Predstavitev

Skupina Slovenske železnice je koncern devetih slovenskih železniških družb. V mednarodnem in notranjem prometu skrbimo za varne in hitre prevoze tovora in potnikov ter celotno logistiko na enem mestu, kot tudi za vzdrževanje vozil in vodenje prometa po železniški infrastrukturi. Temeljne dejavnosti prevoza potnikov, tovora ter vzdrževanje infrastrukture in vodenja prometa po njej opravljajo podjetja SŽ-Potniški promet, SŽ-Tovorni promet in SŽ- Infrastruktura. Druga podjetja v skupini Slovenske železnice skrbijo za dejavnosti, ki omogočajo nemoteno in kakovostno opravljanje temeljnih dejavnosti.

Osebna izkaznica

#

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11
1506 Ljubljana

Bolj podrobno

SŽ v številkah

#

Podatki o številu prepeljanih potnikov in tovora.

Bolj podrobno

Prometni institut Ljubljana d.o.o.

#

Bolj podrobno