Informacije javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 - ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2, 23/2014, 50/2014), ki je začel veljati 19.7.2014, na tem mestu objavljamo informacije javnega značaja. 

Pooblaščenec za posredovanje informacij javnega značaja za podjetja v skupini Slovenske železnice, razen podjetij SŽ - Infrastruktura, d. o. o. in SŽ - Potniški promet, d. o. o. je Janez Krivec. Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., telefon 01 29 14327

 

Objave po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ

Objave po 11 odstavku 10.a člena ZDIJZ (pdf) (2016)

Objave po 11 odstavku 10.a člena ZDIJZ (pdf) (2017)

Objave po 11 odstavku 10.a člena ZDIJZ (pdf) (2018)

Objave po 11 odstavku 10.a člena ZDIJZ (pdf) (2019)

Objave po 11 odstavku 10.a člena ZDIJZ CENITVE (nepremičnine) (pdf) (2019)

Objave po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ (pdf) (2020)

Objave po 11 odstavku 10.a člena ZDIJZ CENITVE (nepremičnine) (pdf) (2020)

Objave po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ (pdf) (2021)

Objave po 11 odstavku 10.a člena ZDIJZ CENITVE (nabava in nepremičnine) (pdf) (2021)

 

Objave po 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ 

Nadzorni svet SŽ, d. o. o. (pdf)

Poslovodstvo SŽ, d. o. o. (pdf)

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (pdf)

Nadzorni svet, SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (pdf)

SŽ-Potniški promet, d. o. o. (pdf)

SŽ-Tovorni promet, d. o. o. (pdf)

Prometni institut Ljubljana, d. o. o. (pdf)

Fersped Ljubljana d. o. o. (pdf)

SŽ-VIT, d. o. o. (pdf)

SŽ-ŽIP, d. o. o. (pdf)

Železniška tiskarna, d. d. (pdf)

Nadzorni svet, Železniška tiskarna, d. d. (pdf)

SŽ-ŽGP - Poslovodstvo (pdf)

SŽ-ŽGP - Nadzorni svet (pdf)

Kamnolom Verd - Poslovodstvo (pdf)

VV-Log, d. o. o. (pdf)

Objave po priporočilih SDH

Pogodbe

Objava informacij o skupni vrednosti poslov

V skladu točko 3.6 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga iz februarja 2016, na tem mestu objavljamo priporočene informacije o skupni vrednosti poslov iz priporočila ter o skupni vrednosti poslov po posameznih vrstah poslov, navedenih v priporočilu 3.«

  • SŽ, d.o.o.
  • SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
  • SŽ-Potniški promet, d.o.o.
  • SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

 

Informacije za objavo še pripravljamo

Informacije o sklenjenih pogodbah po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ se objavljajo v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 - ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 19/15 – odl. US in 102/15) najdete v rubriki Informacije javnega značaja. 

Izplačila

Objava informacij o izplačilih zaposlenim

Po Priporočilih in pričakovanjih Slovenskega državnega holdinga, z marca 2018, objavljamo informacije o plačilih navedenih v točki 4.4.

Skupina SŽ

SŽ d.o.o.

SŽ-Infrastruktura d.o.o.

SŽ-Potniški promet d.o.o.

SŽ-Tovorni promet d.o.o.

SŽ-Vleka in tehnika d.o.o.

SŽ-Železniško gradbeno podjetje d.d.

SŽ-Železniško invalidsko podjetje d.o.o.

Fersped

Kamnolom Verd

SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d.

Prometni institut Ljubljana

 

Izplačila regresa 2020

Skupina Slovenske železnice

SŽ, d. o. o.

SŽ-Infrastruktura d.o.o.

SŽ-Potniški promet d.o.o.

SŽ-Tovorni promet d.o.o.

Fersped

Kamnolom Verd

Prometni instutit

SŽ-VIT, d.o.o.

SŽ-ŽGP

SŽ-ŽIP

VV Log

SŽ-Železniška tiskarna

 

Zavezujoče kolektivne pogodbe in dogovori

Objava informacij o zavezujočih kolektivnih pogodbah in dogovorih

V skladu s točko 4.4 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga iz februarja 2016, na tem mestu objavljamo priporočene informacije o zavezujočih kolektivnih pogodbah in dogovorih, ki se nanašajo na plačilo na delo.

Skupina Slovenske železnice

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Ur. RS, št. 95/2007)

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov v koncernu slovenskih železniških družb z dne 12.9. 2014

Dogovor poslovodstev družb v KSDŽ in reprezentativnih sindikatov - 15.januar 2016

Dogovor 22.12.2017

Dogovor avgust 2019

Dogovor december 2019

 

SŽ d.o.o.

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Ur. RS, št. 95/2007)

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov v koncernu slovenskih železniških družb z dne 12.9. 2014

Dogovor poslovodstev družb v KSDŽ in reprezentativnih sindikatov - 15.januar 2016

Dogovor 22.12.2017

Dogovor avgust 2019

Dogovor december 2019

 

SŽ-Infrastruktura d.o.o.

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Ur. RS, št. 95/2007)

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov v koncernu slovenskih železniških družb z dne 12.9. 2014

Dogovor poslovodstev družb v KSDŽ in reprezentativnih sindikatov - 15.januar 2016

Dogovor 22.12.2017

Dogovor avgust 2019

Dogovor december 2019

 

SŽ-Potniški promet d.o.o.

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Ur. RS, št. 95/2007)

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov v koncernu slovenskih železniških družb z dne 12.9. 2014

Dogovor poslovodstev družb v KSDŽ in reprezentativnih sindikatov - 15.januar 2016

Dogovor 22.12.2017

Dogovor avgust 2019

Dogovor december 2019

 

SŽ-Tovorni promet d.o.o.

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Ur. RS, št. 95/2007)

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov v koncernu slovenskih železniških družb z dne 12.9. 2014

Dogovor poslovodstev družb v KSDŽ in reprezentativnih sindikatov - 15.januar 2016

Dogovor 22.12.2017

Dogovor avgust 2019

Dogovor december 2019

 

Izjave članov nadzornih svetov družb v skupini Slovenske železnice o neodvisnosti

Železniška tiskarna

Izjava člana NS - Boštjan Koren

Izjava člana NS - Matjaž Parkelj

Izjava člana NS - Istok Puš

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. 

Izjava člana NS - Silvo Berdajs

Izjava člana NS - Matej Čepeljnik

Izjava člana NS - Darja Kocjan

Izjava člana NS - Nikola Knežević

 

Obveznosti iz obveznih gospodarskih služb

Objava informacij o obveznostih iz obveznih javnih gospodarskih služb

V skladu s točko 5.1.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države z dne 2. marca 2016, na tem mestu objavljamo zahtevane informacije o obveznih gospodarskih javnih službah, ki jih opravljajo družbe v skupini Slovenske železnice.

SŽ-Infrastruktura d.o.o.

SŽ-Potniški promet d.o.o.

Pogodba za opravljanje storitev upravljavca JŽI za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2020

01a_Aneks st. 1 k Vecletni pogodbi - podpisan 11052016.pdf

Kodeks ravnanja skupine Slovenske železnice

Kodeks ravnanja

Politika upravljanja družbe

Objava informacij o sprejeti politiki upravljanja

V skladu s točko 3.2. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države z dne 2. marca 2016, na tem mestu objavljamo zahtevane informacije o sprejeti politiki upravljanja Skupine SŽ.

 

Politika upravljanja skupine Slovenske železnice je v pripravi.