AlpInnoCT

Alpe so občutljiv ekosistem, ki ga je potrebno zaščitit pred emisijami onesnaževal in podnebnimi spremembami. Nadaljnja rast tovornega prometa vodi do okoljskih problemov. Ti trendi krepijo potrebo po pregledu transporta in razvoju inovativnih modelov za varstvo Alp (AS), kot je določeno v Beli knjigi EU 2011. Strategija EUSALP zastavlja cilj okrepiti ekološko bolj sprejemljive vrste transporta in vzpostaviti učinkovitejše transporte koridorje za tovorni promet. Toda pogosto je učinkovitost kombiniranega prevoza (CT) nizka. Zato je glavni izziv projekta Alpine Innovation for Combined Transport - AlpInnoCT dvig učinkovitost in produktivnost kombiniranega transporta. Uporaba znanja in izkušenj proizvodne industrije v kombiniranem prevozu je nov pristop, ki vključuje analizo obstoječih strategij, politik in postopkov, ki se osredotočajo na CT. AlpInnoCT z lažjim dostopom do CT prispeva k razvoju trajnostnega sistema in pospešuje uporabo nizkoogljičnih vrst transporta. 

Rezultati projekta:

1. Opis stanja evropskega prometnega sistema s poudarkom na kombiniranem prevozu.

2. Priporočila za oblikovanje koncepta idealnega modela kombiniranega transporta na osnovi prenosa znanja iz proizvodne industrije.

3. Smernice za integracijo inovativnih intermodalnih pristopov v vsakodnevno izvajanje kombiniranega prevoza.

4. Alpska platforma za dialog kot osnova za izmenjavo informacij, ki vključuje ekonomijo, politiko in civilno družbo.

5. Orodje  »Priročnik« za implementacijo ukrepov.

Ponudniki logističnih storitev bodo imele koristi od izboljšav na področju delovnih procesov in bolj dostopnega kombiniranega transporta. Proizvajalci vagonov in intermodalnih transportnih enot bodo pridobili vpogled v novosti na področju tehnik kombiniranega transporta. Nevladne organizacije in institucije bodo dobile platformo za dialog, da bodo lahko izrazile svoje interese in širile prepoznavnost inovacij s področja kombiniranega transporta. Politiki in odločevalci bodo bolje pripravljeni določiti prihodnji razvoj kombiniranega transporta na okoljsko trajnosten način. 

 

Finančna podpora/podatki o AlpInnoCT:

Sofinanciranje ESRR:                                                                       2.548.531,13 EUR

Prispevek projektnih partnerjev, sofinanciranih iz ESSR:                 449.740,80 EUR                                                       

Prispevek projektnih partnerjev, ki niso sofinancirani iz ESSR:         90.000,00 EUR

Skupni proračun projekta:                                                                3.088.271,93 EUR

                

ESRR: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR); sklad Evropske unije

Povezava do projekta spletišču: http://www.alpine-space.eu/projects/alpinnoct/en/home