23.10.2012

Železniško gradbeno podjetje povečalo svoj delež v Kamnolomu Verd

Skupina Slovenske železnice je danes, 23. oktobra, povečala svoj delež v družbi Kamnolom Verd d.o.o.

SŽ-Železniško gradbeno podjetje d. d., ki je del Skupine Slovenske železnice, je na javni dražbi podjetja SCT d. d. v stečaju, pridobilo 28,68 odstotka lastniškega deleža v družbi Kamnolom Verd d. o. o.. V tej družbi ima SŽ- Železniško gradbeno podjetje d. d že 67,66-odstotni lastniški delež in je poleg tega lastnik zemljišča in objekta na območju kamnoloma Verd.

SŽ-Železniško gradbeno podjetje je tako postalo 96,34-odstotni lastnik Kamnoloma Verd. To mu omogoča samostojno odločanje o perspektivnem razvoju kamnoloma Verd in širjenju dejavnosti na druge segmente kamnitih agregatov. Na ta način ostaja primarna proizvodnja dejavnosti kamnoloma Verd proizvodnja vseh kamnitih agregatov za potrebe skupine Slovenske železnice in pričakovane železniške infrastrukturne projekte.