19.09.2007

Železniški promet po padavinah

Ekipe delavcev Slovenskih železnic so očistile tudi naplavine med postajama Jesenice in Bled Jezero.

Potniški vlaki tako že vozijo med Novo Gorico in Bohinjsko Bistrico ter med postajama Jesenice in Bled Jezero.

Med postajama Bled Jezero in Bohinjska Bistrica je škoda večja in po prvih ocenah železniški promet ne bo vzpostavljen vsaj še nekaj dni. Slovenske železnice bodo takoj, ko bodo razmere na cestah to omogočale, organizirale nadomestni avtobusni prevoz med obema postajama.

Drugod po Sloveniji potniški vlaki vozijo normalno. Izjema sta trenutno le relaciji Rimske Toplice-Zidani Most ter Poljčane-Slovenska Bistrica. Tu vlaki zaenkrat vozijo z zmanjšano hitrostjo, zato bo občasno lahko prišlo do manjših zamud.