem ali mednarodnem nivoju (1. do 4. mesto v državnem prvenstvu in sodelovanje v mednarodnih ligah) in organizatorjem konferenc, ki imajo poseben pomen za Skupino SŽ.

Sponzorstva se obravnavajo 1 krat letno in se potrjujejo najkasneje 15.1. tekočega leta.

Vloga za sponzorstvo