Certifikati

Certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001

Slovenske železnice smo vzpostavile sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 leta 1996 in pridobile certifikat leta 1997. S sistemom vodenja kakovosti dokazujemo, da so procesi dela in ukrepi skladni z zahtevami omenjenega standarda. Storitve, ki jih ponujamo, so na ustrezni ravni kakovosti in jih nenehno izboljšujemo.

Certifikat ISO 9001
 

Certifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14001

Železniški promet je po svoji naravi okolju najprijaznejša oblika prometa. Kljub temu pomeni določeno obremenitev za okolje, ki jo želimo obvladovati in zmanjševati. Slovenske železnice smo zato leta 2002 vzpostavile in certificirale sistem ravnanja z okoljem in pridobile certifikat ISO 14001.

Certifikat ISO 14001   

Certifikat upravljanja energije ISO 50001

Energija oziroma njena učinkovita raba je vse pomembnejši dejavnik pri poslovanju Slovenskih železnic. Nenehno iščemo rešitve in nove pristope za zmanjšanje njene rabe.

Certifikat ISO 50001