CONNECT2CE

IZBOLJŠANJE ŽELEZNIŠKIH POVEZAV IN PAMETNA MOBILNOST V SREDNJI EVROPI

CONNECT2CE je projekt transnacionalnega sodelovanja, sofinanciran v okviru programa INTERREG SREDNJA EVROPA, ki se zavzema za izboljšanje javnega prevoza (JP) v regiji in boljšo povezljivost med regijami srednje Evrope, še posebej obrobnih in obmejnih območij. V okviru projekta CONNECT2CE bodo oblikovane usklajene transnacionalne strategije, akcijski načrti in orodja. Dodatno bo k izboljšanju storitev javnega prevoza čezmejnih regij prispevalo tudi izvajanje pilotnih ukrepov, ki se tičejo različnih med seboj povezanih vsebinskih sklopov (npr. pogodbe o čezmejnih prevozih, integracija različnih prometnih sistemov, pametna mobilnost). V projektu CONNECT2CE sodeluje 13 polnopravnih in 12 pridruženih partnerjev iz 8 evropskih držav.

Prometni institut Ljubljana d.o.o. v sodelovanju s podjetjem SŽ-potniški promet sodeluje pri pripravi in izvedbi naslednjih delovnih sklopov:

Delovni sklop 1: Izboljšanje načrtovanja in razvoja čezmejnega javnega prevoza (analiza stanja javnega prevoza, pregled stanja in potreb Slovenije pri čezmejni integraciji javnega potniškega prometa ter priprava transnacionalnega pregleda situacije na področju potreb in možnosti implementacije čezmejno multimodalno integracijo tarifnih in ticketing sistemov in izdelava orodja za podporo odločanju pri razvoju integriranih tarifnih in ticketing sistemih).

Delovni sklop 2: Testiranje izboljšanih sistemov čezmejnega javnega potniškega prometa v pilotnih projektih (sodelovanje pri pripravi metodologije in izvedbi pilotnega projekta ter evalvacija pilotnih aktivnosti).

Delovni sklop 3: Razvoj strateškega okvira za izboljšanje čezmejnega JP v regiji (vodenje delovnega sklopa, priprava metodologije za transnacionalne strategije razvoja čezmejnega JP ter predlogi dopolnitev slovenske nacionalne strategije).

Osnovni podatki in finančna podpora projekta:

Projekt se izvaja v okviru programa INTERREG SREDNJA EVROPA, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj:

Trajanje projekta: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

Skupni proračun projekta v EUR: 2.703.435,20

Financiranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v EUR: 2.227.126,48

 

Več informacij o projektu CONNECT2CE

Povezava do projekta na spletu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CONNECT2CE.html 

Newsletter 1

Newsletter 2